Rebar forbruk per 1 kubikkmeter betong.

I noe arbeid med betong skal det tas særlig hensyn til beregningen av forsterkning. Mangelen på forsterkning reduserer styrken til hele strukturen, og overskridelsen medfører et ekstra sløsing med penger. I denne artikkelen vil vi i detalj vurdere spørsmålet om hvor mye forsterkning skal være på en betongbit.

Hva bestemmer mengden forbruk av forsterkning for 1 kubikkmeter betong

Ulike typer armering brukes til ulike typer bygninger. Armaturen selv varierer i klasse og vekt. Ved forsterkningens tverrsnittsareal finner du vekten 1 meter. Flere detaljer om klasser og typer armering finner du i en spesiell artikkel: forsterkning, typer, egenskaper, valg, binding, forsterkning bøyning.

For å beregne antall leddbånd og armering i 1 m³ betongvolum, er følgende informasjon nødvendig:

 • Stiftelsens type.
 • Tverrsnittsarealet til stengene og deres klasse.
 • Total vekt av bygningen.
 • Jordtype

Det finnes flere hovedtyper av betongfundament: tape, slab og kolonne. For mer informasjon om valg av type grunnlag og karakteristikkene til hver av dem finnes i artikkelen: Valget av typen grunnlag, dens beregning, grunnbyggingssteknologi. I den samme artikkelen kan du lære om beregningen av byggets vekt og hvordan man skal ta hensyn til jordtype når man velger type og størrelse på fundamentet.

Styrkelse for stiftelser.

Til tross for de store forskjellene i fundamentets mulige konfigurasjoner, er det generelle anbefalinger. Så for bygging av et lite trehus trenger du beslag med et tverrsnitt på ikke mer enn 10 mm. Å skape grunnlaget for et stort murhus vil kreve ikke mindre enn 14 mm tykkelse. Stengene er installert i fundamentet i gjennomsnitt 20 cm fra hverandre. I bunten er 2 bånd: øvre og nedre. Etter å ha målt total lengde og dybde av stiftelsen, er det mulig å fastslå hvor mange meter forsterkning og på grunnlag av disse tallene for å beregne totalvekten. Det bør tas i betraktning at forsterkningen ikke trenger å bli dypt begravet, siden hovedspenningen er opprettet på overflaten.

Ifølge byggekoder forbrukes minst 8 kg armering per 1 kubikkmeter betong.

Beregning av forsterkning per 1 kubikkmeter. for strimmelfotografering

For eksempel, sett på en stripfundament med dimensjoner: 9 ved 6 meter, en båndbredde på 40 cm og en høyde på 1 meter. Vi gjør den gjennomsnittlige typiske beregningen, som er ganske egnet for at jorden ikke er gjenstand for sterk heaving. Rammen består av rader: horisontal, vertikal og tverrgående.

Først beregner vi den horisontale forsterkningen. Avstanden mellom de horisontale armeringsrørene er 30 cm, og radene i seg selv må være i betong på en dybde på 5 cm fra overflaten. Så for grunnhøyden på 1 meter krever 4 rader med forsterkning. Hvis fundamentet er opptil 40 cm bredt, plasseres 2 forsterkningsstenger i hver rad. Omkretsen av fundamentet vårt er 30 meter. Langs hele kjerneområdet er det 4 rader, og i hver 2 stenger. Så bare 8 stenger rundt omkretsen av fundamentet. Vi finner den totale lengden på den horisontale forsterkningen 30 * 8 = 240 m. Med en diameter på 12 mm (0.888 kg per meter stang) får vi 240 * 0.888 = 213 kilo.

Beregning av forsterkningsforbruk per betongbit. I denne ordningen legges armeringen i to rader med tre stenger i hver.

Forsterkningen av forsterkningen fra kanten av betongen med 5 cm tjener til å skape et beskyttende lag av betong rundt armeringen. For å fikse armeringen i avstand fra formen, før og under helling av betong, brukes spesielle støtter eller armaturer til armeringen. Du kan lese mer om hva et beskyttende lag av betong handler om og typer klemmer i en spesiell artikkel: klemmer for forsterkning, deres typer, egenskaper, riktig bruk.

Tverrforsterkning er nødvendig for å koble horisontale og vertikale rader. For disse formål er forsterkning brukt med en diameter på 6 mm (3022 kg per kg) i et trinn på 30 cm. Lengden på hver tverrstang i horisontalplanet er 30 cm. I vertikal - 90 cm. Fra bredden og høyden til fundamentet tok vi 5 cm fra hver sider for å lage et beskyttende lag av betong. I en seksjon får vi 4 barer på 30 cm hver og 2 barer på 90 cm hver. Det viser seg at i en seksjon 4 * 30 + 2 * 90 = 300 cm eller 3 meter forsterkning. Trinnet på seksjoner 0,3 meter, og kjennetegner lengden på stripfundamentet, finner vi totalt antall tverrsnitt: 30 / 0.3 = 100 stk. Så er den totale lengden av tverrforsterkning 3 * 100 = 300 m. Og vekten er 300 * 0.222 = 66.6 kg.

Den totale vekten av det forsterkede systemet vil være 213 + 66,6 = 279,6 kg for et strimlingsgrunnlag på 6 til 9 meter, det vil si et volum på 12 kubikkmeter.

Dermed for den vurderte stripfundamentet per 1 kubikkmeter betongløsning, forbruk av forsterkning:

 • diameter 12 mm: 213/12 = 17,8 kg per 1 kubikkmeter betong,
 • diameter 6 mm: 66,6 / 12 = 5,6 kg per 1 kubikkmeter betong.

Komposittforsterkning er i gjennomsnitt 4 ganger lettere enn stål, for å beregne forbruket, kan du dele vekten av forsterkning fire ganger.

Omtrentlige indikatorer på forbruk av forsterkning per 1 kubikkmeter betong for ulike typer fundament:

 • for kolonnegrunnlaget - 10 kg per 1 kubikkmeter betong;
 • for stripfot - 20 kg per 1 kubikkmeter betong;
 • for flislagt fundament - 50 kg per 1 kubikkmeter betong.

For å beregne hvor mye forsterkning som er nødvendig per 1 kubikkmeter betong mer nøyaktig, er det nødvendig å foreta en nøyaktig beregning av forsterkning for fundamentet. For å gjøre dette kan du bruke mer detaljerte materialer på siden: beregning av forsterkning.

Rebar forbruk per kube av betong

Avhengig av type bygning varierer antall stålstenger som brukes i konstruksjonen. Ifølge GOST påvirker klassen og størrelsen på forsterkningen vekten av produktet. Det varierte profil- og tverrsnittsarealet påvirker massen på 1 m materiale. For å korrigere forsterkningsforbruket per 1 m³ betong, vil følgende informasjon være nyttig: typen av bunnen av huset (kolonne, bånd eller flate); området og tykkelsen av byggematerialet; vekt av konstruksjon og type jord.

Innledende data

Hvis du planlegger å lage et grunnlag for et lite trehus, og samtidig vil bakken være sterk, så vil en ramme på opptil 10 mm i diameter bli brukt. Hvis konstruksjonen er tung og konstruksjonen er planlagt på dårlig jord, blir forsterkning produsert av den nærliggende delingen på 16 mm. Hvert trinn tilsvarer 20 cm. Det nødvendige materialet vises i to rader: øvre og nedre. Hvis du bestemmer deg på forhånd om stedet og høyden på husets base, kan du finne ut hvor mange mengder materiale du trenger for hele volumet. Hvis du kjenner klassen og merkevaren til rammen, beregn deretter vekten er ikke vanskelig.

For å kunne beregne materialet riktig, trenger du informasjon om støtter og størrelser. Verdien beregnes avhengig av lengden og bredden på det nødvendige området. Hvis bygningen er laget i henhold til standard dimensjoner, kan all informasjon ses i SNIPE. Lageret bestemmes avhengig av type installasjon eller murstein, type belegg, indre og ytre dimensjoner.

Vanligvis betong er delt inn i typer avhengig av fyllstoffer og additiver, derfor er forbruk av forsterkning per betong betong bestemt individuelt avhengig av konstruksjonen under bygging. Alle forbruksvarer beregnes i henhold til standarder som er spesifisert for armert betong. Hva inkluderer dette:

Hvor mye forsterkning per 1 m³ betong vil være nødvendig for HESN 81-02-06-2001: For grunnlaget for generell bruk av armert betong, er det nødvendig med ett ton på opptil 5 kubikkmeter.

Hvor mye forsterkning i 1 m³ monolitisk armert betong kan bestemmes av FER, beregnes et bestemt tap basert på strukturens natur. For eksempel, hvis det er nødvendig å beregne hvor mange kg forsterkning i 1 m³ betong, da ved bygging av en armert betongplate med briller, underkutt og spor opp til 2,5 m høyde og en meter tykkelse vil være omtrent 187 kg.

Forbruk per 1 kubikkmeter

Når noen tiltak tas med betong, er det spesielt lagt vekt på beregningen av materialer. Hvis forsterkningen ikke er nok, vil designet være skjøre. Og hvis det blir brukt for mange stenger, vil dette føre til spild av penger. For å unngå dette, må du vite nøyaktig hvor mange kg forsterkning i 1 m³ betong.

Forbruksvarer varierer i vekt og klasse. En del av tverrsnittet bestemmer vekten på 1 m. For å finne ut mer spesifikke data og slagtekroppen, avhengig av klassen, bør spesiell teknisk litteratur leses. For å bestemme antall og bunt av materiale i 1 m³ betong, er følgende informasjon nødvendig:

 1. Type land.
 2. Området av kuttstengene.
 3. Stiftelsen grunnlagsklasse.

Base forsterkningsenhet

Ulike typer grunnlag har mange forskjeller. Men vær ikke oppmerksom på det, fordi de vanligvis følger generelle anbefalinger. For å bygge en liten bygning med en minimumsstørrelse, bruk en rammeseksjon på ikke mer enn 10 mm. Og hvis en stor murbygning skal bygges, blir materialet påført minst 15 cm i tykkelse. Installer stenger i samsvar med følgende anbefalinger:

 1. Vanligvis ligger de i en avstand på minst 23 cm fra hverandre.
 2. I en pakke er det to lag.
 3. Ved måling av fundamentets samlede dimensjoner bestemmes det hvor mye forsterkning er nødvendig og totalvekten er beregnet.
 4. Beregningen tar hensyn til at materialet er forbudt å grave i for dypt, siden hovedspenningen er dannet på jordens overflatelag.

Som angitt i konstruksjonsdataene, bør armeringsforbruket per 1 m³ betong være minst 8 kg forbruksbare råvarer.

Tape lag

For å finne ut hvordan du gjør en beregning riktig, er det nødvendig å vurdere alle beregninger ved hjelp av et bestemt eksempel. For eksempel er størrelsen på kjellerlaget gitt - 9 x 6 m, bånddimensjonene - w. = 40 cm, c. = 1 m. Den vanlige gjennomsnittlige beregningen utføres, som kan brukes på en liten jordtetthet. Basen består av tverrgående, horisontale og vertikale rader. Beregning av horisontal støtte:

 1. En avstand på minst 35 cm legges mellom linjene.
 2. Rækkene er i betong i en dybde på 6 m.
 3. For grunnlaget for et hus med en høyde på 1 m er det nødvendig å legge forsterkning i 4 lag.
 4. Hvis laget er opptil 45 cm i størrelse, er det to stykker forsterkning installert i hvert lag.
 5. Den totale omkretsen av materialet er 30 m.
 6. Av denne størrelsen er det 4 lag, som hver inneholder 2 forsterkningsstenger.
 7. Dette betyr at over det totale arealet av basen må plasseres 8 stenger.

Materialets totale lengde beregnes som følger: 30 x 8 = 240 m. Hvis forsterkningens kaliber er 19 mm, er beregningen som følger: 240 x 0,8 = 213 kg. I følge denne beregningen er materialet således plassert i to lag, som hver har 2 stenger.

Lengden fra forsterkning til kanten av materialet ved 6 cm er nødvendig for dannelse av et beskyttende lag av betong nær rammen. For å fikse materialet i en avstand fra formen til tidspunktet for helling av betongmateriale, brukes spesielle støtter eller klemmer. Tverrforsterkning er nødvendig for å opprettholde bratte og horisontale rader. For dette brukes et materiale med en kaliber på 6 mm. Trinnet blir respektert 35 cm.

Lengden på hver stang i det horisontale laget er lik 35 cm. I den vertikale raden - 95 cm. Fra høyden og bredden av grunnlaget er 6 cm tatt bort. Dette er nødvendig for dannelsen av en sikkerhetsrad. I en av divisjonene dannes fire stenger på 30 cm og 20 cm. I en seksjon 4 x 30 + 2 x 90 = 300 cm. Det viser seg at du trenger 3 m av rammen. Hvert trinn av kuttet er 0,3 m. Hvis du kjenner lengden på stripfundamentet, kan du telle totalt antall tverrsnitt, for dette 30 du må dele med 0,3, får du 100 stykker.

Den totale lengden på tverrrammen er 3 x 100 = 300 m. Vekten beregnes som følger: 300 x 0,2 = 66 kg. Å vite disse dataene, kan du enkelt beregne totalvekten til byggematerialet: 213 + 66 = 279. Denne vekten er bestemt for en stripefunn på 6 x 9 m. Volumet er 12 kubikkmeter. Basert på forbruksdataene, trenger du en kompositt i følgende mengder:

 1. Kaliberen på 6 mm, 66/12 er 5. 6 kg per 1 kubikkmeter betong.
 2. For en kaliber på 12 mm blir det beregnet: 213/12 - dette er 17 kg per 1 m av betongkube.

Hvis en kompositt brukes, er vekten 4 ganger mindre enn for stål. Derfor, for å bestemme forbruksmaterialet, er rammens vekt divisjonert med 4. Det er omtrentlige data for forbruket av bygningsmaterialer per 1 kubikkmeter betong for ulike typer grunnlag hjemme:

 1. Flislagt - 50 kg.
 2. For tape - 20 kg.
 3. For kolonne - 10 kg.

For å kunne beregne forsterkningen per 1 kubikkmeter betong, er det nødvendig å beregne byggematerialet for fundamentlaget. For dette brukes data fra teknisk litteratur.

Antallet og typen kompositt

Hvis en byggmester ønsker å spare på materialer, vil dette ikke være den beste måten å påvirke styrken til en bygning eller annen installasjon av betongmateriale. Det avhenger av det solide fundamentlaget, hvor fast bygningen vil stå. Derfor er hovedoppmerksomheten lagt til grunnlaget. For å gjøre det komplett i lang tid, byggherrer i betong legge ramme.

Nå utvikler markedet for produkter svært raskt, så nye materialer brukes ofte, som er produsert i samsvar med de nødvendige standardene for GOST. Hvis bygging av en høyhus er planlagt, vil dette få innvirkning på budene som leveres til byggematerialet. Armatur brukes til å øke styrken på lagerstrukturen og basen.

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å finne ut om det er nødvendig å bruke beslag. For det vil kreve ekstra utgifter til penger og strømutgifter, noe som vil øke tidspunktet for byggingen av hjemmet. Kostnaden for materialet er veldig høy, det kan trenge mye. For å forstå om rammen er nødvendig, må du studere egenskapene. Betong anses å være slitesterk og holdbart materiale. Men basene som er laget av det, er under store belastninger, derfor blir forsterkende masker ofte brukt sammen med betong. De trengs for å øke utholdenheten til bygningen.

Betongkonstruksjoner har en annen hensikt, så additiver varierer mye. Hver gang du trenger å bestemme hvor mye rammen er nyttig for kuben av byggemengden. Alle kostnader beregnes ved hjelp av staten. standarder. I tillegg brukes FER eller GESN. For eksempel, hvis du følger HESNs standarder, da ved 5 m³ monolitisk materiale, under dannelsen av hvilken betong som brukes, trenger du minst 1 tonn legering for forsterkning. Konstruksjonen er moderat fordelt på fundamentet.

Mer detaljert informasjon om bruken av forsterkende strukturer finner ut fra normer for FER. Som stavet ut i standarden, for baser av søyler opptil 2 meter høy, blir 187 kg per kubikkmeter forbrukt. Hvis det brukes byggevarer av flatt armert betong til bygging, vil det være nødvendig å forsterke betong 81 kg per meter på kuba. I henhold til metoden for produksjonsmateriale er wire, tau eller stang.

Eksperter identifiserer to typer forsterkede stenger: ikke-metallisk og stål. Produkter laget av ikke-metalliske materialer er et alternativ for metallstenger. For produksjon av barer brukte moderne teknologi med bruk av komposittmaterialer. Ulike eksperter kaller dem polymere. Glassfiber brukes til basen, spesielle polymerer legges til den. Glassfiberfittings i utseende som ligner stangen, hvis diameter er i gjennomsnitt 13 mm. Dette materialet ble oppfunnet ganske nylig, men til tross for dette, er det ofte brukt i industrien.

Hvis store gjenstander er bygget, bør byggherrer foreta en nøye beregning av normen for forsterkningskostnader per 1 m³ betong. Herfra blir det klart hvor mye grunnlag vil være nødvendig for å legge grunnlaget. Hvis riktig forbruk av bygningsmaterialer opprettholdes, vil bygningen stå fast og fast. Antallet kvister av kompositten bestemmes i henhold til GOST. Denne informasjonen er gitt på forhånd under utførelsen av byggeprosjektet.

Men hvis byggearbeid utføres i et privat område, beregnes beløpet avhengig av bygningens størrelse. Avhengig av type og diameter av forsterkningen, blir deres antall i kilo bestemt. Bruk metoden for seksjon og forskjellige profiler, sett vekten på 1 m av stenger. Ved beregning av forholdet betong og forsterkning er det viktig å vurdere hvilken type base som brukes, de enkelte egenskapene til stengene og kjellerområdet. Og tar også hensyn til dens tykkelse, vekt og type jord.

Hvordan bestemme forbruket av forsterkning for en terning av betong når det helles fundamentet

Under konstruksjonen av store industrielle og sivile anlegg bestemmes forbruket av forsterkning per betongbit i henhold til GOST 5781-82 og GOST 10884-94 og tas i betraktning på forhånd ved utforming av konstruksjoner. Men hva skal man gjøre når en slik konstruksjon utføres hjemme?

Det er usannsynlig at noen vil følge strengene til Gosstroi, men du må fortsatt følge noen normer, spesielt når det gjelder å hente stripefoten, hvor faktisk støpt armert betong blir brukt.

Fylling av platebasen

Nedenfor vil vi snakke om metoden for slike beregninger og beregninger, samt se videoen i denne artikkelen om vårt emne.

Forsterkning i armert betongkonstruksjoner

Hvor er prefabrikerte og monolitiske armert betong strukturer brukt i hjemmekonstruksjon

Ribbon fundament forsterkning

 • Cement, det er et av de mest ettertraktede materialene i enhver konstruksjon, og ingen storskala konstruksjon er også komplett uten betong - det brukes der, enten prefabrikerte eller monolitisk armert betong. Hvis vi snakker om prefabrikerte armerte betongkonstruksjoner, så brukes for privatbygging hovedsakelig fundamentblokker og gulvplater. For monolitten er det også et ikke så bredt spekter av applikasjoner - dette er et båndformet fundament og en forsterket screed, som faktisk også er en stablett.
 • I noen tilfeller gjør byggingen av private hus monolittiske gulv - dette skjer vanligvis i tilfeller der det ikke er mulig å utstyre adgangsveiene for transport og installasjon av prefabrikerte gulv. Enkelt sagt, huset bygges på et sted hvor en lastløftkran ikke kan fungere - i fjellet, på en høyde og lignende. I slike tilfeller er instruksjonene angitt i GOST 5781-82 og GOST 10884-94 av avgjørende betydning.

Anbefaling. Montering av forsterkningsburer for monolittiske armerte betongkonstruksjoner hjemme, som regel, utføres ved hjelp av stålstrikkertråd.
Å bruke for denne elektriske eller gass sveising er ulønnsomt - prisen øker og kvaliteten reduseres.

Ventilforbruk

Ventiler av forskjellige seksjoner

Siden alle RC-konstruksjoner har forskjellige formål, egenskaper, tilsetningsstoffer og fyllstoffer, kan konsentrasjonen av forsterkning for 1 m3 betong avvike i hvert enkelt tilfelle. Alle disse normene er selvsagt regulert, og dette kan bestemmes ved hjelp av de nevnte statestandarder. Men i tillegg til dem er det også GESN (statlige elementære estimerte normer) og FER (føderale enhedspriser, som er basert på samme GESN).

For eksempel, ifølge GESN 81-02-06-2001, på 5 m 3 av et monolittisk allment grunnlag, er 1 tonn metall nødvendig, som er jevnt fordelt som en forsterkningsbur. Nærmere bestemt kan det gjennomsnittlige forbruket av forsterkning per 1 m 3 betong leses i FERs, som sier at de kolonneformede fundamentene (plater, briller, riller, underkolonner) opptil 2 m i høyden trenger 187 kg / m 3 og flate armert betongkonstruksjoner - 81 kg / m 3.

Fyll grunnlaget

Slabbasisramme

Både plate- og strimmelfundamentene bruker vanligvis ribbet forsterkningstype A-III, med et tverrsnitt på minst 10 mm, men for leddene til rammekjeder brukes en jevn veggstang av en mindre seksjon ofte.

I det øvre bildet kan du se hvordan den forhåndsrammede rammen til platen er montert - den består av to skjeletter, hvor cellestandarden har 200 × 200 mm. Høyden på platen vil avhenge av vekten av den høyere strukturen, men du bør passe på at hele metallet er dekket med mørtel, hvor laget skal være minst 50 mm.

Merk. Hvis du vurderer at du må bruke 81 kg armering per kubikkmeter, så velger du tverrsnittet avhengig av platetykkelsen. Det viser seg at jo tykkere platen, desto større diameter av stangen.
Du må prøve å finne en bestemt masse på en kubikkmeter, mens du observerer cellestørrelsen 200 × 200 mm.
I den totale massen av metallet, kan du også inkludere vertikale stenger som du vil koble battene med egne hender til.

Prinsippet om montering av rammen

La oss nå se hvor mye forsterkning forbrukes i en betongbit når du legger stripefoten, og hvis vi legger vekt på vekt, så kan vi også holde fast med FER 06-01-001-16, noe som gir 81 kg metall per kube av løsning. Her blir det lettere å navigere på båndets bredde og høyde.

For eksempel, hvis bredden ikke er mer enn 40 cm, er en rad (belte) vanligvis tillatt i to stenger med et tverrsnitt på 10-12 mm, hvis denne parameteren økes, øker antallet stenger i rad tilsvarende. Det samme kan sies om båndets høyde, så opp til 60 cm brukes vanligvis to nivåer, som i øvre figur, men hvis fundamentet blir forsterket, blir slike nivåer arrangert ca. 40 cm fra hverandre.

I tillegg er det også vertikale lintel, som også er montert med et trinn på 40-50 cm, forbinder belter langs hele lengden av fundamentet. Siden du ikke vil kjøpe metall i vekt, vil det være ganske enkelt ubeleilig å beregne hvor mye forsterkning er nødvendig for 1 kubikkmeter betong - det er mye lettere å beregne støpningen.

Det vil si at du bestemmer den totale lengden på båndet og multipliserer med antall stenger som vil være nødvendig per lineær meter. Etter det er den totale lengden på armeringen delt inn i 6 eller 5 (lengden på stangen) og du vil forstå hvor mange stykker du skal kjøpe for hele fundamentet.

konklusjon

Ved prosessering av monolittiske fundamenter og strimler, blir kuttingen av armert betong med diamantkretser og diamantboring av hull i betongen utført på generell måte gitt av statlige standarder og byggforskrifter. Suksesser i byggingen!

Rebar forbruk per 1 m3 betong

Hvor mange forsterkninger er nødvendig per kubikkmeter betong

Sparing på byggematerialer påvirker holdbarheten til hele bygningen eller skulpturell sammensetning negativt. Siden grunnlaget er grunnlaget, blir han mest oppmerksomt. Slik at han til slutt mistet integritet, blir han forsterket. Den riktige beregningen av forsterkning er av stor betydning for styrken av strukturen.

Innledende data for beregning

Avhengig av type struktur kan antall jernstenger variere. Diameter og klasse gir en ide om deres vekt. Ulike profil- og tverrsnittsareal bestemmer massen på 1 m materiale. For å beregne forholdet betong og forsterkning til fundamentet, trenger du følgende informasjon:

 • fundament type (plate, kolonne eller tape);
 • areal og tykkelse
 • diameter og klasse av stenger;
 • jordtype;
 • vekten av strukturen.

For slabfunn eller for lette trehus på sterk jord, bruk stenger opp til 10 mm tykk. Forsterkning til et tungt hus, bygget på svak jord, er produsert med et rutenett på 14-16 mm. Vanligvis er banen ca. 20 cm. Materialet til forsterkningen er plassert i to belter: den nedre og den øvre. Å vite stiftelsens høyde og område, kan du bestemme hvor mange meter stenger, det er nødvendig for hele volumet, og basert på merkevaren og klassen av forsterkning, beregner vekten.

For å kunne beregne materialkonsumet riktig for overlapping, er det viktig å kjenne sine dimensjoner og data om støtte. Dimensjoner avhenger av bredden og lengden på spenningen. Hvis huset er standard, så kan de bli funnet i SNIP. Lageret beregnes ut fra typer murstein eller blokk, materialer, indre og eksterne bredder og typer overlapping.

Siden betong har en annen hensikt og er forskjellig i egenskapene til tilsetningsstoffer og fyllstoffer, beregnes konsumet av forsterkning per betongbit for hvert enkelt tilfelle individuelt. Forbruksnormer styres imidlertid av standarder konstruert for armert betong. Disse inkluderer:

1. GOST.
2. HESN (elementære estimeringsnormer).
3. FER (GESN-baserte føderale unit rates).

GESN 81-02-06-2001 (tabell 6-01-005) sier at for bygging av generell bruk grunnlaget for armert betong vil trenge 1 tonn per volum opp til 5 kubikkmeter.

FERA finnes for alle typer konstruksjoner. For eksempel forsterkningsforbruk per 1 m3 betong
På enheten av grunnarmerte betongplater med briller, spor og under-kopper opptil 2 m i høyde og opptil 1 m i tykkelse er 187 kg og flate strukturer - 81 kg / m 3.

Rebar forbruk per 1 kubikkmeter betong.

I noe arbeid med betong skal det tas særlig hensyn til beregningen av forsterkning. Mangelen på forsterkning reduserer styrken til hele strukturen, og overskridelsen medfører et ekstra sløsing med penger. I denne artikkelen vil vi i detalj vurdere spørsmålet om hvor mye forsterkning skal være på en betongbit.

Hva bestemmer mengden forbruk av forsterkning for 1 kubikkmeter betong

Ulike typer armering brukes til ulike typer bygninger. Armaturen selv varierer i klasse og vekt. Ved forsterkningens tverrsnittsareal finner du vekten 1 meter. For mer informasjon om klasser og typer beslag finnes i en spesiell artikkel: beslag, typer, egenskaper, valg, parring, fleksible beslag.

For å beregne antall leddbånd og armering i 1 m³ betongvolum, er følgende informasjon nødvendig:

 • Stiftelsens type.
 • Tverrsnittsarealet til stengene og deres klasse.
 • Total vekt av bygningen.
 • Jordtype

Det finnes flere hovedtyper av betongfundament: tape, slab og kolonne. For mer informasjon om valg av type grunnlag og karakteristikkene til hver av dem finnes i artikkelen: Valget av typen grunnlag, dens beregning, grunnbyggingssteknologi. I den samme artikkelen kan du lære om beregningen av byggets vekt og hvordan man skal ta hensyn til jordtype når man velger type og størrelse på fundamentet.

Styrkelse for stiftelser.

Til tross for de store forskjellene i fundamentets mulige konfigurasjoner, er det generelle anbefalinger. Så for bygging av et lite trehus trenger du beslag med et tverrsnitt på ikke mer enn 10 mm. Å skape grunnlaget for et stort murhus vil kreve ikke mindre enn 14 mm tykkelse. Stengene er installert i fundamentet i gjennomsnitt 20 cm fra hverandre. I bunten er 2 bånd: øvre og nedre. Etter å ha målt total lengde og dybde av stiftelsen, er det mulig å fastslå hvor mange meter forsterkning og på grunnlag av disse tallene for å beregne totalvekten. Det bør tas i betraktning at forsterkningen ikke trenger å bli dypt begravet, siden hovedspenningen er opprettet på overflaten.

Ifølge byggekoder forbrukes minst 8 kg armering per 1 kubikkmeter betong.

Beregning av forsterkning per 1 kubikkmeter. for strimmelfotografering

For eksempel, sett på en stripfundament med dimensjoner: 9 ved 6 meter, en båndbredde på 40 cm og en høyde på 1 meter. Vi gjør den gjennomsnittlige typiske beregningen, som er ganske egnet for at jorden ikke er gjenstand for sterk heaving. Rammen består av rader: horisontal, vertikal og tverrgående.

Først beregner vi den horisontale forsterkningen. Avstanden mellom de horisontale armeringsrørene er 30 cm, og radene i seg selv må være i betong på en dybde på 5 cm fra overflaten. Så for grunnhøyden på 1 meter krever 4 rader med forsterkning. Hvis fundamentet er opptil 40 cm bredt, plasseres 2 forsterkningsstenger i hver rad. Omkretsen av fundamentet vårt er 30 meter. Langs hele kjerneområdet er det 4 rader, og i hver 2 stenger. Så bare 8 stenger rundt omkretsen av fundamentet. Vi finner den totale lengden på den horisontale forsterkningen 30 * 8 = 240 m. Med en diameter på 12 mm (0.888 kg per meter stang) får vi 240 * 0.888 = 213 kilo.

Beregning av forsterkningsforbruk per betongbit. I denne ordningen legges armeringen i to rader med tre stenger i hver.

Forsterkningen av forsterkningen fra kanten av betongen med 5 cm tjener til å skape et beskyttende lag av betong rundt armeringen. For å fikse armeringen i avstand fra formen, før og under helling av betong, brukes spesielle støtter eller armaturer til armeringen. Du kan lese mer om hva et beskyttende lag av betong handler om og typer klemmer i en spesiell artikkel: klemmer for forsterkning, deres typer, egenskaper, riktig bruk.

Tverrforsterkning er nødvendig for å koble horisontale og vertikale rader. For disse formål er forsterkning brukt med en diameter på 6 mm (3022 kg per kg) i et trinn på 30 cm. Lengden på hver tverrstang i horisontalplanet er 30 cm. I vertikal - 90 cm. Fra bredden og høyden til fundamentet tok vi 5 cm fra hver sider for å lage et beskyttende lag av betong. I en seksjon får vi 4 barer på 30 cm hver og 2 barer på 90 cm hver. Det viser seg at i en seksjon 4 * 30 + 2 * 90 = 300 cm eller 3 meter forsterkning. Trinnet på seksjoner 0,3 meter, og kjennetegner lengden på stripfundamentet, finner vi totalt antall tverrsnitt: 30 / 0.3 = 100 stk. Så er den totale lengden av tverrforsterkning 3 * 100 = 300 m. Og vekten er 300 * 0.222 = 66.6 kg.

Den totale vekten av det forsterkede systemet vil være 213 + 66,6 = 279,6 kg for et strimlingsgrunnlag på 6 til 9 meter, det vil si et volum på 12 kubikkmeter.

Dermed for den vurderte stripfundamentet per 1 kubikkmeter betongløsning, forbruk av forsterkning:

 • diameter 12 mm: 213/12 = 17,8 kg per 1 kubikkmeter betong,
 • diameter 6 mm: 66,6 / 12 = 5,6 kg per 1 kubikkmeter betong.

Komposittforsterkning er i gjennomsnitt 4 ganger lettere enn stål, for å beregne forbruket, kan du dele vekten av forsterkning fire ganger.

Omtrentlige indikatorer på forbruk av forsterkning per 1 kubikkmeter betong for ulike typer fundament:

 • for kolonnegrunnlaget - 10 kg per 1 kubikkmeter betong;
 • for stripfot - 20 kg per 1 kubikkmeter betong;
 • for flislagt fundament - 50 kg per 1 kubikkmeter betong.

For å beregne hvor mye forsterkning som er nødvendig per 1 kubikkmeter betong mer nøyaktig, er det nødvendig å foreta en nøyaktig beregning av forsterkning for fundamentet. For å gjøre dette kan du bruke mer detaljerte materialer på siden: beregning av forsterkning.

Legg til en kommentar Avbryt svar

Hvor mange ventiler per 1 m3 betong?

Et forsøk på å spare på byggematerialer kan påvirke styrken på strukturen og andre konstruksjoner laget av betong. Og siden stabiliteten til hele bygningen avhenger av det monolitiske fundamentet, bør fokus legges på å legge grunnlaget. For å holde det komplett så lenge som mulig, legger bygherrer til armering til betong. Kompetent beregning av armeringsrammen er ekstremt viktig under arbeidet. Markedet utvikler seg raskt, så i dag brukes flere og flere nye materialer som oppfyller moderne standarder. Byggingen av flere etasjes bygninger påvirker kravene til forsterkning, som brukes til å øke styrken på rammestrukturen og fundamentet.

Antall ventiler og dets varianter

Før du begynner å jobbe, er det viktig å finne ut om det er behov for å bruke beslag? Når alt kommer til alt, vil dette kreve ekstra økonomiske kostnader og innsats som vil øke byggetiden (bygging, reparasjon). Kostnaden for stolpene som brukes til slike formål er ganske høy, og det kan ta mange av dem. For å forstå hvordan berettiget bruk av ventiler, vil det hjelpe sine egenskaper. Betong er et sterkt og holdbart byggemateriale. Imidlertid blir betongfunn utsatt for store belastninger, så i slike tilfeller tyver de ofte til forsterkende masker. for å øke stabiliteten til bygninger.

Siden armert betong strukturer kan ha en annen hensikt, er additiver, aggregater, forsterkningskonsumet per 1 m3 betongløsning forskjellig i dette eller det tilfellet. Derfor, hver gang du trenger å bestemme hvor mye materiale du trenger å bruke per kube av blandingen. Funksjoner av forbruk bestemmes av statlige standarder. I tillegg er det andre regler (GESN, FER). For eksempel, i samsvar med GESN, for fem m3 av en monolitisk base, under dannelsen av hvilken betong som brukes, er det nødvendig med et tonn metall for forsterkning, som må være jevnt fordelt ved basen. Mer informasjon om forbruket av forsterkende konstruksjoner per kube av betongblanding finnes i FER. Normen sier: For kolonner baser (plater, etc.) opptil to meter høye, trenger du hundre og åtti-åtte kg per kubikkmeter. meter. Samtidig vil følgende mengde materialer for forsterkning kreves for flate armert betongkonstruksjoner: åttito kg per m3.

Ifølge metoden for fremstilling av forsterkning er kabel, stang, ledning:

 1. Rod. Den vanligste armeringen er varmvalsede forsterkende bur. I henhold til egenskapene er byggematerialer utpekt A400 osv. Varmebehandling gjør det mulig å tilnærme egenskapene til produktet, i dannelsen av hvilket karbonmetall er påført, til lignende egenskaper av lavlegert stål. Det er akseptert å markere en slik armatur Al.
 2. Wire. Materialet er laget av kaldt trukket høyfast eller slitesterk ledning.

Eksisterer for typen forsterkende stenger. Armaturen er stål, ikke-metallisk. Sistnevnte har blitt et alternativ til konvensjonelle metallprodukter. Resultatet av bruk av moderne teknologi har blitt en sammensatt visning av slike byggematerialer. En slik forsterkning kalles også polymer. Glassfiber brukes som basis for produktene, og legger til polymerer. Glassfiberstenger ser ut som stenger, hvis diameter kan være opp til tolv millimeter. Dette er et nytt materiale som har funnet søknad i industrien.

Hva er tatt hensyn til ved beregning?

Før byggingen av store gjenstander må byggherrer foreta beregninger, og bestemme hvor mange forsterkningsstenger som er nødvendig for å legge grunnlaget. Å skaffe seg riktig forbruk av byggematerialer, skape varig og pålitelig konstruksjon. Antall armeringsbur i kg er bestemt i samsvar med statlige standarder. Disse dataene bør vurderes på forhånd ved gjennomføringen av byggeprosjektet. Men hva skal en arbeidstaker gjøre hvis byggearbeid utføres i et privat område? Hvilke standarder skal følges i dette tilfellet, spesielt når du legger båndet?

Antall metallstenger avhenger av typen struktur. Diameteren av produktene og deres klasse tillater oss å bestemme deres masse i kg. Ulike profil, seksjonen bidrar til å etablere vekten av en meter materiale. For å beregne forholdet mellom betongløsning og stålstenger til basen, er det viktig å vite:

 • type base (slab, etc.);
 • stenger funksjoner;
 • basisareal, dens tykkelse;
 • jordtype;
 • masse betongprodukt.

Hvordan beregne strømmen?

Materialet legges i lag på bunnen og toppen. Høyde, betongbasens areal vil tillate å bestemme lengden på rutenettet, i henhold til merkevaren, rammen av rammen. For riktig beregning av forbruket av bygningsmaterialer er det nødvendig å kjenne alle parametrene. Dimensjoner av eventuelle overlapper bestemmes av bredden, lengden. Under bygging av en standardbygning, kan disse dataene hentes fra SNIP (Byggekoder og forskrifter). Lageret skal beregnes avhengig av type murstein eller blokk, byggematerialer, bredde på innsiden og utsiden, typer overlapping.

Det er indikatorer som bør vurderes når du utfører beregninger. Først og fremst bør du vurdere typen betongblanding. I tillegg er det viktig å vite tettheten av betongløsningen. Tettheten av blandingen avhenger direkte av komponentene og typen additiver i sammensetningen. Jo mindre tettheten av betong. jo mer forsterkning trenger du. I tillegg tar byggerne hensyn til parametrene til forsterkningsbåndet: dybden av legging av base, lengde og bredde (med hensyn til grunnen til de indre veggene). Det er viktig å vite typen av metall. Bruk oftest vridde stenger (A3). Når du legger en bunnplate eller en betongbunn av en trebygning på en stabil bakke, brukes rammer, hvor tykkelsen av stolpene er opptil ti millimeter. For massive konstruksjoner som er bygd på myk jord, er innretninger med et tverrsnitt på fjorten til seksten millimeter mer egnet. Som regel kommer steget til tjue centimeter.

Rebar forbruk per 1 m3 betong monolitisk plate

Hva er forbruket av ventiler per 1 m3 av betongfundament

Ved kjøp av byggematerialer for konstruksjon av monolitiske strukturer, er det ønskelig å bli styrt av beregnede data. Ellers kan en av komponentene ikke være nok.

Og noen ganger skjer det omvendt: de kjøpte overskuddet, brukte pengene, og det er rett og slett ikke noe sted å bruke overflødig materiale i fremtiden. Dette gjelder spesielt for slike dyre materialer som metall.

Derfor er det viktig å vite: hva er forbruket av ventiler per 1 m3 av betong kjelleren.

Rå data

For å utføre en riktig beregning må du ha følgende informasjon:

 • på hvilken type grunnlag skal den bygge en bygning;
 • hvilket område vil okkupere monolitten;
 • hvor tykt fundamentet vil stå over den overliggende delen;
 • hvilken type jord vil spille rollen som grunnlaget for huset;
 • hvilken forsterkning (diameter, klasse) vil bli brukt i konstruksjonen av monolitten.

Når man bygger et lett trehus og bygger et fundament på jord med god bæreevne, brukes vanligvis ventiler med en diameter på ikke mer enn 10 mm.

Svake jordarter eller en stor vekt av bygningskraften for å bruke kraftigere forsterkningsstenger - opptil 14-16 mm.

Metode for å beregne behovet for forsterkning

Metoden for å beregne forbruk av rebar i en monolitisk struktur betraktes hensiktsmessig på et spesifikt eksempel. Grunnlaget for å ta et hus laget av tre.

Tenk på to alternativer for fundamentet - platen og båndet. Anta at jorda på byggeplassen er problemfri, med høy bæreevne.

Svake, flytende og hevende jorda er ikke bevisst vurdert: Beregninger i slike tilfeller skal utføres av erfarne ingeniører.

Slab foundation

Forsterkningsburet til den monolitiske platen vil være laget av forsterkningsstenger med en diameter på 10 mm. Et trinn - 200 mm (teknologi av enheten av basen en monolitisk plate). På området 6x6 m vil 31 stenger passe - i lengderetningen og det samme - i tverrretningen. Totalt får vi 62 stenger med seks meter lengde.

Se også: Velge et betongmerke for grunnlaget for et privat hus

Rammen består av to armopoyas - øvre og nedre. Følgelig vil det totale antall 6 meter stavene være 62 x 2 = 124 (stykker).

For å oversette stykkene til lineære målere, multipliserer tallet med lengden på en stang:

124 x 6 = 744 mp

Armopoyas forbinder i en enkelt struktur ved hjelp av vertikale koblinger. De er installert ved stavets kryss. Deres nummer er 31 x 31 = 961 stk.

Lengden på forbindelsen bestemmes av høyden på forsterkningsburet. Denne verdien avhenger av tykkelsen på den monolitiske platen, idet det tas hensyn til oppfyllelsen av følgende krav: metallet må være fullstendig dekket med et lag av betong 50 mm tykt (grunnlagsplate-tykkelsesberegning).

Anta at vi må bygge en monolitt 200 mm tykk. Deretter vil bindelengden være lik

200 - 50 - 50 = 100 mm eller 0,1 m.

Vi oversetter antall vertikale koblinger til meter og får 0,1 x 961 = 96,1 m.

Som et resultat oppnår vi den totale pogonagen av forsterkningen 96,1 + 744 = 840,1 m.

Nå bestemmer vi monolitens kule: 6 x 6 x 0.2 = 7,2 kubikkmeter. m.

For å bestemme forbruket av forsterkning per 1 m3 betong i en monolitisk kjellerplate, er det nødvendig å dele de beregnede målere etter volumet av platen:

840,1 mp: 7,2 cu. m = 116,7 m / m3.

Strip foundation

Metoden for å bestemme forbruket av forsterkning per 1 m3 av betongstrimfundamentene er helt identisk med ovennevnte (forsterkning av strimmelfunksjoner).

Forskjeller observeres bare i rammens geometri:

I de fleste tilfeller, når du forsterker båndet, inneholder rammens øvre og nedre bjelker bare to horisontalt anordnede stenger. Vertikale forbindelser, som gir strukturen en romlig form, installeres i trinn på 0,5 m.

Ved å telle opptaket av horisontale stenger, er det nødvendig å ta hensyn til hele omkretsen av fundamentet, inkludert de bærende indre veggene (om hvilket betongmerke som trengs for stiftfundamentene).

Konvertering av lineære målere til tonn

Stål selges vanligvis ikke i meter, men i tonn eller kilo. For å oversette lister i vektmål, må du vite andelen rebar.

Det er jo høyere, desto større diameter er ventilen. En meter av en stang med en diameter på 10 mm veier 0,617, og en diameter på 14 mm - 1,21 kg / m.

Multiplikasjon av spesifikk vekt og antall meter, vi får kilo. Dette tallet kan konverteres til tonn ved å bare dele det med 1000.

Du kan være nyttig å lese samme artikkel:

Hvordan lage beregning av betong på fundamentet. Valget av betongbetong for grunnlaget for et privat hus.

Video om hvordan man beregner forbruket av ventiler og gjør forsterkning for betong.

Rebar forbruk per 1 m3 betong fundament: forsterkning normer

Når det bygges store industri- og boligbygg, oppstår ikke spørsmålet om hvor mye forsterkning som skal fylles med 1 m3 betong: forbrukstakten er regulert av de relevante statlige standarder (5781-82, 10884-94) og legges først inn i prosjektet. I privat konstruksjon, hvor få mennesker tar hensyn til kravene til reguleringsdokumenter, er det fortsatt nødvendig å overholde normer for forbruk av forsterkningsprodukter, siden dette vil tillate deg å skape pålitelige betongkonstruksjoner som vil tjene deg i mange år. For å bestemme slike normer kan du bruke en enkel teknikk som lar deg beregne dem ved hjelp av enkle beregninger.

Armeringsburet bestemmer direkte ytelsesegenskapene til fundamentet.

Bruken av armert betongkonstruksjoner i privat konstruksjon

Cement, som vi alle vet, er et materiale uten hvilket det er umulig å gjøre i konstruksjon. Det samme kan sies om armert betongkonstruksjoner (JBK), skapt ved å forsterke sementmørtel med metallstenger for å øke styrken.

Både i kapital og i privatbygging kan både monolitiske og prefabrikerte armerte betongkonstruksjoner brukes. De vanligste typene av sistnevnte er fundamentblokker og ferdige gulvplater. Som eksempler på monolitiske strukturer laget av armert betong, kan du citere tape-lignende fundament og sementskred, som er forforsterket.

Bygging av stripfundament

I tilfeller hvor konstruksjonen utføres på steder hvor det er vanskelig å levere kranen, kan gulvplattene også utføres på en monolitisk måte. Siden slike armerte betongkonstruksjoner er svært ansvarlige, når de helles dem, er det nødvendig å nøye observere forbruket av forsterkning per betongbit som spesifisert i ovennevnte reguleringsdokumenter.

Installasjon av armeringsstrukturer i private byggevilkår gjøres best ved hjelp av ståltråd, da bruk av sveising for dette formålet ikke bare kan svekke kvaliteten og påliteligheten til rammen som opprettes, men også øke kostnadene for arbeidet som skal utføres.

En dyr pistol for strikkebeslag er vellykket erstattet av en hjemmelaget krok bøyd av ledning og festet i en skrutrekkerpatron

Hvordan bestemme ventilforbruket

Forbruket av armeringselementer beregnet for m3 av armert betongkonstruksjoner avhenger av en rekke faktorer: Formålet med slike strukturer som brukes til å lage betong, sement og tilsetningsstoffer som er tilstede i den. Slike regler, som nevnt ovenfor, styres av kravene til GOSTs, men i privat konstruksjon kan du ikke fokusere på dette reguleringsdokumentet, men på Statens Elementary Estimated Norms (GESN) eller Federal Unit Rates (FER).

Derfor, i henhold GESN 81-02-06-81 for monolittisk fundament forsterkning for generelle formål, som beløper seg til 5 m3, bruk 1 tonn metall. Når metallet, hvorved det menes det forsterkende bur og bør fordeles jevnt gjennom hele betongvolumet. Samlingen FER, i motsetning til GESN, gjennomsnittlig strømventiler pr 1 m3 betong for en gitt type strukturer. Så, FER, til forsterkning 1m3 surround fundament (opp til en meter i tykkelse og opp til 2 m høyde), hvor det finnes spor, glass og podkolonniki behov for å 187 kg metall og betongkonstruksjoner av den flate typen (for eksempel betonggulv) - 81 kg beslag per 1 m3.

Anslått vekt på 1 m av stålforsterkning

Enkel bruk av HESN ligger i det faktum at ved hjelp av disse standardene er det også mulig å bestemme den nøyaktige mengden betongløsning ved hjelp av koeffisienter for dette, idet man tar hensyn til det knapt avtagbare spaltningsavfallet, som vil bli innholdt i en slik løsning.

Men selvfølgelig lar de ovennevnte GOSTene deg å bestemme den mer nøyaktige mengden forsterkning du trenger for betongfunderinger eller gulv.

Minimum standarddiameter for forsterkning

Parametre for forsterkning avhengig av diameteren

Antall forsterkninger for å styrke grunnlaget

For å bestemme mengden armering som trengs for å styrke betongen, må følgende data tas i betraktning:

 • type grunnlag, som kan være kolonneformet, plate eller tape;
 • kjellerareal (i m2) og dens høyde;
 • diameter av armeringsstenger, så vel som deres type;
 • hvilken type jord som strukturen blir bygget på;
 • totalvekt av byggekonstruksjon.

Prinsippet om forsterkningstrimme grunnlag

For forsterkning av stifter av bunn og belte, brukes produkter med en ribbet profil av klasse A-III og et tverrsnitt på minst 10 mm hovedsakelig. Som elementer for tilkobling av rammegitter, er det tillatt å bruke forsterkning av en jevn type og en mindre seksjon. Betong av det monolitiske fundamentet for tunge strukturer er forsterket med stenger av større seksjon - 14-16 mm.

Armeringsburet består av nedre og øvre belter, i hver av stavene er stablet slik at størrelsen på de dannede cellene er ca. 20 cm. Beltene er sammenkoplet med vertikale stenger, som festes ved hjelp av strikkledning. Stiftelsens høyde og areal gir deg mulighet til å bestemme hvor mange meter forsterkning du trenger for å styrke betongen. Å vite ventilforbruket per 1 m3 av armert betongkonstruksjon, vil du kunne velge tverrsnittsstørrelsen, som avhenger av tykkelsen på fundamentet.

Layout av forsterkning av stripfundament

Etter at du har bestemt deg for hvor mye forsterkning du trenger, må du distribuere strukturen fra den på en slik måte at den nødvendige mengden av metallmasse per 1 m3 betong. Ved å lage et forsterkningsbur bør du være oppmerksom på at alle elementene er dekket med et betonglag med en tykkelse på minst 50 mm.

Det er litt enklere å bestemme hvor mye forsterkning som er nødvendig for å styrke stripfundamentet enn for mer massive betongkonstruksjoner. I dette tilfellet skal normer angitt i FER også overholdes - 81 kg metall per 1 m3 betongløsning. Skal styres av størrelsen på stripfunnet ditt. For eksempel, hvis bredden ikke overstiger 40 cm, kan to stenger med et tverrsnitt på 10-12 mm brukes til å danne et forsterkningsbelt. Følgelig, hvis bredden er større, bør antall forsterkningsstenger i raden økes.

Beregnet tverrsnittsareal avhengig av antall stenger

For stiftelser hvis dybde ikke overstiger 60 cm, er forsterkningsburet bestående av to nivåer. Hvis dybden er større, beregnes antall skjelettnivåer slik at de ligger i en avstand på 40 cm fra hverandre. For å koble forsterkningsbeltene til hverandre, som nevnt ovenfor, benyttes vertikale broer som er montert langs hele lengden av rammen og plasserer dem i 40-50 cm trinn.

Angle forsterkning metoder

Etter å ha gjort en enkel tegning av din fremtidige forsterkende ramme og å ha satt alle størrelser på den, kan du enkelt beregne hvor mange meter barer med en viss diameter du trenger. Etter å ha beregnet den totale lengden på stolpene, må du dele den med standard lengde på forsterkningen (5 eller 6), og du vil vite hvor mange slike stenger skal kjøpes.

Hvis du skal fylle stripfundamentet for en enkel struktur, og jorda i ditt område er sterk, kan forsterkning av betong brukes med en del på opptil 10 mm, og skape et rammeverk av det i henhold til fremgangsmåten beskrevet ovenfor.

Vi bestemmer forbruket av forsterkning per kube

For at støttestrukturen skal være stabil, er den oftest laget av armert betong. Samtidig er mengden armering og dens andre kvalitetsegenskaper direkte avhengig av videre bruk av det resulterende materialet.

Spesielt i bygging av fundament - fra ytterligere lagerbelastning og jordens stabilitet som byggeprosessen vil finne sted.

Standard etter standarder

Standardpriser beregnes for forskjellige tilfeller. Når du utarbeider et prosjekt, er de angitt i den tekniske dokumentasjonen, og må være nøyaktig vedlikeholdt. I dette tilfellet tar arkitekter hensyn til alle finesser, inkludert belastningen på strukturen av armert betong, tilstanden til jorda, klimatiske forhold og andre nødvendige forhold. Derfor er det umulig å spesifisere det nøyaktige beløpet for den abstrakte saken.

Hvis du trenger å beregne for privatbygging av små husbygg, kan du bruke omtrentlige verdier og bruke endringen for mulige komplikasjoner.

 1. Stiftelsens type.
 2. Størrelsen på bygningen blir konstruert og dens vekt.
 3. Egenskaper av jorda.
 4. Tekniske egenskaper ved beslag.

Hvis centnerforsterkning ofte brukes til høyhus, vil forsterkning per 1 m3 betong være 2-4 ganger mindre for små konstruksjoner, og bruk en diameter på 1 cm med en ribbet profil.

Deretter skal en diameter på 0,4x1 meter benyttes på en strimmelfond med en lengde på 9 meter og en bredde på 6 meter, beslag med en diameter på 12 mm skal bare være 18,7 kg. på en terning av betongblanding, og en diameter på 6 mm. - 5,9 kg. Generelt er dette 24,6 kg. beslag.

Årsaker til avvik

I enkelte tilfeller kan ventilforbruket være større enn det som normalt brukes.

Årsakene til slike endringer kan være:

1. Vanskelig å bygge jord - flytende, sandholdig jord. I tillegg kan muligheten for jordskjelv, overdreven fuktighet, plutselige temperaturendringer føre til ytterligere forsikring for sikkerheten til strukturen.

2. Videre bruk av bygninger. Industrielle hus med tungt utstyr, konstant bevegelse av en betydelig mengde ressurser, detonasjon av overflater krever spesiell oppmerksomhet fra designere, inkludert hensynet til rebarforbruk per 1 m3 betong.

3. Hvis materialene som går til den videre konstruksjonen, erstattes med tyngre.

Følgelig, hvis lyse bygninger bygges på tett grunnlag, vil forsterkningen bli mindre, siden diameteren blir brukt mindre.

Søyle og flat

1. For konstruksjon av kolonnefundamente brukes armerte betongstolper, hvis diameter starter fra 15 cm. Formen er rektangulær, rund eller firkantet. Slike søyler gir grunnlaget med strekkfasthet og trykkfasthet, og beskytter også mot virkningen av alvorlige frost.

Det er to teknologier som søyler helles på. Ifølge det første er det montert et forskyvning i grusgraven (ca. 30 cm større enn ønsket størrelse), hvor armeringen er fast og den er fylt med betong. På slutten av betongherdingen fjernes forskyvningen, og søylen er endelig fylt opp. Ifølge en annen teknologi, er hullet laget av en spesiell drill, noe som gjør utvider på bunnen.

Rostverk tape fra monolittisk armert betong, som forbinder søylene i en enkelt struktur. Det gjør grunnlaget mer motstandsdyktig, men ikke obligatorisk.

Forsterkning må være vertikal, med en passende diameter og vertikal hakk. Forbindelsen av tykke stenger hviler på en tynnere, 6 mm i diameter og jevnere. Twigs er bundet opp med et trinn på 70-100 cm.

For grillingen brukes et tverrsnitt, diameter 10-12 mm. med tverrgående glatte ledbånd som ikke bærer lasten.

2. Den flate fundamentet er konstruert av monolittiske armert betongplater. Ofte stopper valget på det når jorden er hevende, og veggene er planlagt fra uelastiske materialer som murstein, utvidet leire og andre ting.

Plater kan være ribbet, noe som gjør dem mer motstandsdyktige mot belastninger og endringer i jord. Fremstillingen av slike plater er vanskeligere enn lignende flate. Sand eller en blanding av sand og grus helles mellom ribbene.

Grunnlaget for platene - metallgitter, som er plassert i øvre og nedre deler av det, er sammenkoblet. Standard stenger med en stigning på 20-40 cm kan brukes, avhengig av bygningens vekt. Diameter og tverrsnitt på 10-15 cm. Eksperter anbefaler å bruke både langsgående og tverrsnitt.

Beregningsalgoritmen og de nødvendige dataene

Ved forsterkning per 1 m3 betong tas følgende parametere i betraktning: belastning på fundamentet, forsterkningens diameter, lengden på stengene.

For å bestemme belastningen på bunnen av huset, beregnes området av veggene, taket, kjelleren, gulvflisene og loftet, og deretter beregnes den omtrentlige vekten i henhold til bordet.

Summen av resultatene funnet - den nøyaktige belastningen på fundamentet.

Gjennomsnittlig vekt på takmaterialene, i kg / m. kvm.

Den gjennomsnittlige spesifikke vekten av veggen er 15 cm tykk ved materialer, i kg / m. kvm.

Den gjennomsnittlige vekten av overlapper av materialer, i kg / m. kvm.

Jo større lasten er, desto mindre er trinnet som jernstengene brukes til, og dermed dets endelige mengde.

I henhold til standarden avhenger jernstangens diameter av det totale tverrsnittet av hele fundamentet, er definert i forholdet 1 til 0,001, det vil si ikke mindre enn 1%. For nøyaktige beregninger, bruk følgende tabell:

For ytterligere å beregne forsterkningsforbruket per 1 m3 betong, er det nødvendig å bruke GOST 5781-82 og 10884-94. Det er imidlertid verdier som oppstår oftest. Med en sperldiameter på 8-14 mm krever den ribbeformede overflaten oftest 150-200 kg stenger.

Ved konstruksjon av kolonner når denne verdien 200-250 kg.

For å finne ut hvor mye jern som er nødvendig for hele bygningen, beregnes summen av bygningens omkrets og lengden på alle vegger.

Multiplikasjon av dataene med mengden forsterkning i 1 meter kubikk, viser det totale beløpet som kreves for byggingen av grunnlaget for denne bygningen.

Ventilforbruk

Stiftelsen er grunnlaget som tåler lasten fra hele bygningen. Derfor er beregningen av byggematerialer et avgjørende stadium, hvor både kostnadene for strukturen og levetiden er avhengig.

Stiftforsterkning krever nøyaktig beregning av forsterkningsforbruk per 1 m3 betongfundament, og først må du bestemme hvilken type fundament. Monolitisk slab, belte eller kolonne - valget avhenger av jorda, fremtidens last. Og allerede, på grunnlag av prosjektdokumentasjon, hvor klassen av stenger, diameter er indikert, beregnes forsterkningen av fundamentet. Hvordan bestemme volumet av betong, antall forsterkende elementer og hva skal deres forhold til hverandre? Det er vanskelig for ikke-profesjonelle i denne bransjen å gjøre disse beregningene.

Hva er beregningsmetoder for forsterkning?

For å skape et sterkt rammeverk, utnytter bygherrer den sveisede metoden eller strikking. Den andre innebærer tilkobling av stenger gjennom en spesiell glødetråd. Forbruket av strikkertråd per tonn armering beregnes ut fra dataene på antall ledd og stangens diameter. Men formen på tverrsnittet vil tillate å vite lengden på overlappingen. For eksempel, for en diameter på 12 mm, brukes tråder på 1,2 mm, mer enn 1,4 mm, og lengden kan variere fra 30 til 50 cm.

I samsvar med SNiP 52-01-2003, er konsentrasjonen av forsterkning per m2, dvs. Antall langsgående stenger kan ikke være mindre enn 0,1% av tverrsnittsarealet til basen. For eksempel er strimlens fundament høyde 1 m, bredden er 0,5 m, noe som betyr at materialet vil være nødvendig: 1m x 0,5m x 0,1 = 0,05 m² eller 500 mm².

Hver beregning av mengden armering er individuell siden basert på type grunnlag og størrelse. Jo større vekten av strukturen er, desto større diameter er valgt for stengene: for lettvekt med et tverrsnitt på 10-12 mm, og for bygging av tung - 14-18 mm. Forbruket av forsterkning for betongkube er basert på reglene i statsstandarden. Den viser de tekniske egenskapene til hver klasse av betong: innholdet i forskjellige fyllstoffer og tilsetningsstoffer. Det er mulig å lære forbrukskoeffisienten av stålforsterkning fra normer av SNiP 2.03.01-84 og BCH 416-81 (tillegg 452-84). Det vil bidra til å bestemme standardmengden av materialer på scenen for å utarbeide teknisk dokumentasjon.

Beregningen av forsterkning for stripfundamentene avhenger av den spesifikke forsterkningsordningen. Bruk oftest 4 eller 6 langsgående stenger. Bredden vil hjelpe til med å bestemme hvor mange de trengs: hvis den er mindre enn 40 mm, vil 2 være nok, og hvis mer enn 3 (for en tape). Det er viktig at avstanden fra fundamentets sidevegg til ytterst langsgående stang er 5-7 cm. I tillegg må du kjenne lengden på sidene av huset, fundamentets høyde, metallets diameter og trinnet mellom tverrstengene.

For å beregne forsterkningen på en monolitisk plate, er det verdt å vurdere flere viktige faktorer:

 • Utseendet - periodiske, korrugerte profiler gir den høyeste koblingen med betong.
 • Tilstedeværelsen av langsgående, tverrgående metallstenger, hvis diameter ikke kan være mindre enn 10 mm, og i hjørnene 16 mm kan takle belastningen bedre.
 • Bestem hvordan de kombinerer - strikking eller sveising.

Vi beregner armeringsforbruket for fundamentet 8 med 8 meter. Størrelsen på tverrsnittet av stenger er 12 mm, og trinnet mellom dem er 200 mm. Vi gjør beregningen i henhold til ordningen: 8 / 0.2 +1 (vi legger til en stang) = 41. Og siden de er vinkelrette, så 41 x 2 = 82. Ved 2 lag, fortsetter beregningen og 82x2 = 164 stenger. Total lengde vil være 164x6 m (standardverdi) = 984 m. Antall vertikaler beregnes som følger: 41x41 = 1681 stykker.

Lengden vil være lik 200 mm (plate tykkelse) - 100 mm (innspent 50 mm fra topp og bunn) = 100 mm eller 0,1 m. Mengde, i m: 0.1х1681 = 168.1.

Metrisk område av alle stenger: 984 + 168,1 = 1152,1 m.

Å vite fra bordene hvor mye 1 m av stenger med diameter 12 mm veier, kan vi beregne totalvekten til strukturen.

Og når man bestemmer forbruket av rebar per 1 m3 betong, tar grunnlaget hensyn til tettheten av betong (jo mindre er det, jo flere barer vil være nødvendig), størrelsen og typen av fundament. Det er også viktig å velge riktig diameter og tonehøyde på armeringsburet. Operatørene av BETALL vil bidra til å beregne forbruk av forsterkning for overlapping, avhengig av kundens behov.