Tekniske krav til testing av hauger

Tillegg nr. 1 til kontrakt nr.

Ark 2

Teknisk oppgave

(for jordprøvning med statisk innrykkingsbelastning)

(for kontrolltesting av hauger med statisk imponert belastning)

Informasjon og data

Vilkår for design og konstruksjon

Egenskaper for det projiserte objektet

Pile-baserte bygninger

Ansvarsnivå for bygninger og konstruksjoner (i henhold til GOST 27751-88 Endre 1)

Listen over reguleringsdokumenter om gjennomføring av undersøkelser

SNiP 11-02-96, SNiP 2.02.03-85, SP 50-102-2003, GOST 5686-94, GOST 25100-95 og andre reguleringsdokumenter som styrer testen av hauger

Plassering og grenser

Informasjon om tidligere forskning

Type og design av hauger, form og størrelse

Feltprøve metoder for jordbunger

Statisk imponert belastning

Design designlast på haugen, t

Antall hauger testet

Behovet for lokale soaking around hauger

Prøver utføres uten bløting.

Sammensetningen av undersøkelsesproduktene levert til kunden

Testrapport av hauger - 3 eksemplarer.

Vilkår, rekkefølge og form av materialene

I samsvar med kontrakten for gjennomføring av arbeid

Krav til utstedelse av mellomprodukter

Krav til levering av et program for testing av jord med hauger for godkjenning fra kunden

Spesielle og tilleggskrav til produksjon av ingeniørundersøkelser eller rapporteringsmateriell

1. På anlegget...... begrenser prøvene den tillatte belastningen ved hastigheten på bunkefasthetsstyrken......................

Belastningen i testene for å bringe til verdi.......... t.

Lasten under testen skal bringes til en verdi der den totale bunkeoppgjøret er minst 40 mm.

2. Tatt i betraktning at testene utføres på en ugunstig periode, er det nødvendig å sikre positive temperaturer i jorda på tørrrommet for hele testperioden.

Nødvendige kildedata for spesielle og tilleggskrav

Flow diagram 14. for statisk test haug

transkripsjon

1 PPR-STROY.RU Teknologisk kart 14 for statiske tester av hauger av TC,

2 PPR-STROY.RU INNHOLD 1. anvendelsesområde 2. normalt og tekniske dokumentasjon 3. generelle krav i prosjektet for å styre testingen peler 4. Generelle krav til statisk prøve PROGRAM peler 5. KRAV TIL HURTIG STATISKE testprogrammet peler i tint jord 6. Krav for rask statiske forsøk peler i permafrosten 7. RAPID statisk prøve PROGRAM peler 7.1. PRØVNING AV PILER I VEBYGGER 7.2. TESTING AV PILER I ETERNAL GRUNDGRUND 7.3. Prøven GPAFICHESKOGO OFOPMLEHIYA Se resultater KOHTPOLHOGO ISPYTAHIYA PILES I VECHHOMEPZLYH GPUHTAH STATICHESKIMI presset HAGPUZKAMI UNDER stpoitelstvo 8. organisasjon og teknologi AV DRIFT 9. HELSE OG SIKKERHET 10. MILJØ

3 1. OMFANG Flytskjema utviklet på statiske test peler ground søyler strømningsledninger Vankor. 2. spesifikasjoner og teknisk dokumentasjon Teknologisk kort på statisk test over bakken rør støtter hauger av fiske er utviklet i samsvar med kravene i arbeidsdokument, samt følgende forskrifter: - Standard "Jord. Metoder for feltprøving av hauger "; - GOST "Jord. Metode for felt temperatur bestemmelse "; - SNiP "Pile Foundations"; - SNiP "Grunnlag og grunnlag på permafrostjord." 3. generelle kravene i prosjektet for å styre testingen hauger kravene i prosjektet i forhold til det første nivå av ansvar bygninger, før den serielle enheten kjøring, forutsatt testen for å fremstille test peler til statiske imponert, trekking og horisontale laster i overensstemmelse med kravene i GOST gir testdata for godkjenning til prosjektorganisasjonen. Data på den klype og trekke ut prøvebelastningen for peler skal gis i hver figur langsgående profil av ruten. Tester trekkbelastninger angitt for skrue hauger, og stablene i frossen mark, bør produsere enkeltpeler ikke er medlemmer av fundamentet støtter. Dimensjonene og nedsenkningsdybden av test peler pelene må være i samsvar med den nærmeste støtten. Tester skru hauger og hauger i frossen jord som utgjør grunnlaget, trekking av last er ikke tillatt. Data om horisontale belastninger er spesifisert i prosjektdokumentasjonen. Avstanden mellom de testede haugene skal ikke være mer enn 200 meter. I komplekse geotekniske forhold (ved krysningene av strømmene, myr, utviklingspartiene undrainable typen MMG) avstanden mellom test pelene må reduseres til 100m. Minst en haug skal testes for hver fast støtte. På steder uttrykke forsenkninger i landskapet, inkludert sysselsetting torv test for å være nærmest haugen djupål plassert på hver side av djupål. Ved krysningene av vassdrag som skal testes, ved siden av pelen sengen, på begge sider av vassdraget. Testpersonen haug på permafrost og sesongmessig kant (opptint) jord. Hvis det er nødvendig, for å bekrefte geotekniske seksjonsgrenser og permafrost produsere ytterligere boring inzhenernogeologicheskoy brønn (se. Kravene GOST). Ytterligere boring av letebrønner, blir også produsert når pelene er nedsenket i jorden til en dybde på mer enn 10 m, og hvis pelene ikke kan motstå prøvebelastningen på stedet. I dette tilfellet bør dybden geotekniske generasjon ikke være mindre enn 10metrov utforming av neddykkingsdybden under de nedre ender av peler som er angitt på tegningene. Bore bærekjerne metode. Det er nødvendig å sikre tilstedeværelse på byggeplassen ingeniørgeolog med nødvendig for å utføre arbeidet og geoteknisk vurdering delen utstyr. Dersom det i løpet av arbeidet inzhenernogeologicheskie stedet ikke faller sammen med dem som er vedtatt i prosjektet, for å koordinere den nye rør haug fundament. Apptype hoper fundament utformet for passasje av den foldede seksjoner flerårig frossen jord i deres fravær er ikke gyldig. Bruken av typen stabelfundament designet for passering av seksjoner

4 stablet smelte primere i tilfelle av permafrost er ugyldig. Test hauger i områder med permafrost bør startes først etter fullstendig frysing i peler i bakken. På deler av ruten, sammensatt av saltholdig jordsmonn (GTE-30) i fronten av stabelen testing for å gi ytterligere frysing permafrosten til en tilsvarende temperatur på ikke mer enn minus en C. 4. Generelle krav til anvendelsen av statisk testing peler program felttest peler i konstruksjonen av prosjektet er utviklet som en del av produksjonen av verk generell entreprenørbygging og installasjonsorganisasjon. Feltkontrollprøver av peler i konstruksjonen blir utført for å verifisere samsvar med bæreevne pel konstruksjonsbelastningen angitt i utkastet til pelen fundament. Programmet for feltkontroll tester av hauger i bygge bør være forberedt på å ta hensyn til de tekniske løsninger som er valgt i prosjektet: - type og konstruksjon av hauger, deres former og størrelser; - metoder for hopping eller deres enheter - designbelastning på hauger; - grunnforhold av objektet tatt i prosjektet basert på resultatene av geologiske tekniske undersøkelser. Programmet bør omfatte: - teststeder; - Antall teststabler - utformingsskjema satt for testing av hauger; - retning og verdi av belastningsfasen under testingen - de minste eller største belastning forskyvnings peler i testene (utfelling fra jord utganger horisontal forskyvning); - materialer, type, størrelse og design av test hauger, nedsenkningsdybden; - metoder for nedsenking eller enhetstestede hauger Sted (spissede) test hauger langs ruten er angitt i byggingen av settene av arbeidsdokumenter for rørledninger. I forbindelse med det første nivå av ansvar å konstruere gjenstand antall overvåknings tester bestemmes som følger: - Kontrollprøve peler hver stasjonær bærer; - kontrollforsøk mellomliggende støttepeler (mellom de faste støtter) å ta hensyn til endringer i jordforhold. Under testen pelene skal holde test stokkene og testresultatene skal plottes som en haug forskyvning av den belastning som påføres pelen for statisk belastning testing. Grafer av alle testene i tint jord må ledsages av geoteknisk kutt på stedet nærmest utvikle tester og i tester i permafrosten - permafrost ingeniør snitt. Enheten for feltforsøk med kontroll peler under byggingen av statiske inntrykk på, trekking og horisontale laster skal omfatte: - for lasting av pelen anordningen (knekt eller en momentbelastning); - en bærekonstruksjon for den oppfatning av reaktive krefter (bjelker eller fagverk med forankringspæler og / eller lasteplattform); - En enhet for måling av bevegelser av veikryss under testen (referansesystemet med

5 måleinstrumenter). Når testet i vechnomsrzlyh bunnene av de termometriske utstyr videre omfatter en innretning for måling av temperaturen i fundamenteringsmassen test haug. Alle konstruerer planter som brukes for testing bør være konstruert for en belastning som overstiger 20% størst belastning fastsatt av testprogrammet for hver type av peler. En anordning for lasting av peler bør sikre koaksial og sentral overføring av last på haugen, evnen til å overføre last i trinn og trykkets konstanthet ved hvert trinn av lasting. Ved bruk av installasjoner der lastplattformen tjener som støtte for stikkontakten, må massen av hvert element av lasten, samt plattformens masse, bestemmes på forhånd og merkes med uutslettelig maling. For å utelukke muligheten for å overføre lasten til prøvehunken før du installerer instrumentasjonen, skal lasteplattformen monteres på spesialstøtter. Instrumenter for måling av deformasjon (forskyvning) av hauger (indikatorer, avbøyningsmåler, instrumenter for automatisk registrering av deformasjoner, etc.) skal sikre en målefeil på ikke mer enn 0,1 mm. Antallet enheter som er symmetrisk installert på lik (ikke mer enn 2 m) avstander fra testbunken, skal være minst to. Alle instrumenter som brukes til å måle bevegelse av hauger og belastninger, skal utarbeides og periodisk kontrolleres i henhold til passdata. Før de sendes til testene utført en ekstraordinær sted Pelene beviser som skal testes, må oppfylle standardene på peler eller spesifikasjoner. Immersion test enhet eller hauger må dannes i samsvar med testprogram utviklet på grunnlag av arbeidsdokumenter organisasjon data, utføre denne type arbeid. Når testet i permafrosten må utelukkes fryser sammen av pelen med jordlaget sesong frysing - tiner jord, som skal oppfylle spesielle arrangementer (byggegroper eller bore dimensjoner er større enn den maksimale tverrsnittsdimensjon av pelen, med fullstendig fylling av gapet isolerende materiale, og så videre. e.) før begynnelsen av sesongfrysningen av jorda. Når testet i permafrost jordtemperaturmåling blir utført i samsvar med GOST å øke hastigheten av peler test permafrost mulig å anvende akselerert test, den statiske belastningen med det vridningsmomentbelastning i samsvar med anbefalingene fra standardprogram kravene RAPID statiske forsøk peler i tint jord Akselerert grunntest peler i jorden tint presses statisk belastning: lasting av et drevet pel under kontrolltester peler i byggetrinn får lov til å gjøre lik 1/8 av den høyeste belastning på pelen, med hvert forsinkelsestrinn 1 time.; hauger lastes i 4 trinn med en eksponering av hvert trinn på 10 minutter; Den største belastningen er satt til en og en halv verdi av den beregnede belastningen på

6 peler spesifisert i prosjektet av pile foundation; Utkastet av haugen når maksimalbelastningen ikke skal overstige utkastet av haugen som er oppgitt i prosjektet. Ifølge foreløpige beregninger av LLC NK Rosneft-NTTs, vil testtiden for haugen i opptatt jord under det akselererte programmet være: timer etter haugen "hvil", fra 1 til 20 dager, avhengig av jordtype. 6. KRAV TIL PROGRAMMET FOR TILKYNTE STATISKE TESTER AV PILER I ETERNAL-GRUNDGRUNDER Gjennomføring av en testtest av en haug i permafrostjord med en statisk innrykkingsbelastning ved hjelp av en akselerert metode med lastbelastning. For den akselererte testen brukes de samme innstillingene som for testen i henhold til det vanlige programmet. Samtidig bør den største avbøyningen av lagerstrålestrukturen, som tjener som en støtte for stikkontakten, ikke være mer enn 0,002 ce av det beregnede spekteret. belastning av prøvehunken utføres raskt uten belastning ved belastningstrinn, hvis verdi er lik 1/8 av høyens ekstremt lange motstand til den statiske trykkbelastningen som er oppnådd fra testresultatene, eller fra en og en halv verdi av lastbærende kapasitet på haugen på bakken, bestemt ved beregning i henhold til bygglovens anvisninger inkuberes i 4 timer, hvor lasten reduseres i henhold til den dynamometriske loven på grunn av utviklingen av nedbør. Ved hvert trinn av lasting blir det tatt prøver for alle instrumenter for måling av belastning i følgende rekkefølge: Før du legger på bunken (null telling), er den første tellingen umiddelbart etter at belastningen er påført, og deretter teller fire ganger med et intervall på 15 minutter og deretter hver time til slutten av trinnet. belastningen under testen skal bringes til en endelig verdi (etter avslapning), som er nesten konstant i de tre siste trinnene av lasting. Det siste trinnet opprettholdes til betinget stabilisering av lasten. Kriteriet for betinget stabilisering av lasten er hastigheten på reduksjon i belastning, lik 0,02 av lasten fra den forrige fase i de siste 4 timene av observasjon. I løpet av testen holdes en logg i skjemaet som er gitt i Vedlegg P GOST. Skjemaet for de etterfølgende sidene i loggen er gitt i Vedlegg P GOST. Resultatene av jordprøver blir gjort i form av grafer for lastendringer over tid langs lastetrinnene. Delværdien av haugens ekstremt langsiktige motstand på bakken bestemmes i henhold til resultatene fra feltprøven av permafrostjord ved hjelp av dynamometrisk belastning på tidsplanen P - f (t) som lastverdien i siste trinn, hvor den betingede belastningsstabiliseringen oppstår. 7. PROGRAM FOR TILKOBLING AV STATISTISKE TESTER AV PILER Plasseringen (stikkontakter) av kontrollpeler langs ruten er angitt i konstruksjonsdelen av arbeidsdokumentene for feltrørledninger. Installasjonen for testing av jord med hauger med statisk trykkbelastning inkluderer: - En enhet for lasting av hauger (jekk og kalibrert last); - Støttestruktur for oppfatningen av reaktive krefter (lastplattform);

7 - En anordning for måling av bunkebevegelser under testen (referansesystem med måleinstrumenter). Ved testing i permafrostjord er det også innbefattet termometriske innretninger for måling av jordens temperatur på undersiden av teststabler. Konstruksjonsplanen for lastplattformen for testing av haugene er vist i Figur 1. Figur 1. Skjemaet til lastplattformen for testing av haugene Lastplattformens masse, samt massen av hvert lastelement (veiskilt) må bestemmes på forhånd og merkes med uutslettelig maling. Lasting av hauger med statisk belastning utføres i henhold til utvidelsesskjemaet, ifølge hvilket oppdraget på haug med statisk belastning utføres ved hjelp av en hydraulisk kontakt. Lasteskjemaet er vist i figur 2. For lasting av hauger brukes veibeskrivelser lagt på lastplattform. Instrumenter for måling av deformasjon (forskyvning) av hauger skal gi en målefeil på ikke mer enn 0,1 mm. Antallet enheter som er symmetrisk installert på lik (ikke mer enn 2 m) avstander fra testbunken, skal være minst to. Alle instrumenter som brukes til å måle bevegelse av hauger og belastninger, skal utarbeides og periodisk kontrolleres i henhold til passdata. Før de sendes til teststedet, utføres en ekstraordinær kalibrering.

8 Figur 2. Installasjon med lastplattform som fungerer som stopp for hydraulikkuttaket. 1 - teststabel; 2-termometrisk enhet; 3- referansesystem med prohibiomers; 4-knapp med trykkmåler; 5- system av stopper, bjelker; 6- lastplattform; 7-støtte; 8- last (støtte for stikkontakten). For å måle sediment (forskyvninger) av hauger i permafrostjord, anbefales det å bruke timetallindikatorer ICH-25 (massasje) med et slag på minst 10 mm. Måleanordninger må beskyttes mot vinden, samt fra nedbørens påvirkning, for hvilken det er bestemt for midlertidige lyskilder. Enheter - belastningsmåler med kroppen deres ved hjelp av holdere er festet til en spesiell stang, vanligvis plassert horisontalt, og med bevegelige stenger støter mot stoppet av åket fastgjort på haugen. Baren må være tilstrekkelig stiv. Stangen med holderen er festet på referanseverktøyene (figur 3). Figur 3. Ordningen for feste og montering på haugen av dreiemåler (mesur) 1-massur; 2- elektrisk kontakt trykkmåler; 3-tilkoblede ledninger til magnetstarteren; 4-jack; 5- slange til pumpestasjonen NSP-400M; 6- avstengningsventil; 7- hodeplagg; 8- stråle referansesystem; 9-mesterholder; 10-stangs referansesystem for montering av massen; 11 reper; 12 hauger. Hvis det ikke er nok tester på instrumentene i løpet av kontinuerlige tester, er det ikke tilstrekkelig at det er tillatt å flytte instrumentene til en ny posisjon uten å tømme haugen, ta en lesing av instrumentene umiddelbart før permutasjonen og umiddelbart etter det. Det anbefales å bruke en hydraulisk kontakt DG med pumpestasjon NSP-400М for å utføre test av haugene i henhold til avstandsskjemaet.

9 Ved installasjon av installasjoner for testing av hauger, er det nødvendig å strengt opprettholde tilpasningen av lasten og ikke tillate avvik fra justeringen i løpet av testene. TESTER AV PILER I BELTGRUNDER Prøving av hauger bør startes etter "hvilen". Varigheten av "resten" er avhengig av sammensetningen, egenskapene og tilstanden til jord og jord under nedre enden av haugen, men ikke mindre enn: 3 dager med sandjord, unntatt vannmettet liten og silt; 6 dager i leire og forskjellige jord. Notater. 1. Ved sliping, så vel som forbigående jord og hvis det er grove, tette sand- eller leirejord med solid konsistens under spissen av bunken, kan varigheten av "hvile" reduseres til 1 dag. 2. En lengre periode med "hvile" er etablert: - når man passerer vannmettet fint og siltsand i minst 10 dager; - under støping av leirejord med myk og væskekonsistens i minst 20 dager. Lastens belastning utføres jevnt uten belastning ved belastningstrinn. Ved utførelse av en akselerert kontrolltest av haugen i tint jord med en statisk trykkbelastning, må lasting av haugen gjøres i trinn som er 1/8 av den største belastningen på haugen med en eksponering for hvert trinn på 1 time. Maksimal belastning er lik en og en halv designbelastningen på haugen spesifisert i haugfundamentet prosjektet. Ved hvert trinn av lasting av felthøyden, blir det tatt avlesninger på alle instrumenter for måling av belastning i følgende rekkefølge: - nullutlasting - før lasten av hoper, - første avlesning - umiddelbart etter belastning, - deretter - med et intervall på 30 minutter. Avvik i instrumenternes målinger bør ikke overstige: 50% - med nedbør på mindre enn 1 mm; 30% - med nedbør fra 1 til 5 mm; 20% - med nedbør mer enn 5 mm. Tester utføres til en total bunkeoppgjør er minst 40 mm eller til største belastning. Høylen lastes i 4 trinn med en eksponering av hvert trinn på 10 minutter. Lesingene for instrumenter for måling av belastning fjernes umiddelbart etter hvert trinn av lossing. Etter fullstendig lossing (til null), bør observasjon av den elastiske bevegelsen av bunken utføres: - innen 30 minutter med sandholdige jorder som ligger under nedre ende av bunken, - innen 60 minutter med leirejord, med avlesninger tatt hvert 15. minutt. I testprosessen holdes en logg, hvis form er gitt i GOST. Resultatene fra jordprøven med en haug er tegnet i form av grafer av avhengigheten av haugens nedbør på lasten og lasten endres over tid langs utfellingstrinnene. Graden av grafer ved testing med en haug med statisk imponert belastning er tatt: - vertikalt - 1 cm, lik 1 mm haugutkast; - horisontalt - 1 cm, lik 50 kN (5 tf) belastning; 1 mm, lik 10 minutters eksponeringsbelastning. Grafer av grafer kan endres ved obligatorisk bevaring av forholdet mellom skalaene av vertikale og horisontale koordinater.

10 7.2. PRØVNING AV PILER I ETERNAL-FROZEN GRUNDER Prøver av permafrostjord bør startes først etter at prøvehøylen er helt frosset i jorda. Den gjennomsnittlige lengden på sidetemperaturen skal ikke være høyere enn omgivelsene i omgivelsene. I tester med burroable og drevne hauger, er testens begynnelse foreskrevet ikke tidligere enn en uke etter kjøring. Prøvebunken lastes raskt uten belastning ved belastningstrinn, hvis verdi er lik 1/8 av haugens ekstremt lange motstand til den statiske trykkbelastningen som er oppnådd fra testresultatene, eller fra en og en halv verdi av lagringskapasiteten til haugen på bakken som er angitt i arbeidsdesigntegningene. Hvert trinn for lasting opprettholdes i 4 timer, hvor belastningen reduseres i henhold til den dynamometriske loven på grunn av utviklingen av nedbør. Ved hvert trinn av lasting blir det tatt prøver for alle instrumenter for måling av belastning i følgende rekkefølge: Før du legger på bunken (null telling), er den første tellingen umiddelbart etter at belastningen er påført, og deretter teller fire ganger med et intervall på 15 minutter og deretter hver time til slutten av scenen. Lasten under testingen skal bringes til en endelig verdi (etter avslapning), som er nesten konstant i de tre siste trinnene av lasting. Det siste trinnet opprettholdes til betinget stabilisering av lasten. Kriteriet for betinget stabilisering av lasten er hastigheten på reduksjon i belastning, lik 0,02 av lasten fra den forrige fase i de siste 4 timene av observasjon. I testprosessen holdes en loggbok i skjemaet som er gitt i Vedlegg P og P for GOST. Resultatene av jordprøver er utarbeidet i form av grafer på lastendringen over tid langs lastetrinnene. Den private verdien av haugen på grunnlag av P-f (t) som verdien av lasten i den siste fasen DEPRESSING PANELER AV LANDBRUK KONSTRUKSJONER Graf av hauger opprørt mot last P Graf av haug opprørt S versus tid t (ved belastningstrinn zheniya)

11 8. organisasjon og teknologi av operasjonen Før starten av test hauger som skal utføres følgende organizatsionnotehnicheskie aktiviteter og forberedende arbeid: gjort og akseptert under loven alle tidligere typer arbeid (boring og installasjon av pæler); Utnevnte personer ansvarlig for høy kvalitet og trygt arbeid; instruert om arbeidskraft beskyttelse av medlemmer av teamet på arbeidsplassen med en liste i tidsskriftet; plassert i arbeidsområdet nødvendige mekanismer, inventar og tilbehør; installert i arbeidsområdet til mobilvognhusene for arbeid og lagring av verktøy, inventar og tilbehør. Alle konstruksjons- og teknologiske operasjoner skal kun utføres innenfor den tildelte strekningen av land. Arbeid på testing av hauger utføres i følgende teknologiske rekkefølge. etablere en lastplattform over kontrollbunken, underlagt statisk testing; lage installasjon av et referansesystem for måling av sediment (forskyvning) av hauger; last lastplattformen med last (veiskilt) i samsvar med testprogrammet; en hydraulisk stikkontakt er installert og kontrollpilen er lastet; gjennomføre en test av programmet for akselerert testing av hauger med en statisk belastning. På slutten av testen registreres resultatene i henhold til kravene i GOST. Behovet for maskiner og mekanismer er gitt i tabell 1. Brigadens sammensetning er gitt i tabell 2. Tabell 1. Behovet for maskiner og mekanismer Navn Type, merke, GOST, TU-enhet. rev. Behov Kort beskrivelse Pipelayer D355S, TG301 GB stk. 1 Truck kran COP stk. 1 Lastekapasitet 25t Lastplattform Tippbil Bulldozer Egen produksjon VOLVO2003; TATRA T; KAMAZ 6522 D355A B-170M stk. 1-2 stk 2 stk 1 Canopy (shelter) stk. 1 Strøm 309 kW (420 hk); Last inn 17 tonn; Lastkapasitet 13,4 tonn Strøm 310 kW (420 hk) Strøm 118 kW (160 hk) Veiskilt PDN 6x2x0,14 stk. 12 Vekt 4,2t To-leggs slynge Skovle skarpt 2 SK-2.0 GOST * LKO-1 GOST-stk. stk. 2 Lastbelastning - 2 ts 2 Copal

12 Navn Type, merke, GOST, TU-enhet. rev. Behov Kort beskrivelse Utvalgsskovl Skrapstål LP-2 GOST LO-20 GOST stk. stk. 2 Pick-up 2 Lengde 1,2 m Slyngehammere GOST * stk. 2 Vekt - 5 kg Lagerstige Sett med referansesystem med måleinstrumenter LPNA GOST; TsNIIOMTP prosjektstykke 2 stk 1-2 arbeidsklær sett stk. 10 Hjelmkonstruksjon GOST-stk. 5 takboks stativ. 1 Lastekapasitet -150 kg; høyden er 2300 mm; Bredde - 655 mm Buss for transport av arbeidere Ural 4320, KamAZ 4208 stk. 1 Merk: Hvis underentreprenøren ikke har utstyret angitt i tabellen, er det tillatt å bruke andre typer utstyr med egenskaper som ligner eller høyere. Tabell 2. Sammensetningen av brigaden yrke kategori nummer, pers. Pipe-lags driver 1.6 bil kranen 1.6 driver tømme Kategori C 2 driver Doser 1.6 Foreman 1 sammenstillingen av ytre rør (anhuker) 3 2 driver skift bus 1 master klasse 1 (supervisor) 1 Sakkyndige 1 totale helse og trygg arbeide med avstandsstykket installasjonen Obligatoriske orienteringer er tillatt. Tilnærming av avstandsinstallasjonen nærmere 5 m er bare tillatt etter en grundig ekstern inspeksjon av installasjonen, etter å ha bekreftet sin normale driftstilstand (støttene ikke merket nedbør, installasjonen er ikke skjev og ballastens posisjon på den har ikke endret seg i forhold til den forrige kontrollen). I tilfelle av en åpenbar skjevhet av installasjonen eller deteksjon av blokkforskyvning på den, er det presserende å informere den ansvarlige personen. Det er lov å komme inn under lastenheten etter at observatøren er tilfreds med en ekstern inspeksjon av den normale driftstilstanden for avstandsinstallasjonen. Etter det er det nødvendig å sjekke trykket i stikkontakten på manometeret, og hvis det overstiger settpunktet, må du umiddelbart redusere omløpsventilen til settet.

13 Det er nødvendig å ta avlesninger på masse- eller andre forskyvningsmåler. Det er nødvendig å sjekke arbeidet til stikkontakten, samt tilstanden til støtten (tversgående) pakken, og i tilfelle feilen, rapporter straks til den ansvarlige personen. Hvis det ikke er mulig å eliminere feilen umiddelbart (det er ikke mulig å kontakte den ansvarlige personen umiddelbart, forstyrrelsen krever alvorlig reparasjon osv.), Da skal haugen være helt losset, lette trykket til null, og den elastiske rekylen av haugen skal spores. Det er nødvendig å regelmessig kontrollere tilstanden til støttene under spaceren, spesielt oppmerksom på hvor mye og hvordan de har presset i bakken, og rapporter dette til den ansvarlige personen i funn. I tilfelle det oppdages en feil, må det tas vare på igjen etter at vedlikeholdet er forlatt, uansett om feilen har blitt løst eller ikke. Når problemfri montering av sekundæravstands, før avgang, ved å telle messuram å gjøre, og etter at jordtemperatur måle termometer eller annen type eksosfølertemperatur ved hjelp av forankringsanordninger for feste messur (for eksempel foringsrør i brønner samtidig anvendes for temperaturmålinger). 10. miljøvern for å redusere virkninger under arbeidene på miljøet er nødvendig for å gjennomføre følgende aktiviteter: -Fra antall ingeniører til å oppnevne ansvarlige personer (formann (master) -otvetstvenny for innsamling av avfall fra industrielle prosesser, mekaniker ansvarlig for innsamling av avfall fra anleggsmaskiner og motortransport) for å overholde miljøvernkravene innenfor de tildelte arbeidsområdene; - å trene arbeidstakere som arbeider på denne delen av ruten for avfallshåndtering (innsamling, sortering, bearbeiding og lagring av avfall); Nettstedet som er forberedt på å motta rørene, må være helt frigjort fra kuttet ved, som må kastes utenfor stedet (for å hindre opprettelse av en brannkilde). - Arbeidsstedet må være helt fritt fra kuttet tre (for å hindre opprettelse av en brannkilde); - innenfor arbeidsområdet identifisere og merke grensene for retten til vei og vannvernsone på stedet; - lever mobilt utstyr til arbeidsplassen for avfallsbeholdere for å samle byggavfall og rusk på motorveien. Avfallskassen må ha beholdere i henhold til de typer avfall som genereres under produksjon av denne type arbeid. Kjennetegn og bevegelse av hovedtyper av avfall generert under testing av hauger, se tabellen for å installere en søppeloppsamlingsbeholder innenfor konstruksjonen rett vei, utenfor vannbeskyttelsessonene. Direkte på arbeidsstedet for å installere metallkasser for avfallssamling; - å utstyre et anlegg for tanking av anleggsutstyr og kjøretøy innenfor grensene for retten til vei; Påfylling av utstyr på arbeidsstedet skal utføres på et flatt komprimert område, utenfor vannvernsone; - Påfyllingsutstyr skal kun utføres på et tilrettelagt sted med obligatorisk bruk av paller. Tilfeldig utslipp av brennstoffer og smøremidler skal umiddelbart fylles med sand eller sagflis (på arbeidsplassen må du alltid ha to poser med tørr sand eller sagflis (volum 50 l));

14 - Organiser separat oppsamling av avfall gjennom hele arbeidsdagen (ved skift eller etter arbeidets slutt, inspiser arbeidsområdet for avfallssamling); - for så vidt avfallspakkene er fylt, organisere fjerning av dem fra arbeidsstedet til deponi for bruk av industriavfall som tildeles av kunden - Ved slutten av arbeidet blir sluttrengjøring av arbeidsområdet fra rusk, produksjonsavfall forurenset med oljeprodukter av snø og jord og fjerning av dem til midlertidig lagringsplass (lager) eller for bortskaffelse. Det er forbudt: - å utføre arbeid til jorda fryser til en dybde på 30 cm og snødekke er 15 cm tykk; - forstyrre jord- og vegetasjonslaget gjennom arbeidsområdet - Felling av tre utenfor veien. Felling av tre i retten til vei er kun tillatt dersom det er en tømmerkjøpskasse; - Bruk avfall for å fylle veier, byggeplasser, etc.; - å kaste bort avfall i arbeidsområdet - Røyking i arbeidsområdet (røyking er tillatt i mobilhengere utstyrt med metallurmene); - brenne avfall på byggeplassen; - utslipp til avlastning eller til vannlegemer av ubehandlet husholdningsavfall og husholdningsavfall - fôring av ville dyr - jakt etter ville dyr

15 298 Tabell 3 - Karakteristikker og bevegelse navn av avfall avfall for FWCC Kode Utseende viktigste forurensninger liggende stoff tid mellomlagrings Beholdere for oppbevaring på arbeidsplassen Denne overføring bekjempelse av betongprodukter Det faste silika av arbeidsperioden på en plattform festet innkjørsler Ekstraksjon av i det utpekte gjenvinningsproduksjon fra kunden. avfall eller gjenbruk Rengjøringsmateriale forurenset med: - olje; - Løsemidler Solid hydrokarboner Arbeidsperiode Metallboks. Utnyttelse av et anlegg for forbrenning av avfall Avfalls fra lige lokaler organisasjoner usortert (ikke klumpete) Flytende avfall fra husholdning lokaler organisasjoner Solid - flytende - 3 dager om sommeren Dag 1 I prosessen med å fylle beholdere Dump lukket metallbeholder gjenvinning på forbrenningsovner avfallshåndtering på liten størrelse renseanlegg

1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1.1. Disse anbefalingene er basert på å oppsummere opplevelsen av statiske og dynamiske tester av drevne hauger, er et tillegg til SNiP og gjelder arbeid for å bestemme bæreevnen og den nødvendige lengden av drevne hauger i Moskva boligbygging.

2. BESTEMMELSE AV ANVENDELSE OG NØDVENDIG LENGDE FUNERAL PILES

2.1. Den nødvendige dybden av haugkjøring og designbelastningen er tillatt av designorganisasjonen på grunnlag av materialer fra ingeniør- og geologiske undersøkelser i samsvar med fundamentets designfunksjoner, de vertikale og horisontale belastningene som virker på den, og de tillatte verdiene for byggdeformasjoner. Dette tar hensyn til resultatene av jordklingende og testprøvebunter, hvis de ble utført, driftserfaring bygget nær bygninger, samt forhold som kan påvirke bæreevne av hauger og mengden av sediment under belastning (nærvær av et svakt jordlag, fylle området, grave nær haugen etc.).

Utviklet SUE "NIIMosstroy"

Første nestleder for komplekset for arkitektur, bygging, utvikling og gjenoppbygging av byen

Dato for ikrafttredelse

2.2. Feltforsøk av hauger utføres i samsvar med kravene i GOST 5686-94, under hensyntagen til bestemmelsene i de relevante lovgivningsdokumentene for føderale, territoriale og industrielle. Dataene som er oppnådd, er nødvendige for å begrunne valget av typen grunnlag, deres parametere og metoder for en enhet, inkludert:

- bestemme type og størrelse på hauger og deres bæreevne

- sjekker muligheten for å pile på den planlagte dybden, samt en relativ vurdering av jordens ensartethet ved deres motstand mot hengsel;

- bestemme avhengigheten av bevegelse av hauger i bakken fra last og tid.

I dette tilfellet utføres jordprøving med hauger med statisk innrykk bare av fullskala hauger.

2.3. Feltkontrolltester av hauger under konstruksjon utføres også under hensyntagen til kravene i GOST 5686-94 for å verifisere overholdelse av lagringskapasiteten for hauger med konstruksjonsbelastningene fastlagt i prosjektet av haugfundamentet.

2.4. Typer og antall tester i tekniske undersøkelser, samt antall kontrolltester av hauger er etablert av testprogrammet.

2.5. Jordprøver med hauger utføres på et sted som er avsatt for bygging av prosjekterte bygninger eller konstruksjoner, i en avstand på ikke mer enn 5 og minst 1 m fra gruvearbeidene, hvorfra jordmonolitter ble valgt for laboratorietester og hvor statisk lyding ble utført.

Testene skal utføres på steder med jord som er karakteristisk for området, og hvor svake jordarter er identifisert.

Avstanden fra aksen til den testede fullstørrelsen til ankerbunken eller til nærmeste støtte på lastplattformen, samt til støtteene til referanseplanleggingen, skal være minst 5 av det største tverrsnittsformet tverrsnitt (diameter opp til 800 mm), men ikke mindre enn 2 m. Avstanden må være minst 3 d, men ikke mindre enn 1,5 m. For en referansebunne eller sondehunke må avstanden være minst 1 m.

For hauger med en diameter på mer enn 800 mm, så vel som for skruehuller, kan avstanden mellom test- og ankerpinnene i lyset reduseres til 2 d.

2.6. I prosessen med å teste jord med hauger av alle typer, bør testloggene holdes, og testresultater skal utarbeides i form av grafer av avhengighet av haugebevegelse på statisk belastning eller feilendringsplaner og avhengighet av totalt antall påvirkninger på dybdedybden - for dynamiske belastningstester.

2.7. Spenningene i materialet fra haugene fra de vertikale og horisontale belastningene som virker på dem og bøyningsmomentene, under hensyntagen til den tillatte avviket av haugene fra designposisjonen, må ikke overstige de verdier som er normalisert av SNiP 2.03.01-84 *.

2.8. Ved tildeling av den nødvendige lengden av hauger, bør det benyttes midlertidige tekniske instruksjoner for beregning, utforming og produksjon av arbeid på haugfundamentene til bygninger og strukturer i Moskva, som inneholder generelle geologiske profiler knyttet til ulike distrikt i Moskva, med anbefalinger lagerlag og hauglengde.

2.9. Lengden av haugene skal tildeles under hensyn til jordforholdene og dybden på taket på grunnlaget. I Moskva kan følgende lag brukes som et lagerskikt: Morænslam og leire av Dnieper- og Moskva-isbreken; Fluorioglacial sanden, Jurassic leire under taket deres minst 2-3 m. Ved bærebukkens nedre ender på karbonleirer, kalkstein og grusgrunnlag av nødvendig kapasitet med sandfylling, bør bærekapasiteten for hauger bestemmes som for pile stivere i samsvar med SNiP 2.02.03-85.

2.10. Det er ikke tillatt å legge ned nedre enden av haugene i torv- og torvmark, sapropel, sapropelitt, silt, siltleam, flytende leam, sjømassesediment og kvicksand.

2.11. I Moskva, for sandholdige jordområder umettet med vann (unntatt silty) og leirejord (med en strømningshastighet fra 0,4 til 0,6) med et organisk restinnhold på ikke mer enn 3% for sand og 5% for leirejord ved bestemmelse av lagerkapasitet hauger (Tabeller 1 og 2 i SNiP 2.02.03-85), bør økningen i jordresistens tas i betraktning når den komprimeres ved tilstopping eller som følge av tixotropisk herding og konsolidering.

2.12. Dynamiske og statiske tester av teststabler er laget i henhold til VSN 32-95 "Instruksjoner for installasjon av stiftfunn for høyhus".

2.13. Behovet for statisk testing av enkelte hauger bestemmes av designorganisasjonen med hensyn til resultatene av ingeniør geologiske undersøkelser eller resultatene av tester av hauger med dynamiske belastninger.

Test av hauger med statiske aksialpressbelastninger utføres:

a) når du synker hauger i svake jordarter, representert av torv, torvmynte, sapropel og sapropelitter, flytende lover, dike og annen svært komprimerbar jord;

b) på steder med et estimert antall hauger på mer enn 2000 stykker;

c) for høyhus med designbelastning på grunnlag av mer enn 1000 tonnkraft;

d) med en nominell belastning på haugen ikke mindre enn 200 tf;

e) å bekrefte at haugens lagerkapasitet overholder kravene i prosjektet.

Stabler for statisk testing under ugunstige grunnforhold ligger innenfor konturene av bygningen på de mest lastede delene.

2.14. Stabler testet av statisk belastning etter hvile i bakken må først testes med en dynamisk belastning i samsvar med punkt 3.4 i disse anbefalingene.

2.15. På ett objekt oppleves en statisk innrykksbelastning med 1% av det totale antall hauger, men ikke mindre enn 2 stk.

2.16. Antall prøveforsøk som skal testes med dynamisk belastning, tas av 2% av det totale antall hauger på anlegget, men ikke mindre enn 6 stk. i samsvar med kravene i SNiP 2.02.03-85.

2.17. Neddykking og testing av teststabler utføres i henhold til oppgaver av designinstitusjoner av spesialiserte organisasjoner i OAO Holding Company Glavmosstroy i samsvar med forskriftene som er oppført i punkt 1.2 i disse retningslinjene.

2.18. Teknisk dokumentasjon for dykkestesthuller med en indikasjon på deres type, lengde og bæreevne, utviklet av designinstituttet, overføres i 2 eksemplarer av den spesialiserte organisasjonen som utfører prøvehøyning. Den angitte dokumentasjonen må oppfylle kravene i GOST 5686-94 og inneholde:

a) en bygningsplan med en indikasjon og referanse på stillingen av geologiske brønner (hull), punkter med statisk og dynamisk lyding av jorda, teststabler som skal kjøres og testes, underjordiske verktøy (rørledning, kloakk, vanntank, oppvarmingsnett, vannforsyning, kabler etc.) eksisterende bygninger, etc.;

b) referanseprøver for prøvetaking av hauger i bakken, samt en teknisk rapport om byggeplassens ingeniør- og geologiske forhold;

c) Estimater for feltforsøk til nåværende satser.

2.19. På byggeplassen skal plasseringen av teststabler som er testet av dynamisk last og lengden deres, tilordnes på en slik måte at det oppnås data for å bestemme den nødvendige designbelastningen på grunnlagspinnene og dybden av deres nedsenkning i alle karakteristiske områder av det utformede hopfeltfeltet.

2.20. Med et vanlig arrangement av hauger i fundamentet, er avstanden mellom prøvepiller anbefalt å være ikke mer enn 30 m.

Når bunken er lokalisert i klyngen (eller flere rader), blir avstanden mellom dem i bushen, deres lengde og bæreevne (spesielt ved sandbunn) bestemt av resultatene av en prøvekjøring av flere bunker på karakteristiske steder på byggeplassen ved testing av individuelle bunker med dynamisk eller statisk belastning.

I tilfeller hvor jordens komprimering som følge av kjøring ikke nedsetter en del av buskhullene til en forutbestemt dybde, bør avstanden mellom haugene i prosjektet økes om mulig, noe som reduserer antall hauger i busken på grunn av en økning i belastningen på hver haug i de tillatte grenser.

Hvis bushen ikke kan redusere antall hauger av den adopterte delen i forbindelse med en betydelig belastning på dem, bør det tas hensyn til anvendelse i grunnlaget av hauger av en annen seksjon med større bæreevne.

I alle tilfeller, og i tette sanden spesielt, med tanke på fenomenet jordkomprimering når piling er nedsenket, bør kjøring utføres fra midten av haugfeltet til omkretsen.

2.21. Som teststabler kan brukes som vanlig armert betong, som er en del av stabelfeltet, og lagerstabler NIIMosstroy-design, ekstrahert etter testen.

2.22. Tester av teststabler utføres i samsvar med den tekniske oppgaven til en spesialisert organisasjon (laboratorium for LLC FKS-L) under tilsyn av en representant for en designorganisasjon eller laboratorium for stiftelser og grunnlag for State Unitary Enterprise NIIMosstroy.

Bæreevnen til testplottene bestemmes i samsvar med kravene i SNiP 2.02.03-85, GOST 5686-94, GOST 20522-96.

Testresultatene fra teststabler overføres til designorganisasjonen, noe som gjør den endelige beslutningen om grunnkonstruksjonen, den beregnede belastningen på haugene og den nødvendige dybden av deres nedsenkning i bakken.

3. SIKKER PÅ KRAVET BÆREKAPASJON AV JORD OG FORBEDRING AV KRAVET PIL LENGDE

3.1. Ved produksjon av påleggsarbeid dobler en spesialisert organisasjon hvert grunnlag til motstand, noe som gir lagringskapasiteten til haugens jord som er spesifisert i prosjektet, som bestemmes av den dynamiske metoden i samsvar med SNiP 2.02.03-85. Dette tar hensyn til det obligatoriske vedlegg nr. 5 til SNiP 3.02.01-87 "Jordarbeid, stiftelser og stiftelser".

3.2. Dybden av hylle i prosessen med deres nedsenking bør spesifiseres i samråd med prosjektorganisasjonen. For å gjøre dette, før masselevering av hauger til byggeplassen, er det nødvendig å fordype de første arbeidspinner ved visse punkter i haugefeltet på en slik måte at de dekker alle karakteristiske områder, og også å utføre jordprøver på disse seksjonene med dynamiske belastninger.

Behovet for slik verifikasjon, omfanget og nedstigningsstedet er fastlagt av prosjektorganisasjonen.

Disse haugene bør plasseres slik (for eksempel rundt omkretsen av bunkefeltet) at etter nedsenking i bakken, forstyrrer de ikke bevegelsen av bunkenheten.

3.3. For feltprøvning av jord med dynamisk belastning ved bruk av fullskala hauger, bruk det samme utstyret som ble brukt til haugkjøring.

3.5. Dynamisk (sjokk eller vibrasjon) jordprøving utføres ved å kjøre bunker for å sjekke muligheten for haugkjøring ved planlagt dybde, for å vurdere bæreevneens bæreevne, bestemt av feilverdien, og også for den relative vurderingen av jordhomogeniteter ved deres motstand mot nedsenkning.

For feil, tar haugene den gjennomsnittlige mengden nedsenkning i cm fra en hammerblås eller fra arbeidet til en vibrerende haugedriver i 1 min.

Instrumenter av NIIMosstroy for å måle elastisk og gjenværende del av feilen skal gi en målefeil på ikke mer enn 1 mm. Feilmåler NIIMosstroy separat korrigerer den resterende og elastiske delen av feilen.

3.6. Haugen er hamret og haugen er ferdig med det samme utstyret som grunnlagene er nedsenket.

3.7. Den dynamiske pile belastningstesten bør omfatte:

- når du kjører en haug, teller antall hammer slag for hver 1 m av nedsenking og totalt antall slag, og for siste meter - for hver 10 cm nedsenking;

- svikt av haugen under kjøring bestemmes bare etter hvilen, dvs. etter pause mellom slutten av blokkering og begynnelsen av mål.

3.8. Restenes varighet er fastslått av testprogrammet avhengig av sammensetningen, egenskapene og tilstanden til jordene blir kuttet og jord under undergruppen, men ikke mindre:

3 dager - med sandholdig jord, unntatt vannmettet, liten og silty;

6 dager - med leire og ulik jord.

Ved kutting gjennom sandet, grovkornet, tett sand eller leirejord med solid konsistens, kan hvileperioden reduseres til 1 dag.

En lengre hvileperiode er etablert:

- Ved kutting av mettet, mykt og sint sand i minst 10 dager;

- Ved kutting av leirejord med myk og flytende plastikkonsistens - ikke mindre enn 20 dager.

3.9. Å lage hauger produserte konsekvent løfter om 3 og 5 slag. Høyden til høsten av hammeren på hammeren når du er ferdig skal være den samme for alle påvirkninger. For oppgjør tar høyest gjennomsnittlig feil.

3.10. I testprosessen holdes en journal, hvis form er gitt i GOST 5686-94.

3.11. Dynamisk testing av hauger (klausul 3.4) utføres umiddelbart etter kjøring, og deretter avprøves en del av haugene etter å ha ligget i bakken i minst 3 dager.

Hvis, etter en hvilestilling, hver bunkes bærekapasitet er lik eller større enn bærekapasiteten som kreves av prosjektet, og den private verdien av bunkenes begrensningsmotstand (Fu ), bestemt i henhold til punkt 4, ikke har gått ned under resten, anses testresultatene som positive. Etter dette fortsetter kjøringen av haugen med spesifisert lengde.

Hvis på samme type haugefelt ble bærekapasiteten til en eller flere testede hauger vist seg å være mindre enn normalisert av prosjektet, og den spesielle verdien av haugens begrensningsmotstand (Fu ) i resten ikke økte, anses testresultatet som negativt. I samordning med prosjektorganisasjonen må haugene i denne delen drives til større dybde, og deretter gjentas testene. Hvis motstanden av haugen (fu ) i løpet av resten økte, bør du oppleve haugene etter lengre hvile når deres lagerevne ikke er mindre enn designkapasiteten.

3.12. I alle tilfeller av inkonsekvens mellom konstruksjonen og den faktiske nødvendige lengden på haugene, er avgjørelsen om hylleens sluttdybde og endringer i utformingen av haugfundamentet laget av designorganisasjonen.

3.13. Ved testing av arbeidstakere bøyer dynamisk belastning med beregning av jordens bæreevne i henhold til formelen SNiP 2.02.03-85, uten å ta hensyn til den elastiske delen av "sviktet", skal den resterende delen av sviktet fra en hammerblås ikke være mindre enn 0,2 cm. Hodernes evne, beregnet ved den angitte formelen, kan overskrides betydelig.

Ved testing av armerte betongpeler med en seksjon på 30 '30 cm, opptil 12 meter i lengde med enkelt slag av en C-330 dieselhammer (uten drivstofftilførsel), skal høyden på fallet av den slående delen tas 180 cm.

3.14. Ved testing av haugen med en dynamisk belastning i vinterforhold, blir jorden opptatt til full dybde av frostpenetrasjon i sone på 1 m fra haugens ansikt (når den er testet med horisontal last - i sone på minst 2 m). Jordstøtte i opptatt tilstand til slutten av testen.

4. BESTEMMELSE AV DEN PRIVATE VÆRDI AV GRENSEBESTANDIGHETEN AV PILENE

4.1. Pile motstand (Fu ) bestemmes av den dynamiske metoden med faktisk målte residualfeil (Sen ).

Dynamiske lastpeler skal ikke ha skade som kan påvirke testresultatene; avvik fra vertikal er tillatt på ikke mer enn 1 cm pr 1 m av bunnlengden.

Ved testing skal koaksialiteten til hammeren og bunken sikres slik at deres innvirkning er på sentralaksen. I bunkehodet, i stedet for tre, bør det være en elastisk feltpute 50-60 mm tykk.

4.2. Den elastiske og gjenværende delen av sviktet i bunken med hvert slag av hammeren registreres på spesialvokset papir, limt til en av de flate sidene på bunken, med en inerti-fri sviktmåler av NIIMosstroy-designen.

Hvis bunkehetten er plassert rett over bakken og det er vanskelig å installere feilmålerne under den, limes opptakspapiret på to motsatte sider til hengslet hæl på hammeren (i tilfelle en dobbeltaksel dieselhammere) eller på bunkehodet med andre typer hodestøtter.

Feilmåleren til NIIMosstroy-konstruksjonen er festet til et brett på 2,5 cm tykt, ligger nær bunken på to treforinger, tett hviler på bakken og ligger under endene av brettet, ikke nærmere enn 1 m fra prøvebunken. Brettet beveger seg til haugen slik at avslagspennen lett presses mot papiret limt på haugen. Etter dette bør styret festes på foringen for å utelukke muligheten for bevegelse. Før første streik og etter hver påfølgende fjær bør refraktometeret flyttes horisontalt med 5 - 6 mm.

Etter testen blir det voksede papiret fjernet fra haugen, og de elastiske og gjenværende delene av feilen som er registrert på den av nektepennen, måles med et forstørrelsesglass med en nøyaktighet på 0,1 mm.

I tilfelle det ikke er feil eller det har sviktet, er det unntatt å måle restfeil med presisjon (høy presisjon) nivå. For å gjøre dette, er nivået installert i en horisontal posisjon i en avstand på 30 - 40 m fra kjørestedet. I dette tilfellet er den dynamiske testen av haugen "under nivået" utarbeidet av den aktuelle loven med obligatorisk indikasjon av type og serienummer på nivået, den målte verdien av den resterende feilen i haugen fra det spesifikke antallet hammerblås, kjøredagen og nummeret på teststangen.

Handlingen er signert av kundens undersøkere og hovedentreprenøren, organisasjonsforvalteren som utfører haugkjøring, representant for testlaboratoriet, og også representanten for designovervåkning av designorganisasjonen.

4.3. Dynamiske tester av haugen skal utføres ved å slippe hammerens slagdel fra nøyaktig målt høyde, tatt for den hydrauliske "Yonttan" som er 50 cm, for dieselhammeren C-330 - 180 cm. Samtidig skal slagene på dieselhammeren være kalde uten å levere drivstoff til sylinderen hammeren.

4.4. Under dynamiske tester av drevne hauger, er den private verdien av haugens begrensningsmotstand (Fu ) ved faktisk målte residualfeil Sen > 0,002 m bestemmes av formelen (18) s. 5.7 av SNiP 2.02.03-85:

hvor η er koeffisienten tatt for armerte betongpeler med en hette i tilfelle feildekning lik 1500 kN / m 2 (150 tf / m 2);

Og - området som er begrenset av ytre kontur av tverrsnittet av haugen (uavhengig av tilstedeværelsen eller fraværet av spissen av haugen);

M er en koeffisient tatt som lik 1 når du kjører en haug med perkusshammer;

Ed - Beregnet hammerpåvirkningsenergi under kjøring, kJ. For single action hammere lik GH, for diesel diesel hammer 0,4 GH, rørformet diesel hammer - 0,9 GH for en kontroll trommel opp med enkelt slag - G (H - h);

G er massen av sjokkdelen av hammeren, kN;

H - den faktiske høyden på høsten av sjokkdelen av hammeren, m;

m 2 - vekt av haug og cap, t;

Sen - faktisk restfeil, m;

e-effektgjenvinningsfaktor; når du blokkerer armerte betongpeler med slaghammere ved å bruke hodedeksel med treforinger e 2 = 0.2.

4.5. Hvis den faktiske målte residualfeil er Sen 2;

g - akselerasjon på grunn av tyngdekraften lik 9,81 m / s 2;

h er høyden på den første rebound av sjokkdelen av dieselhammeren fra luftpute, bestemt av måleren, m;

for foreløpige beregninger ta:

med stanghammere h = 0,6 m;

med rørhammere h = 0,4 m.

4.6. Testing av jordbunke Statisk belastning bør startes etter hvile. For hauger lastet med andre metoder, bestemmes begynnelsen av testen av testprogrammet.

I tester med trykte (kjedede) hauger, foreskrives begynnelsen av testene etter at betongen når 80% av konstruksjonsstyrken.

4.7. Lastingen av testbunken med en statisk imponert belastning (fullskala inventar, etc.) utføres jevnt i trinn uten påvirkning. Belastningsverdien er etablert av testprogrammet, men ikke mer enn 1/10 av den angitte maksimumsverdien. Når bunnender av fullskala bunker forsterkes i grus og tette sanden, så vel som i grove og leirejord med solid konsistens, tillates de tre første trinnene av lasten å være lik 1/5 av maksimalbelastningen.

4.8. For å måle deformasjoner ved hvert trinn for å laste en fullskala bunke, les prøver for alle enheter i følgende rekkefølge: null teller - før bunkebelastning, første teller - umiddelbart etter belastningsapplikasjon, deretter teller fire i intervaller på 30 minutter, deretter hver time før betinget stabilisering deformasjon (demping av forskyvning).

4.9. For kriteriet for betinget stabilisering av deformasjon tar de hastigheten til bunkeoppgjør ved et gitt lastetrinn, ikke over 0,1 mm for sistnevnte:

- 60 min observasjoner, dersom det under nedre ende av haugen sintegrønn eller leirejord fra hardt til ildfast konsistens deponeres;

- 2 timers observasjon, hvis leirejord fra myk plast til flytende konsistens ligger under den nedre enden av haugen.

Ved testing av hauger av bropier for dette kriteriet, skal nedlukningshastigheten ikke overstige 0,1 mm for det siste:

- 30 min Observasjoner - når haugene støttes på grov, sandaktig jord og leirejord med solid konsistens;

- 60 min observasjoner - når haugen støttes på leirejord fra halvfast til ildfast konsistens.

4.10. Belastningen under testingen av en naturlig haug bør bringes til en verdi der den totale bunkeoppgjøret er minst 40 mm.

Når de nederste ender av fullskala bunker blir dypt inn i grovkornet, tett sand- og leirejord med solid konsistens, skal belastningen reduseres til verdien fastsatt av testprogrammet, men ikke mindre enn en og en halv verdi av designbelastningen på haugen.

4.11. Lossing av felthøyden er gjort etter at maksimalbelastningen er nådd i trinn som tilsvarer dobbeltverdiene for belastningstrinnene, med en eksponering av hvert trinn i minst 15 minutter.

Lesingene på instrumenter for måling av belastning fjernes straks etter hvert trinn av lossing og etter 15 minutter. observasjoner.

Observasjoner på den elastiske bevegelsen av haugen etter full lossing (til null) skal utføres innen 30 minutter. med sandholdige jorda som ligger under den nedre delen av haugen, og i 60 minutter i leirejord, med avlesninger tatt hvert 15. minutt.

4.12. I ingeniørundersøkelser for konstruksjon tillates akselerert testing av jord med hauger med statisk innrykksbelastning av in situ eller lagerpiller ved hjelp av stressavlastningsmetoden, og gir plott av hauger mot belastning som er identiske med tidligere oppnådde grafer.

4.13. Lasting av fullskala bunker ved kontrolltester på byggeplassen kan utføres i trinn som er 1/8 av den største belastningen på bunken, med en eksponering for hvert trinn på 1 time. Bunken lastes i 4 trinn med en eksponering på 10 minutter hver.

For den største tar belastningen lik en og en halv verdi som er spesifisert i utkastet til designbelastning på haugen. Når maksimalbelastningen er nådd, bør utkastet til haugen ikke overstige verdien som er spesifisert i prosjektet.

4.14. De spesifikke verdiene for begrensningsmotstanden for haugen i jorda i henhold til resultatene av feltprøver av statisk belastning bestemmes i samsvar med instruksjonene i SNiP 2.02.03-85.

5. SIKKERHETSFORSKRIFTER

5.1. Når du arbeider med installasjon av haugfunn av bygninger, er det nødvendig å følge sikkerhetsforskriften fastsatt av SNiP 12-03-99 "Sikkerhet i konstruksjon", "Regler for bygging og sikker drift av kraner" Gosgortechnadzor i Russland, "Retningslinjer for produksjon av haugearbeid og sikkerhet drift av stabletrykkere og hoperutstyr på basismaskiner (gravemaskiner, traktorer, kraner, etc.) og jernbanespor, utviklet av TsNIIOMTP, og disse anbefalingene.

5.2. Det er lov til å gå videre til produksjon av høstverk, å installere en bunke-drivenhet, å levere til nettstedet, oppbevare bunker og utføre annet tilknyttet arbeid dersom det foreligger en ordre for en byggorganisasjon som utfører hyllearbeid, å starte hylle på anlegget og fikse det ved navn, tilgjengeligheten av prosjektet av produksjon av verk, bilateral handling av beredskap av byggeplassen og garanti for arbeidet.

5.3. Før påbegynnelsen av byggearbeid på anlegget, ingeniør- og teknisk personell, bør manere og ledere være kjent med detaljene med byggestruktur og arbeidsmetoder for arbeidstegninger og prosjekter.

Arbeiderne bør instrueres og trent i sikker praksis for alle typer arbeid de gjør.

5.4. Operatører av gravemaskiner, kraner og pile-rigger, kopimaskiner, riggere, signalere og sveisere må trent i spesielle programmer og ha et sertifikat for å bestå sikkerhetstest.

5.5. Arbeid knyttet til dykkestenger, kutting av dem og installering av prefabrikker på hauger er tillatt for mannlige arbeidere som ikke er under 18 år, og som har gjennomgått obligatoriske medisinske undersøkelser, utdannet som coprokeer og slinger med rett til å arbeide i høyden, som har gjennomgått sikkerhetstrening, bestått eksamenene i kvalifiseringskommisjonen og har de riktige sertifikatene.

5.6. Gravemaskiner, kraner og andre mekanismer må inspiseres og om nødvendig testes i samsvar med gjeldende regelverk, før drift.

5.7. Det er forbudt å operere en bunkeinstallasjon uten et sertifikat for igangsetting.

5.8. Før du påbegynner arbeid og regelmessig under arbeidet, må alle rigg, monteringskomponenter og utstyr (slinger, traverser, stivere, klemmer, etc.) undersøkes og inspiseres. Påfør, velg og avvis løfteinnretninger, ståltau, stropper, kroker skal være i samsvar med gjeldende "Regler for konstruksjon og sikker drift av kraner" Gosgortechnadzor i Russland.

5.9. Det er forbudt å utføre arbeid som ikke er direkte knyttet til prosessen som utføres i farezonen (for eksempel er det ikke tillatt å legge ut stablene eller montere klemmene på haugene i farezonen, samt i monolittisk armert betonggrill osv.).

Et farlig område i hylleoperasjonene regnes som området nær kopra-beliggenheten med grensen som løper rundt omkretsen, hvor midtpunktet er neste haugens dykkested, og radiusen er lik full lengde av bommen (mast) pluss 5 m, med innføring av en lineær sone 10 m bred, plassert langs Kabelenes akse for å trekke hauger fra parkeringsplassen kopra til stedet for oppbygningen av haugene.

Nettsteder der lagring, flytting og utforming av haugene er utført (før de trekkes opp til heisdriveren) tilhører også farlige områder.

En faresone ved logging av hauger anses å være en sirkulær sone nær haugen som er kuttet med en radius som tilsvarer lengden av haugen som rager over bakken, pluss 5 m.

Alle farlige områder på stedet må være tydelig merket med advarselsskilt og skilt.

5.10. Det er forbudt å finne en hauger i en avstand på mindre enn 50 m fra produksjonsstedet for utgravning av grøfter eller grøfter, samt fra steder hvor jordene løsner seg (inkludert frosset).

5.11. Det er forbudt å installere og betjene stabler og kraner på nyhelt jord, samt på steder med en skråning som er større enn angitt i passet, instruksjoner for bruk av maskinen eller i arbeidsprosjektet.

5.12. Inne i prisma for sammenbrudd av groper, grøfter og andre spor, er det forbudt å finne og installere maskiner, kraner, pileverktøy, utstyr, samt å lagre hauger, paneler, konstruksjonsdeler og maskiner.

5.13. Montering og demontering av kopraen utføres i henhold til ordningen som er tilgjengelig i passet eller i henhold til prosjektet for produksjon av verk under direkte tilsyn av en mekaniker og en foreman.

5.14. For å gå ut av grusene og grøfter på bakkene, skal det gjøres stiger eller stiger med sidebarrierer. Om vinteren bør de ryddes av snø og is og sand.

Piling og lagring

5.15. Bestillingen av transport av hauger, deres lossing, lagring og utforming, samt bruk av lastløfteren bestemmes av prosjektet for produksjon av verk (PPR).

5.16. En kran som utfører lossing og flytting av haugen, betjenes av stillasene i mengden fastsatt av Gosgortekhnadzors regler, en av stillasene er utnevnt til senior.

5.17. Ved transport og oppbevaring av runde (rørformede) seksjoner i stabler, må det treffes tiltak for å hindre at de ruller (splitting, screed, etc.).

5.18. Høyden på en haug med kvadratisk og rektangulært tverrsnitt med forings og tetninger bør ikke overstige 2 m, og en haug med sirkulær (rørformet) seksjon - 1,5 m. Under transport bør antall høyder av hauger ikke være mer enn tre.

5.19. Høyden av haugene under lasting, lossing, stabling og legging av dem i gropen, gjøres ved en tobensslynge med en lengde av hauger opp til 12 m og traversbjelker med lengde av hauger over 12 m.

Vinkelen som dannes av de to grenene av slyngen skal ikke overstige 90 °. Styring av hauger under løft, stabling av dem i en haug eller en oppstilling, er kun tillatt ved hjelp av braces, mens du ikke berører haugen med hendene.

Dykk og haug test

5,20. Arbeid på nedsenking av arbeidstakere skal være utført i samsvar med prosjektarbeidet.

5.21. Det er forbudt å dykke hauger i sikkerhetssoner (for eksempel i sikkerhetssonen til overheadledninger) uten koordinering med organisasjonen som driver linjen.

5.22. Stabel dykking nær underjordiske forsyninger, samt nærliggende elektriske kabler og i beskyttelsesområdet av overheadledninger utføres i nærvær av en adgangstillatelse signert av sjefingeniør av en byggorganisasjon og i nærvær av en representant for driftsorganisasjonen. I dette tilfellet er adgangen til brigaden til arbeidets arbeid tillatt kun etter at alle medlemmene har blitt bekreftet (ved mottak) med prosjektet om produksjon av verk og arbeidet med utkastet til dette objektet og etter orientering på arbeidsplassen med utstedelse av arbeidsordre for spesielt farlig arbeid.

5.23. Det er forbudt å forlate hauger eller hammer som er suspendert på en koprakabel.

5.24. En hette og en hammer (eller en hammer utstyrt med en hette) senkes ned på haugen etter at den er installert ved nedsenking og vende ansiktene med en spesiell nøkkel langs angitte akser.

5,25. Når du flytter kopra på byggeplassen, må hammeren være i nedre stilling. Det er forbudt å flytte copra med en suspendert bunke.

5.26. Å finne folk direkte under en hammer eller hengende haug er forbudt.

5,27. Før han setter hammeren i arbeidet, er formannen (lenkeansvarlig) forpliktet til å advare alle de som er i copraet, og personlig sørge for at folk er på deres arbeidsplasser. Tilgang til uvedkommende personers arbeidsplass er forbudt.

5,28. Når armerte betongpiller er nedsenket i bakken, bør spesielle hodedeksler med tre eller filtdempere brukes til å beskytte hodens hoder mot ødeleggelse, og kopimaskinene knuses fra splinter.

5.29. For å unngå overdreven løfting av hammeren ved å synke hauger, bør det installeres spesielle grenser for heving av hammeren.

5,30. Ikke reparer eller smør brytere og hammere under bruk.

5.31. Det er forbudt å forlate noen gjenstander eller verktøy på bunkebommen, hammeren og andre copra-mekanismer etter reparasjonen.

5,32. Det er forbudt å trekke ut eller fjerne skadet eller avviket fra konstruksjonstoleransene for haugstolper eller haugedrivere. Hullene som er igjen i bakken etter utvinning av teststabler, skal fylles og inngjerdes.

5,33. Byggingen av ledende brønner må utføres i henhold til prosjektet. Når du fjerner de ledende enhetene fra bakken, bør en bombremle hvile på bakken.

5.34. Når man arbeider med copra på svake eller vannmettede grunner under sugevilkårene på undervognene under flytting, bør det utvikles prosjekter som involverer bruk av spesielt forberedte skjold, veiskilt, etc.

5.35. Under vinterforholdene må det tas tiltak mot frysing av underlaget på kopra i bakken og for å sikre normal drift av aggregatene og mekanismene til kopra og hammer.

5.36. Dipping av skrånende hauger kan bare utføres av hovdriverne, utstyrt med spesielle mekanismer for å vippe bunken.

5.37. Når du kjører i ferd med å kjøre i mindre enn 0,1 cm fra ett slag, bør arbeidet stoppes, siden denne driftsmodusen vil skade skjeen.

5.38. Under drift av selvdrevne installasjoner med bunker er det forbudt:

a) arbeid på feil installasjon

b) fordype skadede bunker;

c) flytt enheten med en hevet mast mast når terrengets skråning overstiger 3;

d) bruk en hovdriver for lasting og lossing;

e) la sjokkdelen av dieselhammeren stå i hevet stilling;

e) la lasten være suspendert på lastekranen;

g) smør stengene på dieselhammeren under drift;

h) nærme haugen til å bli nedsenket eller testet mens hammeren er i drift eller med hammeren på hammeren hevet;

i) å løfte, installere og fordype peler med en bunkeinstallasjon på KO-8-basen uten å støtte den på støttebenene. Hold deg nær oppsamlingsenheten under løft og senking når du fjerner lagerstabler.

LISTE OVER LITERATUR

1. SNiP 2.02.03-85. "Pile Foundations." M., stroiizdat, 1986

2. GOST 5686-94. "jord. Metoder for feltprøving av hauger

3. "Pile work." Directory. M., stroiizdat, 1979

4. SNiP 2.02.01-83. "Grunnlag av bygninger og strukturer." M., stroiizdat, 1983

5. SNiP 3.02.01-87. "Jordarbeid, stiftelser og grunnlag." M., stroiizdat, 1987

6. "Midlertidige tekniske instruksjoner for beregning, utforming og produksjon av arbeid på pilefunn av bygninger og strukturer i Moskva." Moskva, GlavAPU, Moskva, 1987

7. GOST 19804-91. "Stabel drevet armert betong. Generelle tekniske forhold

8. GOST 19804.4-78. "Piles drevet armert betong firkantet seksjon uten tverrgående forsterkning av stammen. Design og dimensjoner »

9. GOST 19804.2-79 *. "Stabler drevet armert betong solid firkantet tverrsnitt med tverrgående forsterkning av stammen med forspenningsforsterkning. Design og dimensjoner »

10. SNiP 2.03.01-84 *. "Betong- og armert betongkonstruksjoner"

12. GOST 20522-96. "jord. Metoder for statisk behandling av testresultater.

13. SNiP 12.03-99. "Sikkerhet i konstruksjon". Del 1. Generelle krav.

14. "Regler for bygging og sikker drift av kraner". M., Metallurgy, 1981.

15. "Retningslinjer for produksjon av stabling og sikkerhet ved drift av pile-driving maskiner og pile-driving utstyr på base maskiner og jernbane spor". TSNIIOMTP. M., stroiizdat, 1978

16. BCH 32-95. "Instruksjoner for installasjon av haugfunn for høyhus". NIIMosstroy, 1996