Koeffisienten av komprimering av knuste stein - definisjon, funksjoner

Krosset stein, ikke-metallisk materiale, mye brukt i konstruksjon, oppnås ved å knuse bergarter, etterfulgt av separasjon i grupper med korn av en viss størrelse - en brøkdel. En av egenskapene som bestemmer driftsegenskapene til knust stein er komprimeringskoeffisienten, som viser hvor mye volumet av materialet avtar under tamping eller naturlig krymping, samtidig som den opprettholder samme vekt. Denne parameteren lar deg ordne en ordre og forutsi krympingen av bulklaget under påvirkning av en bestemt belastning. Fra nøyaktigheten av dens bestemmelse avhenger styrken av fortau, bygningsstiftelser, stabiliteten til bygningskonstruksjoner.

Bestemmelse av komprimerings-koeffisienten under transport

Forskriftene krever ikke at leverandørene angir graden av kompressibilitet av lasten, men under langdistanse transporteres denne verdien vanligvis inn i kontrakten. Den eneste betingelsen for GOST og SNiPa er komprimeringskoeffisienten, uavhengig av brøkdel, bør ikke overstige 1,1 for ruiner, 1,15 for bygningssand.

Faktorer som påvirker kompresjonsgraden under transport:

 • Lastemetode (fra hvilken høyde materialet ble hellet);
 • transportfunksjoner;
 • lengden på stien;
 • fraksjoner og antall korn av en mindre klasse;
 • flakiness (nålliknende kornkrymping er lavere enn kubikk).

Komprimering av murstein på byggeplassen

Verdien av 1,1 er bare relevant under transport, komprimering av knust stein av vibro-rammer fører til en økning til 1,52. Vanligvis reflekteres denne egenskapen i prosjektdokumentasjonen.

Om mulig er omtrentlige beregninger basert på betingelsene for SNiPa 3.06.03-85, som gir en komprimeringsfaktor for knust stein med fraksjoner 40-70 og 70-120 mm:

 • styrke grader 800 og mer - 1,25-1,3;
 • 600-300 karakterer (for eksempel kalkstein) - 1,3-1,5.

For knuste steinfraksjoner på 5-20 og 20-40 SNiP angir kompakteringskoeffisienten ikke indikatorer, siden i veiarbeid brukes materialet med et slikt korn vanligvis for rasklintsovki større fraksjoner.

Hvordan blir tampermålinger gjort på byggeplasser?

Komprimeringsnivået bestemmes ved bruk av spesialutstyr med et spiss i form av en konvensjonell eller avkortet kjegle. Valget av tipstype er avhengig av egenskapene til blandingen som testes. Koeffisienten er satt i henhold til avviket fra indikatorhånden.

 • Tetthetsmåleren presses vertikalt inn i laget av komprimert materiale.
 • Enheten er fjernet, verdien av avviket til pilen er registrert i loggen.
 • For hvert punkt bør du utføre 3-5 målinger, avstanden mellom punktene til nedsenkningspissen i lagets dybde - 15 cm.
 • Indikatorer oppsummerer, finn gjennomsnittlig verdi.
 • Et pas er festet til måleinstrumentet med en spesiell tidsplan for å bestemme komprimeringskoeffisienten.

Advarsel! Tømning av bulkmateriale skal utføres i lag. Hvis en skruppelløs produsent bare gjorde segl på det øvre laget, vil den beregnede koeffisienten ikke korrespondere med den faktiske krympingen av rubble.

Komprimeringskoeffisient av jord og sand

Hva er komprimeringsfaktoren av sand (KUPL) De vet ikke bare spesialister som arbeider i designorganisasjoner, men også operatører, hvis hovedaktivitet er konstruksjon. Det beregnes for å sammenligne den faktiske tettheten på et bestemt sted, med verdien som foreskrevet av forskriften. Komprimeringsfaktoren til bulkmaterialer er et viktig kriterium hvor kvaliteten på forberedelsene til hovedtyper arbeid på byggeplasser blir vurdert.

KUPL karakteriserer tettheten som jorda har i et bestemt område, refererer til samme indikator for materialet som standardkomprimeringen gjennomgikk i laboratoriet. Denne figuren brukes til å vurdere kvaliteten på det utførte arbeidet. Denne koeffisienten bestemmer hvordan jorda på stedet oppfyller kravene til GOST 8736-93 og 25100-95.

Under de forskjellige arbeider kan sand ha en annen indikator for tetthet. Alle disse normer er stavet ut i SNiP 2.05.02-85, tabell 22. De er også vanligvis angitt i prosjektdokumenter, i de fleste tilfeller ligger dette tallet fra 0,95 til 0,98.

Hva endrer tetthetskoeffisienten

Hvis du ikke forstår hva som tamper sand, er det nesten umulig å telle riktig mengde materiale under konstruksjon. Tross alt må du tydelig vite hvordan ulike manipulasjoner har påvirket bakken. Hvilken koeffisient av relativ komprimering av sand vi ender opp med, kan avhenge av mange faktorer:

 • fra modusen for transport;
 • hvor lenge var ruten
 • om det har oppstått mekanisk skade
 • tilstedeværelsen av fremmede inneslutninger;
 • fuktighetsinngang.

Naturligvis, hvis du bestilte sand, må du bare sjekke det på stedet, fordi senere krav vil være helt upassende.

Hvorfor ta hensyn til den relative koeffisienten i bygging av veier

Denne figuren for en sandpute må beregnes, og dette skyldes det vanlige fysiske fenomenet som er kjent for alle. For å forstå dette, husk hvordan løsnet jord oppfører seg. Først er det løs og voluminøst. Men etter et par dager vil det slå seg ned og bli mye tettere.

Den samme skjebne venter på noe annet masse materiale. Tross alt øker dens tetthet på lager under trykket av egen vekt. Da, under lasting, løsnes det, og tampingen av sanden med sin vekt forekommer rett på byggeplassen. I tillegg er jorda påvirket av fuktighet. Sandpute komprimert i alle typer arbeid, enten det er bygging av veibanen eller gjenfylling av fundamentet. For alle disse faktorene beregnes den tilsvarende GOST (8736-93 og 25100-95).

Hvordan bruke relativ indikator

I alle byggearbeid er en av de viktigste stadiene beregning av estimater og beregninger av koeffisienter. Dette er nødvendig for å kunne utkastes riktig. Hvis det er viktig å finne ut hvor mye sanden er komprimert under transport i en dumper eller en jernbanebil, er det nok å finne den nødvendige indikatoren i GOST 8735-88 og dele det nødvendige volumet i den.

Det er nødvendig å ta hensyn til arbeidet som kommer. Enten du skal lage en sandpute under veibanen eller fylle grunnlaget. I hver situasjon vil tamper holdes på sin egen måte.

For eksempel, når du fyller sand igjen, fylles en grusgruve. Tamperen er gjort ved hjelp av ulike utstyr. Noen ganger produserer de komprimering med en vibrerende plate, men i noen tilfeller er det nødvendig med en vals. Følgelig vil indikatorene være forskjellige. Vurder det faktum at jorda forandrer sine egenskaper under utgravning. Så mengden av fylling må vurderes under hensyntagen til den relative indikatoren.

Tabell over verdier av komprimeringskoeffisienter avhengig av formålet med sanden.

Sandkomprimeringsforhold

Komprimeringsfaktoren må bestemmes og tas i betraktning, ikke bare i smalt fokuserte konstruksjonsområder. Spesialister og vanlige arbeidstakere som følger standardprosedyrer for bruk av sand, står stadig overfor behovet for å bestemme koeffisienten.

Komprimeringsfaktoren brukes aktivt for å bestemme volumet av bulkmaterialer, særlig sand,
men gjelder også grus, jord. Den mest nøyaktige metoden for å bestemme komprimering er vektmetoden.

Bred praktisk anvendelse er ikke funnet på grunn av utilgjengelighet av utstyr for veiing av store mengder materiale eller mangel på tilstrekkelig nøyaktige indikatorer. Et alternativ for å utlede koeffisienten er volumetrisk regnskap.

Den eneste ulempen er behovet for å bestemme segler på forskjellige stadier. Slik beregnes koeffisienten umiddelbart etter utvinning, under lagring, under transport (viktig for veiforsyninger) og direkte fra sluttbrukeren.

Faktorer og egenskaper

Komprimeringsfaktoren er avhengigheten av tettheten, det vil si massen av et bestemt volum, av prøven til referansestandarden.

Referanse tetthetsverdier vises under laboratorieforhold. Karakteristikken er nødvendig for å gjennomføre vurderingsarbeid på kvaliteten på den gjennomførte ordren og overholdelse av kravene.

For å bestemme kvaliteten på materialet som brukes regulatoriske dokumenter, som stavet ut referanseverdiene. De fleste reseptene finnes i GOST 8736-93, GOST 7394-85 og 25100-95 og SNiP 2.05.02-85. I tillegg kan det bli spesifisert i prosjektdokumentasjonen.

I de fleste tilfeller er komprimeringsfaktoren 0,95-0,98 av standardverdien.

Et "skjelett" er en solid struktur som har noen parametere for løshet og fuktighet. Bulktetthet beregnes vanligvis på grunnlag av gjensidig avhengighet av massen av faste stoffer i sanden, og det som blandingen ville ha oppnådd dersom vannet okkuperte hele verdensrommet.

Den beste måten å bestemme tettheten av steinbrudd, elv, bygningssand, er å gjennomføre laboratorietester basert på flere prøver tatt fra sanden. Under undersøkelsen blir jorden gradvis komprimert og fuktighet tilsettes, dette fortsetter til det normaliserte fuktighetsnivået er nådd.

Etter å ha nådd maksimal tetthet bestemmes koeffisienten.

Relativ komprimeringskoeffisient

Utførelse av mange prosedyrer for utvinning, transport, lagring, det er åpenbart at bulkdensiteten varierer noe. Dette skyldes tamping av sand under transport, et lengre opphold i lageret, fuktighet, en endring i materialets løshet, kornstørrelse.

I de fleste tilfeller er det lettere å håndtere med et forholdsmessig forhold - dette er forholdet mellom tetthet av "skjelettet" etter gruvedrift eller å være i et lager til det det kjøper før de når den endelige forbrukeren.

Å vite normen som er preget av tettheten under gruvedrift, er indikert av produsenten, det er mulig å bestemme jordens endelige koeffisient uten å gjennomføre kontinuerlige undersøkelser.

Informasjon om denne parameteren bør spesifiseres i den tekniske, prosjektdokumentasjonen. Bestemmet av beregninger og forholdet mellom innledende og endelige indikatorer.

En slik metode innebærer regelmessige leveranser fra en produsent og ingen endringer i noen variabler. Det vil si at transport foregår på samme måte, steinbruddet ikke har endret kvalitetsindikatorene, varigheten på oppholdet i varehuset er omtrent det samme, etc.

For å utføre beregningene, er det nødvendig å vurdere følgende parametere:

 • egenskaper av sand, de viktigste er kompresjonsstyrken av partikler, kornstørrelse, caking;
 • bestemmelse av maksimal tetthet av materialet i laboratoriet med tilsetning av den nødvendige mengde fuktighet;
 • masse densitet av materialet, det vil si tettheten i det naturlige miljøet på stedet;
 • type og transportbetingelser. Den sterkeste utbrudd i vei- og jernbanetransport. Sand er mindre komprimert ved sjølevering;
 • værforhold for jordtransport. Det er nødvendig å ta hensyn til fuktighet og sannsynlighet for eksponering fra frysende temperaturer.

Under gruvedrift

Avhengig av type pit, varierer nivået av utvinning av sand, dens tetthet også. Samtidig spiller klimasonen en viktig rolle som ressursen blir utvunnet. Dokumentene bestemmer følgende koeffisienter avhengig av lag og region av sandproduksjon.

I fremtiden kan du på denne bakgrunn beregne tettheten, men du må ta hensyn til alle virkninger på jorda, som forandrer dens tetthet i en eller annen retning.

Når tamping og refill

Backfilling er prosessen med å fylle oppgravingen, tidligere gravd, etter bygging av nødvendige bygninger eller ytelsen til enkelte verk. Det er vanligvis fylt med jord, men kvarts sand brukes også ofte.

Tømning betraktes som en nødvendig prosess i denne handlingen, da det gir deg mulighet til å gjenopprette styrken på belegget.

For å utføre prosedyren må du ha spesialutstyr. Vanligvis brukes sjokkmekanismer eller de som skaper trykk.

Vibrerende frimerker og en vibrerende plate med forskjellig vekt og kraft blir aktivt brukt i konstruksjon.

Komprimeringsfaktoren avhenger også av tamperen, den uttrykkes som en andel. Dette bør tas i betraktning, da volumområdet sand samtidig reduseres med en økning i komprimering.

Det bør tas i betraktning at alle typer mekaniske, eksterne seler kun kan påvirke det øvre lag av materiale.

Hovedtyper og -metoder for komprimering og deres innvirkning på jordens øvre lag er presentert i tabellen.

For å bestemme volumet av materiale som skal fylles, er det nødvendig å ta hensyn til den relative kompensasjons-koeffisienten. Dette skyldes endringen i pitens fysiske egenskaper etter at sanden er trukket ut.

Ved helling av fundamentet, er det nødvendig å vite de riktige proporsjonene av sand og sement. Ved å klikke på linken blir du kjent med andelen sement og sand for fundamentet.

Sement er et spesielt bulkmateriale, som i sammensetningen er et mineralpulver. Her om de forskjellige merkene av sement og deres anvendelse.

Ved hjelp av gips øke tykkelsen på veggene, på grunn av som øker sin styrke. Her finner du ut hvor lenge gipset tørker.

Ved fjerning av steinbruddssand blir stenbruddets kropp løsere og tettheten kan gradvis reduseres. Kontroll av periodisk tetthet bør utføres ved hjelp av et laboratorium, spesielt ved endring av sammensetningen eller plasseringen av sanden.

For mer informasjon om komprimering av sand under gjenfylling, se videoen:

Under transport

Transport av bulkmaterialer har noen funksjoner, siden vekten er ganske stor og det er en endring i tetthet av ressurser.

For det meste transporteres sand på vei og jernbane, og de forårsaker risting av lasten.

Konstant vibrerende støt på materialer virker på det som komprimering fra en vibrerende plate. Så konstant risting av lasten, mulige effekter av regn, snø eller under-null temperaturer, økt trykk på bunnlaget av sand - alt dette fører til komprimering av materialet.

Dessuten har lengden på leveringsruten en direkte proporsjon med komprimering til sanden når høyest mulig tetthet.

Havleveranser er mindre utsatt for vibrasjoner, slik at sand opprettholder et større nivå av løshet, men det er fortsatt litt svak krymping.

Transport til sjøs

For å beregne mengden byggemateriale, er det nødvendig å bruke en relativ komprimeringsfaktor, som vises individuelt og avhenger av tettheten ved start- og sluttpunktet, multiplisert med ønsket volum innført i prosjektet.

I laboratoriet

Det er nødvendig å ta sand fra en analytisk lager, ca 30 g. Sikt gjennom en sik med et 5 mm gitter og tørk materialet til en konstant vekt oppnås. Ta med sand til romtemperatur. Tørr sand bør blandes og fordeles i 2 like store deler.

Deretter må du veie pyknometeret og fylle 2 prøver med sand. Deretter i samme mengde legges til et separat pyknometer av destillert vann, ca 2/3 av totalvolumet og veier igjen. Innholdet blandes og plasseres i et sandbad med en liten skråning.

For å fjerne luften, er det nødvendig å koke innholdet i 15-20 minutter. Nå er det nødvendig å avkjøle pycnometeret til romtemperatur og tørke det av. Deretter legges til merket av destillert vann og veies.

Deretter går du til beregningene, grunnformelen:

P = ((m - m1) * Pv) / m-m1 + m2-m3, hvor:

 • m er pyknometerets masse når den er fylt med sand, g;
 • m1 er den tomme pyknometervekten, g;
 • m2 er massen med destillert vann, g;
 • m3 - vekten av pyknometeret med tilsetning av destillert vann og sand, mens du er kvitt luftbobler
 • Pb - vanntetthet


I dette tilfellet utføres flere målinger ut fra antall prøver som er oppgitt for verifisering. Resultatene skal ikke ha en avvik på mer enn 0,02 g / cm3. Ved et stort forbruk av de innhentede dataene vises det gjennomsnittlige tallet.

Estimater og beregninger av materialer, deres koeffisienter - dette er hovedkomponenten for bygging av objekter, da det bidrar til å forstå mengden materiale som trengs, og dermed kostnader.

For riktig budsjettering er det nødvendig å kjenne sandens tetthet, for dette formål brukes informasjonen fra produsenten, basert på undersøkelsene og den relative komprimeringsfaktoren under levering.

Hva endrer komprimeringsnivået

Sanden går gjennom en manipulering, ikke nødvendigvis spesiell, muligens i ferd med å bevege seg. Beregn mengden materiale som er oppnådd ved utgangen, er ganske vanskelig, gitt alle variablene. For nøyaktig beregning er det nødvendig å vite alle effekter og manipulasjoner som utføres med sand.

Den endelige komprimeringsfaktoren avhenger av en rekke faktorer:

 • transportmodus, jo mer mekanisk kontakt med uregelmessighetene, desto sterkere er forseglingen;
 • Rutens varighet, informasjon er tilgjengelig for forbrukeren;
 • skade fra mekaniske effekter;
 • mengde urenheter. I alle fall gir de fremmede komponentene i sanden det mer eller mindre vekt. Rengjøreren sanden, jo nærmere tetthetsverdien til referansen;
 • mengde fuktighet.

Umiddelbart etter å ha kjøpt en del sand, bør den kontrolleres.

Trenger du å ta prøver:

 • for en sats på mindre enn 350 tonn - 10 prøver;
 • for en sats på 350-700 tonn - 10-15 prøver;
 • når du bestiller over 700 tonn - 20 prøver.

De oppnådde prøvene blir tildelt en forskningsinstitusjon for gjennomføring av undersøkelser og sammenligning av kvalitet med reguleringsdokumenter.

konklusjon

Den nødvendige tettheten er sterkt avhengig av arbeidstypen. I utgangspunktet er komprimering nødvendig for dannelsen av fundamentet, gjenfylling av grøfter, skape en pute under veibanen, etc. Det er nødvendig å ta hensyn til kvaliteten på tamping, hver type arbeid har forskjellige krav til komprimering.

Ved bygging av veier brukes en skøytebane ofte, på steder vanskelig å få tilgang til transport, en vibrerende tallerken med forskjellig kapasitet.

For å bestemme den endelige mengden materiale må du legge komprimerings-koeffisienten på overflaten ved tamping. Dette forholdet er angitt av produsenten av tampingsutstyr.

Den relative indikatoren for tetthetskoeffisienten er alltid tatt i betraktning, siden jord og sand har en tendens til å endre ytelsen basert på fuktighetsnivå, type sand, brøkdel og andre indikatorer.

Sandkomprimeringsforhold

For det som trengs er kompakteringsfaktoren for sand, og hvilken verdi denne indikatoren spiller i konstruksjon, sannsynligvis alle byggherrer og de som er direkte forbundet med dette ikke-metalliske materialet, vet. Den fysiske parameteren har en spesiell verdi, som uttrykkes når det gjelder verdien av Coupl. Beregningsparameteren er nødvendig for å kunne sammenligne materialets faktiske tetthet over et bestemt område av området med de nødvendige verdiene, som er angitt i forskriftene. Således er komprimeringsfaktoren av sand i henhold til GOST 7394 85 den viktigste parameteren, på grunnlag av hvilken den påkrevde kvaliteten på forberedelse for arbeid på byggeplasser som benytter løs ikke-malm-stoffer, anslås.

Grunnkondenseringsfaktor

I henhold til allment aksepterte formuleringer er komprimeringsfaktoren av sand densitetsverdien som er karakteristisk for en bestemt type jord i et bestemt område av stedet til samme verdi av materiale som standardkomprimeringsregimene overfører under laboratorieforhold. Til syvende og sist er det denne figuren som brukes til å vurdere kvaliteten på det endelige byggearbeidet. I tillegg til de ovennevnte tekniske forskriftene, GOST 8736-93, samt GOST 25100-95, brukes til å bestemme kompakteringsfaktoren for sand under tamping.

Samtidig må det huskes at i arbeidsflyten og produksjonen kan hver type materiale ha sin egen unike tetthet som påvirker de viktigste tekniske indikatorene, og komprimeringshastigheten til sanden i henhold til SNIP-tabellen er spesifisert i den tilsvarende teknologiske reguleringen SNIP 2.05.02-85 i delen av tabell nr. 22. Denne indikatoren er den viktigste ved beregning, og i hovedprosjektet viser dokumentasjonen disse verdiene, som i beregningsområdet for prosjektet spenner fra 0,95 til 0,98.

Hvordan endrer sandtetthetsparameteren?

Har ingen anelse om hva den nødvendige komprimeringskoeffisienten av sand er, da under byggeprosessen vil det være vanskelig å beregne den nødvendige mengden materiale for en bestemt teknologisk arbeidsprosess. I alle fall må du finne ut hvordan de påvirket materialets tilstand, ulike manipulasjoner med ikke-metallisk materiale. Den vanskeligste beregningsparameteren, som bygningsmenn innrømmer, er koeffisienten for kompaktering av sand under konstruksjonen av SNIP-veien. Uten klare data er det umulig å gjøre kvalitetsarbeid i veiarbeid. Hovedfaktorene som påvirker sluttresultatet av materialet er:

 • Metoden for transport av stoffet, fra utgangspunktet;
 • Lengden på ruten til sanden;
 • Mekaniske egenskaper som påvirker kvaliteten på sanden;
 • Tilstedeværelsen av tredjepartselementer og inneslutninger i materialet;
 • Vann, snø og annen nedbør.

Når du bestiller sand, må du derfor nøye sjekke kondenseringskomprimeringen av sand ved laboratorium.

Funksjoner av refill beregning

For å beregne dataene blir det såkalte "jordskjelettet" tatt, det er en betinget del av strukturen til et stoff, med visse parametere av løshet og fuktighet. I beregningsprosessen er den betingede volumetriske vekten av det betraktede "jordskjelettet" tatt i betraktning, idet beregningen av forholdet mellom volummasse av faste elementer, hvor det skulle være vann, som innebærer hele massevolumet okkupert av jorda, tas i betraktning.

For å bestemme kondenseringskomprimeringen av sand under gjenfylling må det utføres laboratoriearbeid. I dette tilfellet vil det bli involvert fuktighet, som igjen vil oppnå de nødvendige indikasjonskriteriene for tilstanden av optimal fuktighet i materialet, ved hvilken den maksimale tettheten av det ikke-metalliske stoffet vil bli nådd. Ved gjenfylling (for eksempel etter en gravgrøft), er det nødvendig å bruke tampingsanordninger, som under et visst trykk kan oppnå den nødvendige tetthet av sand.

Hvilke data blir tatt i betraktning ved beregning av kjøpet?

I hvilken som helst prosjektdokumentasjon for bygging eller oppføring av veibanen er koeffisienten for relativ komprimering av sand, som er nødvendig for kvalitetsarbeid, angitt. Som du kan se, endres teknologisk kjede for levering av ikke-metallisk materiale - fra steinbrudd direkte til byggeplassen i en eller annen retning, avhengig av de naturlige forholdene, transportmåter, lagring av materiale etc. byggherrer vet at for å bestemme den nødvendige mengden sand som kreves for en bestemt jobb, vil det nødvendige volumet multipliseres med verdien av paret som er angitt i prosjektdokumentasjonen. Fjerning av materialet fra gropen fører til det faktum at stoffet har egenskapene til løsningen og en naturlig nedgang i vekttetthet. Dette er en viktig faktor som må tas i betraktning, for eksempel når du transporterer et stoff over lange avstander.

Under laboratorieforhold gjøres en matematisk og fysisk beregning, som til slutt viser den nødvendige komprimeringsfaktoren til sanden under transport, inkludert:

 • Bestemmelse av partikkelens styrke, materialkakking, samt kornstørrelse - den fysisk-mekaniske beregningsmetoden benyttes;
 • Ved hjelp av laboratoriebestemmelse detekteres parameteren for relativ fuktighet og maksimal tetthet av ikke-metallisk materiale;
 • Når det gjelder naturlig sted, bestemmes massetettheten av stoffet empirisk;
 • For transportbetingelser, bruk en ekstra metode for å beregne tettheten til et stoff;
 • Klima- og værkarakteristikker tas i betraktning, samt påvirkning av negative og positive omgivelsestemperaturparametere.

"I hver prosjektdokumentasjon for bygg og vegverk er disse parameterne obligatoriske for å holde registreringer og ta beslutninger om bruken av sand i produksjons syklusen."

Tetningsparametere under produksjon

I hvilken som helst arbeidsdokumentasjon vil du møte det faktum at stoffets koeffisient vil bli angitt avhengig av arbeidets art, for eksempel er beregningskoeffisientene for en eller annen type produksjonsarbeid gitt nedenfor:

 • Til gjenfylling av utgravningen - 0,95;
 • Til gjenfylling av sinusmodusen - 0,98 Kupl;
 • For gjenfylling av grøfthull - 0,98 Kjøp;
 • For restaurering fungerer overalt utstyret til underjordiske ingeniørnett som ligger i nærheten av kjørebanen på vei er 0,98, og kjøpet-1.0 Kjøp.

Basert på de ovennevnte parametrene kan det konkluderes med at tampingprosessen i hvert enkelt tilfelle vil ha individuelle egenskaper og parametere, og ulike utstyr og tampingsutstyr vil bli involvert.

"Før bygging og veiarbeid, er det nødvendig å studere detaljert dokumentasjonen, hvor sandens tetthet for produksjons syklusen vil bli indikert uten mislykkelse."

Brudd på kravene til Kupl vil føre til at alt arbeid blir anerkjent som dårlig kvalitet, og ikke overholder GOST og SNiP. Tilsynsmyndigheter vil under alle omstendigheter kunne identifisere årsaken til feilen og den dårlige kvaliteten på arbeidet, der kravene til komprimering av sand ikke ble oppfylt under et bestemt produksjonsområde.

Forholdet mellom komprimering av sand ved tamping

Sand - bulk materiale. Hvis det skal bygges bygninger eller strukturer på det, er det nødvendig å vite dens tetthet. Men hvordan bestemmer man det hvis sanden har helt forskjellige tetthetsindikatorer når den leveres fra steinbrudd og tamping?

For å kunne beregne tettheten og eventuell krympning under byggets grunnlag, må kompakteringsfaktoren til sanden tas i betraktning ved arbeid. Dens verdier i forskjellige situasjoner bestemmes eksperimentelt og oppsummeres i spesielle tabeller av SNiPs.

Komprimeringsfaktoren er et kriterium for kvaliteten på det forberedende arbeidet som utføres på byggeplassen, derfor er det ikke bare tatt hensyn til designere når de oppretter byggeplaner, men også av arbeidere som er direkte involvert i jordforberedelse.

Hva er det avhengig av?

Denne verdien er avhengig av flere faktorer, som hver bidrar til dannelsen av tettheten av løs jord, spesielt sand:

 • Transportform og reisetid. Mens jorda er i en beholder, billegeme eller andre transportmidler, komprimeres det, flytter luften fra volumet;
 • Tilstedeværelsen av urenheter. Mange spesielle kosttilskudd eller naturlige flekker som murstein eller grus påvirker sterkt ønsket verdi;
 • Værforhold og fuktighet. Jo mer fuktighet kommer i jorda under transport eller arbeid, desto større er sannsynligheten for at den vil bosette seg under grunnlaget for bygningen og bli tettere.
 • Fysiske og mekaniske egenskaper: Størrelsen på fraksjoner, partikkelstyrke, caking.

Rammer og komprimeringsforhold

For å øke styrkeegenskapene, eliminere en stor ulempe under bygningen og bring tettheten til sanden til ønsket verdi, er den rammet. Gjør det enten manuelt ved hjelp av skovler eller pinner, eller spesielle vibroplaner og enheter.

Når tamping, avhengig av metoden, reduseres det numeriske uttrykket for kompresjonen, og viser hvor mye mer du kan øke tettheten.

Forskjellig formål

For ulike typer byggearbeid legges koeffisienter av forskjellige verdier inn i designplanen. Data om tre typer prosesser kan ses i tabellen:

Komprimeringsforhold for sand: Ved tamping, gjenfylling, veiskonstruksjon

Hva er komprimeringsfaktoren av sand (KUPL) De vet ikke bare spesialister som arbeider i designorganisasjoner, men også operatører, hvis hovedaktivitet er konstruksjon. Det beregnes for å sammenligne den faktiske tettheten på et bestemt sted, med verdien som foreskrevet av forskriften. Komprimeringsfaktoren til bulkmaterialer er et viktig kriterium hvor kvaliteten på forberedelsene til hovedtyper arbeid på byggeplasser blir vurdert.

KUPL karakteriserer tettheten som jorda har i et bestemt område, refererer til samme indikator for materialet som standardkomprimeringen gjennomgikk i laboratoriet. Denne figuren brukes til å vurdere kvaliteten på det utførte arbeidet. Denne koeffisienten bestemmer hvordan jorda på stedet oppfyller kravene til GOST 8736-93 og 25100-95.

Under de forskjellige arbeider kan sand ha en annen indikator for tetthet. Alle disse normer er stavet ut i SNiP 2.05.02-85, tabell 22. De er også vanligvis angitt i prosjektdokumenter, i de fleste tilfeller ligger dette tallet fra 0,95 til 0,98.

Hva endrer tetthetskoeffisienten

Hvis du ikke forstår hva som tamper sand, er det nesten umulig å telle riktig mengde materiale under konstruksjon. Tross alt må du tydelig vite hvordan ulike manipulasjoner har påvirket bakken. Hvilken koeffisient av relativ komprimering av sand vi ender opp med, kan avhenge av mange faktorer:

 • fra modusen for transport;
 • hvor lenge var ruten
 • om det har oppstått mekanisk skade
 • tilstedeværelsen av fremmede inneslutninger;
 • fuktighetsinngang.

Naturligvis, hvis du bestilte sand, må du bare sjekke det på stedet, fordi senere krav vil være helt upassende.

Hvorfor ta hensyn til den relative koeffisienten i bygging av veier

Denne figuren for en sandpute må beregnes, og dette skyldes det vanlige fysiske fenomenet som er kjent for alle. For å forstå dette, husk hvordan løsnet jord oppfører seg. Først er det løs og voluminøst. Men etter et par dager vil det slå seg ned og bli mye tettere.

Den samme skjebne venter på noe annet masse materiale. Tross alt øker dens tetthet på lager under trykket av egen vekt. Da, under lasting, løsnes det, og tampingen av sanden med sin vekt forekommer rett på byggeplassen. I tillegg er jorda påvirket av fuktighet. Sandpute komprimert i alle typer arbeid, enten det er bygging av veibanen eller gjenfylling av fundamentet. For alle disse faktorene beregnes den tilsvarende GOST (8736-93 og 25100-95).

Hvordan bruke relativ indikator

I alle byggearbeid er en av de viktigste stadiene beregning av estimater og beregninger av koeffisienter. Dette er nødvendig for å kunne utkastes riktig. Hvis det er viktig å finne ut hvor mye sanden er komprimert under transport i en dumper eller en jernbanebil, er det nok å finne den nødvendige indikatoren i GOST 8735-88 og dele det nødvendige volumet i den.

Det er nødvendig å ta hensyn til arbeidet som kommer. Enten du skal lage en sandpute under veibanen eller fylle grunnlaget. I hver situasjon vil tamper holdes på sin egen måte.

For eksempel, når du fyller sand igjen, fylles en grusgruve. Tamperen er gjort ved hjelp av ulike utstyr. Noen ganger produserer de komprimering med en vibrerende plate, men i noen tilfeller er det nødvendig med en vals. Følgelig vil indikatorene være forskjellige. Vurder det faktum at jorda forandrer sine egenskaper under utgravning. Så mengden av fylling må vurderes under hensyntagen til den relative indikatoren.

Tabell over verdier av komprimeringskoeffisienter avhengig av formålet med sanden.

Hvordan er kompresjonsforholdet av sand bestemt

Konstruksjonen av en hvilken som helst bygning begynner med fundamentet, men koeffisienten for komprimering av sand eller jord som huset skal stå på, bestemmes før det helles. Denne indikatoren indikerer hvor fast bygningen vil stå. Ifølge russiske statsstandarder og SNiPs bør indikatoren ikke være lavere enn 0,95-0,98.

Metoder for testing av sandkomprimering

Maksimal tetthet bestemmes ved hjelp av tilleggsutstyr. Prøven plasseres i sylinderen og komprimeres ved å slå den fallende vekten til minimumsstørrelsen.

Også ved en eksperimentell metode velges den ideelle fuktigheten, hvor maksimal komprimering blir nådd.

Etter arbeidet med forberedelsen av fundamentet pit, tamping, er den virkelige tettheten av jorda bestemt. For å bestemme den vanlige er den mest populære og enkleste måten å kutte ringen på.

Du tar en stålring av kjent størrelse, skru den inn, fyll den helt med en prøve av jorda fra innsiden, hell den i en plastpose og veie den. Den resulterende massen er delt med et kjent volum, slik at tettheten blir gjenkjent. Du deler det med det maksimale som beregnes av forsøket med lasten, du får den ønskede figuren.

Evnen til å bruke indikatoren bidrar til å forstå hvor mye materiale som er tilgjengelig, det vil bli nødvendig senere.

På byggeplassen er disse dataene nødvendige for å beregne materialet som brukes, de bidrar til å kjøpe sand i riktig mengde. Under transport blir den komprimert under påvirkning av vibrasjon, blir mindre i størrelse.

Evnen til å bruke indikatoren bidrar til å forstå hvor mye materiale som er tilgjengelig, det vil bli nødvendig senere. Mange faktorer påvirker komprimering, de viktigste er den valgte transportmetoden, dens lengde.

Vårt firma beskytter alltid lasten mot mekanisk skade, fuktighet og utenlandsk inneslutning. Men krympingen vil bli. Men du kan personlig kontrollere mengden sand som er kjøpt på vår base. Ved personlig kontroll vil beregninger som ikke bruker komprimeringsindikatoren ikke være nødvendig.

Sandtetningskontroll

Det skjer ofte at alt er begrenset i tide, så du kan ty til beregninger på forsendelsesstedet. En påvist skjæringsmetode brukes, og måler den spesifikke tyngdekraften. Ta et utvalg fra en dybde på minst 20 cm på fyllingsstedet. Mål volumet av sand i kroppen, multipliser det med den beregnede komprimeringsverdien. Hvis det resulterende tallet faller sammen med tallet som er oppnådd ved å multiplisere volumet av sand kjøpt av oss av den spesifikke gravitasjonsfaktoren for forsendelse, så lastet vi alle riktig inn.

Men mens vi vurderer vårt omdømme, fortsetter vi fra prinsippet om at det er bedre for en kunde å hente ut for mye enn å bli ansett uærlig leverandører. Å kjøpe sand, bestille på kontoret eller på nettet - vi er alltid glade for å hjelpe deg.

Sandkomprimering - kompakteringsfaktor og sandforbruk

Sand er et granulært materiale bestående av sedimentære, bergarter eller mineralkorn som varierer i størrelse fra 0,16 til 5 mm. Den er utvunnet i steinbruddene av naturlige forekomster fra bunnen av elver, innsjøer og hav, og produseres også kunstig ved å slipe store fragmenter og dispergere dem i brøkdeler.

tetthet

Mined stein sand er heterogen, inneholder mange leire, støv og organiske rester som endrer dens tetthet.

Som jord kan sand ha forskjellige tettheter. Vekten pr. Volum av volumet av pakket vått sand er således betydelig større enn vekten av tørr eller bulk sand. Dette skyldes tilstedeværelsen av luftgap i det ukonsoliderte materialet mellom individuelle sandkorn. Porøsiteten til grov sand er mer enn fin, og når 47%.

Når du bruker sand i påfylling av puter under fundamentet, og legger grunnlaget på fortauet, fyller bunnene på fundamentene, inkluderer konstruksjonsteknologien prosedyren for å tampe den, eller komprimere sanden i volum. Hvis sanden ikke blir komprimert, vil den over tid, enten under egen vekt eller under påvirkning av atmosfærisk fuktighet, komprimeres spontant, noe som vil føre til en reduksjon i volumet og utseendet av mekaniske påkjenninger og deformasjoner i fundamentene og betongplater av konstruksjonene.

Derfor inneholder arbeidsdokumentasjonen spesifikke krav til sandkomprimering under bygging. Komprimeringsfaktoren for sand eller jord på de oppførte gjenstandene er også etablert ved å bygge standarder - GOST, SNIPs og manualer, der alle mulige opsjoner er oppsummert i tabeller.

Hvordan måle komprimeringskoeffisienten av sand?

For hvert bulkmateriale, inkludert sand, er det begrepet maksimal tetthet, også kalt skjelettdensiteten til materialet. Dens verdi er etablert av laboratorium, måling utføres etter påføring av trykk eller vibrasjonseffekter.

Hvis vi fastslår tettheten av massasanden (ved hjelp av for eksempel en rektangulær boks eller sylinder) ved ganske enkelt å dele volummengden og ta denne tettheten til maksimalt, oppnår vi komprimeringsfaktoren til bulksanden. Hvis den komprimeres, for eksempel ved å tampe, og gjenta målingene, oppnår vi koeffisienten for komprimering av sand ved en gitt manipulering. I praksis måles tettheten av sand ved spesielle enheter direkte på objektet.

Sandkomprimeringsmåling på farten

Det er svært viktig at direktivet (fastlagt av prosjektet) komprimeringskoeffisient av sand i ulike konstruksjonsteknologier observeres (ved gjenfylling av kjelleren sinus, som reduserer sannsynligheten for å lage is på veggene, i produksjon av grunnputer, motorveien og andre).

Beregner mengden sand

Siden en kvalitativt renset sand med en stor brøkdel er ganske dyrt byggemateriale, må utvikleren kunne beregne massen av kjøpet nøyaktig, ellers må du importere det i tillegg eller angre på midler som er brukt forgjeves i reserve for å komprimere sanden som viste seg å være overflødig.

Etter å ha data om volumet av den påkrevde fyllingen, kan bulkdensiteten til den innkjøpte sanden, forholdet mellom dens komprimering, sivilingeniøren nøyaktig beregne volumet og vekten av materialet som blir kjøpt. Han beregner det ekstra forbruket av sand for komprimering fra forskjellen i tetthet mellom de kjøpte og komprimerte materialene.

Sand komprimering

Den kan manuelt forsegles med selvfremstillede tohåndsrammer, men denne metoden er kun egnet for små områder. På skalaen av stor konstruksjon eller legging av motorveier, brukes flere tonvegeruller, som for flere passerer kompakt sand til en dybde på 400 mm. På relativt små byggeplasser brukes elektriske vibreringsplater montert på gravemaskinen eller manuelle vibratorer.

Flods sandklassifisering og egenskaper

Sand er et bulkmateriale som inneholder praktisk talt ikke-relaterte partikler hvis størrelse varierer fra 0,16 mm til 5 mm. Sand er delt inn i to grupper: naturlig og kunstig. Den første gruppen er dannet som følge av det faktum at steinete bergarter ødelegges på en naturlig måte, og den andre er oppnådd ved sliping av kalkstein, marmor, granitt, tuff eller pimpstein ved hjelp av mekanisk utstyr.

Naturlig sand er delt inn i: elv, karriertvasket, karriere frøet og sjø. Flodsand er uunnværlig i produksjon av ulike typer byggearbeid. Det har en rekke fordeler: immunitet mot aggressive miljøer, miljøvennlighet, renhet (fravær av leireinneslutninger, steiner og andre urenheter). Derfor er dette råmaterialet veldig populært i byggemarkedet.

Tips! Når du kjøper sand, anbefaler vi at du gjør deg kjent med passet og sertifikatet for det. Videre må egenskapene til råvarene overholde GOST - 8736-93.

Klassifisering av elvesand etter opprinnelse og størrelsen på modulen

Ved opprinnelse er flodsand delt inn i vasket (med en gjennomsnittlig størrelse på brøkdeler, gulaktig eller gråaktig fargetone), ekstrahert fra bunnen av elver; og grovkornet tørt vann. Flodvasket sand er billigere enn grovkornet, siden sistnevnte er ganske sjelden.

Modulstørrelse (tillatte størrelser av individuelle partikler i råmaterialet) er en indikator som er grunnleggende når man velger omfanget av bulkmateriale. All sand er delt inn i flere grupper:

 • Støvete (det er veldig tynt, tynt og veldig lite). Den har en struktur som ligner på støv. Størrelsen på fraksjoner varierer fra 0,5 mm til 1,5 mm.
 • Small. Størrelsen på granulatene - 1,5 ÷ 2,0 mm.
 • Gjennomsnitt. Fraksjoner som strekker seg i størrelse fra 2 mm til 2,5 mm.
 • Stor - 2,5 ÷ 3 mm.
 • Økt størrelse - 3 ÷ 3,5 mm.
 • Ekstra stor - fra 3,5 mm og mer.

Sortering modulo størrelse utført på en enkel måte: materialet er ganske enkelt passert gjennom en sik med kalibrerte hull.

Andre tekniske egenskaper av sand

Den spesifikke tyngdekraften (tetthet) av sandmassen avhenger direkte av kornstørrelsen. Spesifikk tetthet er delt inn i bulk og sant. Sann tetthet er 2,5 tonn / mᶟ. I praksis brukes bulkdensiteten hovedsakelig i beregningene (det vil si mengden av råmaterialer i løs, ukonsolidert tilstand inneholdt i en kubikkmeter). Ved bestemmelsen av denne mengden, i tillegg til partikkelvolumet, tas hensyn til hulrommene mellom dem: Resultatet er at bulkdensiteten er litt mindre enn den sanne. Bulldensiteten til flodsand er 1,3 ÷ 1,5 tonn / mᶟ.

Hovedfordelen ved elvesand er fraværet av leire, silt og støvlignende urenheter i det (de utgjør ca. 0,7% av totalvekten), som har en god effekt på egenskapene til de ferdige tørre blandingene, som inkluderer dette bulkmaterialet.

Når det gjelder strålesikkerhet, hører nesten alle naturlige råvarer til første klasse: det er strålingssikkert og egnet for alle typer arbeid.

I konstruksjonsarbeidet er ikke bare slike egenskaper av sand som partikkelstørrelse, tilstedeværelsen av leirekomponenter, spesifikk tyngdekraft, men også filtreringskoeffisienten (uttrykt i det avstand at væsken i tykkelsen av materialet overvinner i løpet av 24 timer) som karakteriserer sandmassens evne til å passere vann, viktig. Verdien av denne indikatoren avhenger stort sett av materialets struktur, samt mengden av de eller andre urenheter som er i det: renere og større sand, jo høyere er dens permeabilitet. Rå leire har lavt vannpermeabilitet, siden leire praktisk talt ikke la væsken komme gjennom. Følgelig er omfanget av et slikt materiale betydelig innskrenket. Sandfiltreringskoeffisient (partikkelstørrelse - 2 ÷ 2,5 mm) er 5 ÷ 20 m / dag; og for et materiale med en granulstørrelse på 1 ÷ 2 mm varierer det fra 1 til 10 m / dag (for sammenligning for gropsand er filtreringskoeffisienten 0,5 ÷ 7 m / dag).

Tips! Ønsker å øke filtreringskoeffisienten: Rengjør materialet fra leire urenheter.

Sandkomprimeringsforhold

Ved å starte byggearbeid, er det nødvendig å foreta de riktige beregningene av volumet av materialer som brukes. For å avgjøre hvor mye bulkmateriale som kreves, er det nødvendig å bruke sandkomprimeringskoeffisienten (Coupl) i beregningene, som er oppnådd ved å sammenligne tettheten til materialet i et bestemt område med verdien som er angitt i forskriftene. Det er denne koeffisienten som viser hvor godt arbeidet på byggeplassen ble utført i samsvar med kravene i GOST 8736-93 og 25100-95. I utgangspunktet varierer Kupl fra 0,95 ÷ 0,98 avhengig av hvilken type byggearbeid (men det bør ikke være mer enn 1,15).

Beregningen gjøres på følgende måte: multipliser kompresjonskoeffisienten med ønsket volum. Men det må huskes at i prosessen med forsendelse og transport av bulkmaterialer er det tamping, i tillegg kan det få fuktighet. Derfor, for å bestemme hvor mye sandmasse som kreves, må volumet av materiale levert til byggeplassen multipliseres med forholdet mellom relativ komprimering. Metoden for å bestemme koeffisienten for relativ komprimering av sanden er å bestemme forholdet mellom tettheten av tørr sand ("skjelett") til tettheten av tørt materiale ved mottakspunktet. Forholdet til relativ komprimering bestemmes ved beregning og angitt i prosjektdokumentasjonen for byggobjektet.

Særskilte egenskaper av elvesand og dens omfang

De to hovedtrekkene til flodsand er: naturlig renhet og fraksjonal homogenitet. Partiklene i dette materialet har avrundede, glatte former: som bidrar til høy flytbarhet og fuktighetskapasitet.

Tips! Når du kjøper bulkmateriale, bør du vurdere at vekten avhenger av fuktighet: det er i en kube med tørr sand mer enn 1 mᶟ av våt sand. Ellers risikerer du å kjøpe mye av vekt, men ikke nok i volum. Ved beregning av nødvendig mengde, ta i betraktning at i referansebøker er spesifikk tyngdekraftverdi angitt for tørt materiale.

Sandflod inkluderer i sammensetningen av ferdigblanding; brukes til å arrangere skredgulv; brukes til vannrensing (fra mekaniske urenheter) som drenering; og gartnere blander dette massematerialet med jorda for å gjøre det lettere og smuldrende.

Sandmassen som er oppnådd i steinbruddet, og som i sin sammensetning er stein, leire og forskjellige urenheter, vaskes med vann og får et ganske rent materiale, som kalles steinvasket.

I så fall, hvis karrientsand siktes (for å rydde steiner og store brøker), kalles den åpen pit-gruve. Dette materialet er veldig populært i byggebransjen: mørtel for legging, fundament og plastering.

Det er umulig å svare på spørsmålet om hvilket materiale som er bedre: elv eller steinbrudd, fordi alt avhenger av hvilken type byggearbeid. Men det kan hevdes at sand til betong er oftest brukt karriere vasket. Faktum er at korn av elvemateriale, på grunn av deres rundhet og fravær av skarpe kanter, ikke holder seg godt til sement: dette kan påvirke kvaliteten på sluttproduktet negativt. Men elva sanden inneholder ingen inneslutninger, men noen organiske urenheter er en del av steinbruddet, som kan opptre uforutsigbart ved å reagere med de kjemiske komponentene i blandingen. Derfor bestem deg selv: bruk vasket karriere eller elvesand.

Hvordan trekke ut elvesand

Ekstraksjon av elvesand utføres av en dredger, som inkluderer hydromekanisk utstyr, inkludert en hydraulisk pumpe, en lagertank og en sigte (se bildet nedenfor). Først, ved hjelp av en kraftig pumpe, samles sandmassen fra bunnen av elva, lagres på en lekter, deretter transporteres over land til dumper eller på et midlertidig lagringssted (avhengig av teknologisk prosess).

Grovkornet sandaktig materiale fra sengen av et oppvarmet reservoar blir utvunnet med en gravemaskin, da den lastes inn i dumper og transporteres til en byggeplass eller et lager. Hele teknologiske prosessen er veldig lik prosessen med å trekke ut råstoffer i et steinbrudd.

Det er viktig! Ifølge GOST må sand vaskes. Ellers anses det å være ubestemt og uegnet for byggearbeid. Ved utvinningsprosessen kan råmaterialet vaskes flere ganger (dette avhenger av mengden slam).

Etter vask, må sandmassen tørke til graden av "normal fuktighet" (regulert av GOST), og først etter at den kan transporteres til permanent oppbevaringssted eller settes i salg.

Som konklusjon

De som er involvert i enkeltbygging må kjøpe tonnevis av sand: Derfor er de veldig opptatt av prisen på dette materialet. Prisen på dette materialet avhenger av egenskapene, samt avstanden til sandkassen fra forbruksstedet. Flodsand koster i gjennomsnitt 200 ÷ 210 rubler per tonn, karriere alluvial - 270 ÷ 280 rubler og åpen gruvevern - 320 ÷ 340 rubler per tonn.

Forholdet mellom komprimering av sand og grus

Beregningen av behovet for ikke-metalliske materialer under konstruksjon kan gi forskjellige resultater på grunn av tilstanden til løs masse - grus og sand er ikke monolitiske, avhengig av transport- og lagringsbetingelsene, endres dens tetthet og fuktighet. For store prosjekter, kan slike endringer føre til alvorlige overganger, i tillegg krever gjenfyllingsarbeid en viss mengde jordkomprimering.

Det er flere kriterier du kan stole på når du lager beregninger når det kommer til sand og murstein for dumping. Dette er massens massetetthet og komprimerings-koeffisienten som du kan bestemme det faktiske behovet for bestemte operasjoner. Det er svært vanskelig å utføre vår egen forskning av ikke-metallisk materiale for ekte tetthet, siden det er vanskelig å nøye veie store mengder. For eksempel er byggsand utsatt for flere typer innvirkning selv før bruk:

 • løsne og vaske i tid for utvinning og separering i fraksjoner;
 • tetthetsendring under tyngdekraftsvirkningen under primær lagring;
 • lossing under lasting i transport;
 • tamping under transport er et komplekst sett med faktorer, avhengig av hvordan materialet transporteres fra utvindingsstedet;
 • Fuktighetsendringer forekommer flere ganger, avhengig av lagrings- og transportbetingelsene.

Som et resultat kommer sand som har gjennomgått flere sykluser av endringer i strukturen av bulkmassen, inn i byggeplassen. Samtidig viser flodsanden på grunn av større homogenitet og fysiske egenskaper kornene seg å være mer forutsigbare i oppførsel. Standardindikatorer for sandens tetthet er fastsatt i GOST 8736-93, GOST 7394-85 og 25100-95 og SNiP 2.05.02-85, men noen få gode indikatorer kan gis i prosjektet for en bestemt struktur og et nettsted. For å bringe dem til en felles forståelse og beregning, brukes en komprimeringskoeffisient, anvendt på betingelsene for visse byggverk og tampingsmetoder.

Beregn sandkomprimering ved hjelp av koeffisient

Ved beregning av det faktiske behovet for kjøp av sand tas det ikke bare hensyn til den opprinnelige tilstanden i leverandørens lager, men også massens evne til å komprimere under fylling og påfølgende tamping. Det er flere muligheter for å utføre arbeid med sand - dette er fylling av groper, fylling av tomrum mellom bakken og strukturen (monolitt), fylling og reparasjon av grøfter under bygging av bygninger og reparasjon (gjenoppbygging) av veier.

Tasting kan utføres av ruller, vibrerende plater, vibrerende frimerker og manuelle metoder, og hver gang sanden blir komprimert annerledes. For å forene beregningene av materialkrav, er det vanlig å bruke gjennomsnittlige sandkomprimeringskoeffisienter, som brukes til å konvertere en absolutt indikator (fra leverandøren) til en relativ for en bestemt type oppgave. Disse rettelsene gjør det mulig å optimalisere tellingen og redusere tapene fra feilaktig å bestemme mengden materiale.