Størrelses-, vekt- og forsterkningsmasker. Formel med et eksempel på selvberegning

Innholdsfortegnelse:

Forsterkningsnettet er et bygningselement laget av spesiell bølgetråd, som fastgjøres ved sveising ved skjæringspunktene med dannelsen av karakteristiske firkantede celler. Som minst en gang så ikke lenger forvirre. Nettverket er utformet for å forsterke betongelementer og tjener til å sikre styrken til hele strukturen.

Standard Rebar Mesh Størrelser

Det sveisede nettverket er laget av metallstenger, hvis totale diameter er fra 3 til 40 mm. Den er oppdelt i lyse og tunge arter, med den første med en stangdiameter på opptil 10 mm., Og den andre fra 12 mm.

Med tanke på størrelsen på deres celler, med det blotte øye kan du se forskjellen, som er fra 0,5 cm til 2,5 cm.

Forsterkningsnettet kan være laget av et stort område og når en lengde på 12 meter, med en minimumsverdi på en meter. Maksimal bredde er 240 cm, med en minimumsverdi på 50 cm.

Reinforcement mesh beregning

Beregning av vekt og kostnad for forsterkende nett

Ved hjelp av denne kalkulatoren kan du beregne vekten og prisen på et rektangulært rebar nett på nettet. Med andre ord, ved å spesifisere armeringsdiameteren, lengden og bredden på nettverket, forsterkningens strekning i den og den andre retningen, forsterkningsprisen for 1 tonn, kan du finne ut delene (avstanden mellom kanten av masken og den første stangen) og antall stenger i begge retninger, så vel som massen, lengden og prisen på nettet.

Hvis du har flere identiske forsterkende masker, kan du ved å spesifisere antall masker i en bestemt kolonne også beregne totalmengde, lengde og kostnad. Når et rutenummer tælles, blir tallet "1" satt i denne kolonnen.

Når det gjelder tilleggsinteressen, så i denne kolonnen legger du en slik figur, med hvilken prosentandel vil du kjøpe flere beslag. Denne prosentandelen er alltid tatt i betraktning når det er antydet at sperrenes skjæring. Og vanligvis er det 5%.

Merk: beregningen tar hensyn til vekten av 1 vare. ventiler i henhold til GOST 5781-82 * og GOST R 52544-2006.

Hvordan beregnes grunnlagsforsterkning?

Å være engasjert i bygging av bygninger av monolitisk armert betong, må du betale maksimalt arbeidet med å bygge høykvalitets armeringsbur.

Uten et indre forsterkningsnett forblir betongkonstruksjonen skjøre og virker ikke i bøyning. Forsterket betonglager er preget av et mye høyere nivå av stabilitet, kvalitet på lastoverføring, etc.

Rutenett for forsterkning av grunnlaget for forsterkning

I denne artikkelen vil vi snakke om hvordan og hvorfor forsterkende bur er samlet, hva som gir oss forsterkning, hvilken rolle forsterkningsberegningen spiller i den, og også hvordan man utfører denne svært beregningen av forsterkning.

1 Funksjoner og Formål

Beregningen av antall armering for fundamentet eller annen understøttende struktur skal utføres i streng rekkefølge. Å nekte denne operasjonen er uakseptabel.

Samtidig er det nødvendig å forstå klart hvorfor forsterkning er generelt nødvendig, hvilke fordeler det gir, etc.

Forsterkningsburet til gulvbelegget, grunnlaget (belte, bunn, bunkegrill), kolonner, vegger eller gulv, virker som en slags skjelett.

Forsterkning av betong, øker stivheten og grensen for operasjonelle evner. Hvis det er minst en stang per 10 kvadratmeter betong, øker stabiliteten flere ganger.

Videre øker både standard- og sideindikatorene. Hvis du bruker riktig forsterkningsordning, kan monolittisk betong brukes i byggingen av noe hus, alt fra små lavhus, til høyhus, hvor huset ordningen gir gigantiske strukturer med en høyde på flere titalls, om ikke hundrevis av meter.

Samtidig, hvis du regner ut alle utgiftene, kan du forstå en enkel ting - selv om en kompleks ordning som består av mange elementer er involvert for å styrke støttestrukturen til et hus, vil kostnaden for strukturen fortsatt være akseptabel i slutten.

1.1 Design og layout

For forsterkning av hver struktur er det brukt noen spesifikke ordninger. Forsterkningsordningen er prinsippet og reglene der elementene i rammen og rutenettet blir samlet.

Forsterkning base ramme

Ulike design er det annerledes. Følgelig, for ulike design av et hus, må du tenke gjennom ulike måter å beregne hvor mye materiale og vekt du trenger for å lage en eller annen ramme.

Forsterkningsnettmønsteret påvirker:

 1. Beregn antall ventiler.
 2. Beregn vekten av forsterkningen.
 3. Parametre og prinsipp for montering av rutenettet.
 4. Måter å koble rutenettet til en enkelt struktur.
 5. Bæreevne og orientering av rutenettet.
 6. Diameteren og vekten av selve ventilen.

For å kunne beregne alle parametrene riktig, er det først og fremst nødvendig å bli kjent med det faktum at det er standardkonstruktivt skjema for armeringsgitteret til huset.

Gittermønsteret av en hvilken som helst base består av tverrgående og langsgående forsterkning lagt i en bestemt sekvens med et gitt trinn.

Stengene på den tverrgående og langsgående forsterkningen er bundet sammen ved hjelp av ledning eller kopling.

Ledningen skal brukes når det er nødvendig å koble knutepunktene til den tverrgående og langsgående armeringen med en overlapping, og koplingene er ment å strekke stengene.

Forskjæring med forsterkning av strimmelfotografering

Enhver ramme består av korrekt lagt langsgående forsterkning, bundet med en ytterligere tverrgående. En slik ligering lar deg lage en av kantene på rammen. Videre er disse ansikter tillatt å bruke som hovedkomponenter.

Hvis vi for eksempel vurderer rammen til et husets gulv, så her må du bare knytte to gridnivåer: lavere og øvre.

For konstruksjon av vegger i et hus eller stripe fundament, brukes to eller tre nivå nett, festet til tverrkanten i form av en ramme av puter av en tape base.

For kolonner av bunkefundamentet eller understøttende strukturer av huset danner de rektangulære avlange rammer, der rollen av tverrforsterkning reduseres til ligering og stabilisering av den samlede struktur.

1.2 Brukt beslag

Beregningen av forsterkning for fundamentet utføres for å kunne beregne fremtidige kostnader, samt å bestemme nøyaktig hvilke produkter vi trenger.

Som vi nevnte ovenfor, gir forskjellige ordninger forskjellige rammer. Rammen av stripfundamentet ser ikke ut som en bunkeramme, og det ser i sin tur ikke ut som en takramme.

Derfor bør ankeret i seg selv brukes forskjellig. Hva er spesielt avhengig av egenskapene til huset. Vi kan imidlertid fremheve noen få grunnleggende tips.

Ved valg av ventilen tas det hensyn til det:

 • diameter;
 • klasse;
 • plassere i fremtiden design ordningen;
 • lastgrense;
 • masse og lengde parameter;
 • pris.

Diameteren påvirker hvor mye last en stang kan bære uten deformasjoner. Jo større diameteren er, jo sterkere design. Jo større diameteren er, desto større er prisen på stangen og indikatorene på massen.

Forsterkning er som regel brukt i rammer, hvor tverrsnittsdiameteren starter fra 8 mm og når 25-30 mm.

Forsterkende stenger 18 mm tykk

Diameteren 8-12 mm er egnet for lett lastede områder av rammen. For eksempel, for anordningen av tverrforsterkning i forsterkningen av stolpene i bunkebunnen, innretningen av gulvets øvre grid, stiftfundament, etc.

Diameteren på stangen på mer enn 15 mm sørger for at den monteres i de arbeidslastede delene av rammen, som f.eks. Takets nedre grense, strimlens bunn eller grilling av haugfundamentene etc.

Byggerne prøver å kombinere arbeidsdiametrene til stengene, slik at de aldri bøyer seg over staven. Derfor utføres beregningen av forsterkning for stiftelsen. Det gir deg mulighet til å optimalisere byggeprosessen og redusere unødvendige kostnader betydelig.

Beregningen selv er delt inn i 2 trinn: scenen for beregning av belastninger og mengder.

Den første fasen lar deg forstå hvor mye belastningen strukturen påtar seg, hvor mye vekt den vil støtte, hva forsterkningsburet skal være, hvilke stenger i det skal brukes og hvor mye de skal være.

Den andre fasen er beregningen av en bestemt mengde forsterkning i henhold til et tidligere oppnådd skjema.

Den første fasen blir som regel delegert til spesialister. For nybegynnere eller personer uten erfaring med å foreta beregninger av belastninger anbefales ikke. Unntak gjelder bare for små bærende konstruksjoner.

For eksempel, hvis du er interessert i forsterkningen av kolonnegrunnlaget for en forlengelse, en hytte, et bærbart kjøkken, etc. Forsterkning av kolonnfundamentet, som bærer lasten fra så små strukturer - ukritisk.

En annen ting er armeringsburet for grunnlaget for en kapitalstruktur, eller en annen struktur av den. Det krever et trent øye, en klar forståelse av målene, arten av handlinger av bærende laster, etc.

Du kan også bruke lastkalkulatoren. Denne kalkulatoren finnes på Internett på de fleste byggeplasser. Kalkulatoren gir imidlertid bare en generell ide. Beregninger som kalkulatoren gir deg, i nøyaktighet og kvalitet, kan ikke sammenlignes med beregningene fra en erfaren tidsbestemt spesialist. Og ingen kalkulator vil gi deg en garanti, hvis du har angitt feil parametere i feltene, vil resultatet bli lik.

Hva du kan bruke kalkulatoren til, er beregningen av mengden og kostnaden for forsterkning. Det vil si når du arbeider med andre etappe.

2.2 Beregning av mengde

Etter at du har beregnet belastningene, vet du allerede fra hvilken forsterkning det er nødvendig å lage ett eller annet rammeelement, med hvilket trinn å montere gridene, etc. Det du ikke vet er den eksakte mengden armering. Denne kunnskapen er imidlertid nødvendig.

Tross alt må du komme til butikken og gi en bestemt figur til selgeren, og ikke bare vise selgerens dokumenter med uforståelige formler.

Å kjenne alle fremtidige parametere i rammen, dets bærende og omtrentlige nivå, vil det ikke være vanskelig selv for en nybegynner å bestemme den nøyaktige mengden materiale for forsterkning av strimler eller stifter.

For å gjøre dette trenger du en vanlig kalkulator og flere ark papir.

2.3 Eksempel på beregning avhengig av type konstruksjon

For å begynne, vurder prinsippet om å bestemme antall forsterkning av bunkefundamentet.

Konstruksjonen av stabelfundamentet består av kolonner og grill. Armatur for kolonnene anses ganske enkelt. Det er nok å vite antall langsgående tykke stenger per kolonne.

Deretter beregner vi den tverrgående forsterkningen. Tverrgående forsterkning løser lengderetningen. Det er nok å vite avstanden mellom den tykke lengdeforsterkningen og dens lengde. Ligeringen av tverrstengene av kolonnene utføres i intervaller på henholdsvis 20-30 cm, for å bestemme de spesifikke verdiene er ikke vanskelig.

Utformingen av stripefoten er noe mer komplisert. For tapebasen er preget av tilstedeværelsen av flere fly. Vi vurderer imidlertid sin grunnleggende versjon, i form av et tape uten ensål.

Båndet i dette tilfellet er strikket av to parallelle installerte rammer, strammet av tverrforsterkning. Antall stenger per ramme avhenger av størrelsen, så vel som den valgte tonehøyde.

Hvis for eksempel veggen på båndet har en lengde på 10 meter, og armeringshøyden er 30 cm, så ved å dele 10 med 0,3 får vi 34-35 stenger. Det er så mye materiale som trengs for å danne en av delene av rutenettet.

Nedre forsterkningsnett i takbekledning

Som vi ser, er det nok for slike beregninger å bruke den enkleste kalkulatoren.

Overlappsberegningen utføres på samme måte, bare den har allerede 2 gridnivåer. Det lavere nivået er laget av tykkere forsterkning med stor tonehøyde, og den øvre en av en tynnere, med en mindre tonehøyde og ikke dekker hele overlappingsområdet.

Prinsippet om å bestemme tallet her er lik. Vi deler lengden på platen med armeringshøyden, og utfør tilsvarende handlinger med bredden. Som et resultat, legger vi til to siffer og får den totale mengden forsterkning på nedre grid. Så, i henhold til samme ordning, betrakter vi den øverste, og gjerningen er utført.

Slik beregner du vekten på det forsterkende nettverket og kjøper det uten å betale for mye

For å øke styrken til fundamentene, monolitiske strukturer og baser, brukes forsterkning slik at strukturen kan oppleve betydelige belastninger i alle retninger. Det mest effektive alternativet er murverk, armaturen som er forbundet med sveising eller sløyfer. Diameteren av komponentene kan variere fra 3 til 40 millimeter, avstanden mellom dem er fra 0,5 til 40 centimeter. Vekten på armeringsnettet er en indikator som er nødvendig for beregninger, siden produktet er laget av metall og vektlegger strukturen betydelig. Også denne parameteren skal være kjent når man kjøper byggematerialer og bosetninger med transportselskaper.

Vektkalkulator

I dag kan alle nødvendige tekniske operasjoner gjøres online, det er en forsterknings nettvektkalkulator. For maksimal nøyaktighet av resultatet foreslås det å legge inn følgende parametere:

 • diameter av lengderetningen;
 • diameter av tverrforsterkning;
 • stigning langsgående forsterkning;
 • stigning av tverrgående elementer;
 • arklengde og bredde.

Når du har fylt ut skjemaene, klikker du på "Kjør" -knappen og alle ukjente parametere vises i en tabell.

Det finnes følgende typer rammer:

 • a, b og c - flat;
 • g - romlig;
 • e - romlig med en 1-Tauri-seksjon;
 • e - romlig med 2-Tauri-seksjonen;
 • W - bøyde produkter;
 • s - bøyd romlig;
 • og - innebygde elementer.

klassifisering

Produkter for forsterkning er klassifisert etter flere kriterier:

Rebar diameter og plassering

 • De er preget av diameter: lys modifikasjoner med d-wire fra 3 til 10 mm og tung med d stenger fra 12 til 40 mm;
 • Plasseringen av arbeidsforsterkningen kan gå i en retning med fordeling - i den andre eller - i begge retninger.

merking

formål:

 • å styrke fundamentet;
 • for veibanen;
 • dannelsen av innvendige partisjoner;
 • for murverkarbeid;
 • for plastering arbeid;
 • utjevning av gulvflaten;
 • for installasjon av termisk isolasjon.

Standardstørrelser

Du kan se standardstørrelsene på forsterkningsmateriale i tabellen nedenfor.

I tabellen kan du enkelt finne de nødvendige egenskapene, for eksempel er en 50x50 murverk nettovikt 1,1 kg. Men hvis du ikke har en datamaskin med en internettforbindelse ved hånden eller du foretrekker å utføre beregningene selv, kan du beregne denne materialparameteren ved hjelp av formelen.

Vektberegning

Beregningen utføres i 2 trinn:

 • Finn volumet på 1 meter materiale. Indikator = 1 meter x (0.785 x D x D)
 • Beregn ønsket parameter. Massen er etablert ved å multiplisere den spesifikke indikatoren - 7850 kg / m3 per volumindikator.

Beregningseksempel

Vurder hvordan du bruker den foreslåtte formelen i praksis. For eksempel må vi beregne vekten av materialet for forsterkning med en diameter på tverrgående og langsgående ledning på 0,012 meter. Så er volumet: 1 x (0,012 x 0,012 x 0,785) = 0,00011304 m3. Nå kan du beregne massen: 0.00011304 x 7850 = 0.887 kilo. Hvis bordet er til stede, anbefales det å sjekke resultatene for nøyaktighet.

Beregning av kostnaden for forsterkende nett

For å beregne salgsprisen på produktet for forsterkning, blir den resulterende vekten multiplisert med kostnaden per kilo som selgeren har oppgitt. Som et resultat av beregninger får du ønsket verdi. Så med enkle løsninger kan du raskt bestemme den nødvendige forsterkningsgraden for å utføre spesifikt arbeid, foreta et kjøp i det nøyaktige beløpet og ikke betale for mye for transport. Faktisk kommentar om dette emnet kan ses på video

Standard og ikke-standard utførelse

I tillegg til det ovenfor skal det forstås at noen produsenter produserer materialer for forsterkning av ikke-standardstørrelser. I dette tilfellet, for å bestemme vekten vil kreve mer komplekse formler, så disse beregningene er bedre å betro eksperterne eller bruke elektroniske matematiske tabeller. Noen produsenter produserer også materiale for forsterkning med anti-korrosjonsbelegg. Det har ikke bare et lengre levetid, men en større masse. For eksempel vil galvaniserte stenger veie mer enn konvensjonelle produkter. I slike tilfeller bør informasjon fra produktspesifikasjonen brukes.

Grid Rebar Calculator

Den elektroniske kalkulatoren til monolittisk skivefundament (skive) er beregnet til å beregne dimensjonene, formen, antall og diameteren av forsterkning og mengden betong som er nødvendig for å arrangere denne typen grunnlag for hus og andre bygninger. Før du velger stiftelsens type, må du konsultere eksperter om datatypen passer for dine forhold.

Kjelleren base (ushp) er et monolitisk armert betong fundament, lagt under hele området av bygningen. Den har det laveste trykket på bakken blant andre typer. Den brukes hovedsakelig til lyse bygninger, siden med økt last øker kostnaden for denne typen grunnlag betydelig. Med en liten dybde, på ganske hevende jord, er det mulig å heve og senke platen jevnt avhengig av årstiden.

Pass på at du har god vanntett på alle sider. Oppvarming kan enten være under stiftelse eller ligge i et gulvbelegg, og oftest brukes ekstrudert polystyrenskum til disse formålene.

Den største fordelen med skivefunn er den relativt lave prisen og enkel konstruksjon, siden det i motsetning til stripfundamentene ikke er behov for en stor mengde jordarbeid. Vanligvis er det nok å grave et grøft 30-50 cm dypt, i bunnen av hvilken en sandpute er plassert, så vel som om nødvendig geotekstiler, vanntett og et isolasjonslag.

Det er viktig å finne ut hvilke egenskaper bakken har under fremtidig grunnlag, da dette er den viktigste avgjørende faktoren ved valg av type, størrelse og andre viktige egenskaper.

Listen over utførte beregninger med en kort beskrivelse av hvert element er presentert nedenfor. Du kan også stille spørsmålet ditt ved hjelp av skjemaet i høyre blokk.

Beregning av vekt og kostnad for forsterkende nett

Ved hjelp av denne kalkulatoren kan du beregne vekten og prisen på et rektangulært rebar nett på nettet. Med andre ord, ved å spesifisere armeringsdiameteren, lengden og bredden på nettverket, forsterkningens strekning i den og den andre retningen, forsterkningsprisen for 1 tonn, kan du finne ut delene (avstanden mellom kanten av masken og den første stangen) og antall stenger i begge retninger, så vel som massen, lengden og prisen på nettet.

Hvis du har flere identiske forsterkende masker, kan du ved å spesifisere antall masker i en bestemt kolonne også beregne totalmengde, lengde og kostnad. Når et rutenummer tælles, blir sifferet "1" satt i denne kolonnen.

Når det gjelder tilleggsinteressen, så i denne kolonnen legger du en slik figur, med hvilken prosentandel vil du kjøpe flere beslag. Denne prosentandelen er alltid tatt i betraktning når det er antydet at sperrenes skjæring. Og vanligvis er det 5%.

Merk: beregningen tar hensyn til vekten av 1 vare. ventiler i henhold til GOST 5781-82 * og GOST R 52544-2006.

Vekt av bygarnett (murverk, sveiset, kjede-link)

For å bestemme den teoretiske vekten av rutenettet og ledningen, kan du bruke ferdige bord eller du kan beregne med formelen manuelt. Beregningen av massen til et hvilket som helst rutenett er ikke en komplisert prosedyre, men det finnes automatiske verktøy for dette, for eksempel nettvektkalkulatoren "LotServisCalc 3.3". Det vil hjelpe deg med å raskt beregne vekten av murverket, sveiset nett, kjedebindsmask og tråd.

Hver type maske har en spesiell struktur, laget av wire av forskjellig tetthet, tykkelse, belagt og uten den. Produkter fra byggebransjen har store toleranser og avvik. Tabellmassedata er ikke alltid korrekt. Hvis de ser ut, gjør ikke krav på uiversitet. Hver nettleverandør har sitt eget utvalg av cellestørrelser og trådtykkelse innenfor GOST-standardene. Derfor kan resultatet av å beregne den teoretiske vekten av nettet være noe forskjellig fra den virkelige.

Angi parametere i stedet for et komma, legg inn en periode. For å velge navnet klikker du på den runde knappen motsatt ønsket type rutenett. For enkelhets skyld vises resultatene som vekten av en kvadratmeter, og vekten av hele rullen eller kortet. Det må huskes at størrelsen på cellene og ledningens diameter kan avvike noe fra det deklarerte. Derfor, for å beregne vekten mer nøyaktig, må du angi parametrene nærmere, fordi forskjellen, for eksempel tråddiameteren med bare en tiendedel, kan vesentlig forvride resultatet. For en generell ide om de vanligste parameterne i rutenettet nedenfor er tabeller.

Den omtrentlige vekten av ett murverkskort (armbånd) avhenger av parametrene, noe som kan variere noe for ulike produsenter avhengig av de lokale markedsbehovene, som er tillatt av de tekniske forholdene. Masonry gitteret brukes til armering av armert betongelementer, styrking av murstein murverk, produksjon av teknologiske strukturer i industri og landbruk.

Forsterkningens nettvekt

Forsterkningens nettvekt

Betongstøpning som brukes til å skape fundamentfundament, er i seg selv en ganske solid struktur. Men styrken er stor bare i en retning - nemlig, betong motstår press godt.

Men betongbunnene kan også påvirkes av belastninger i andre retninger. For eksempel kan det påvirkes av bøying, vridning og så videre. Jord er inhomogen substans og når frysing kan endre sin struktur og volum, ekspanderer i forskjellige retninger. For å gi betongstøtestyrken og motstanden mot støt i alle retninger - er en metallkraftramme innebygd i betongstøpens kropp.

Metallrammen i betonggjennomgang brukes ikke bare i byggingen av fundament. Det er også opprettet under andre betongverk, for eksempel under konstruksjon av trapper eller under opprettelse av en utjevning av sement-sandskrap.

Metallrammen til en betongstøpning kan opprettes på forskjellige måter. Dermed kan den romlige rammen opprettes fra metallstenger som er sammenkoplet ved kryss. Faste stenger kan strikke ledninger, klemmer eller elektrisk sveising.

En utmerket løsning når du danner en metallramme, kan være bruk av forsterkende nett.

Forsterkningsnett. Egenskaper og eksempler på bruk

Armeringsnettet er dannet av metalltråd eller av forsterkningsstenger med større tverrsnitt i industriproduksjon. Dette oppnår nøyaktigheten av gridstegstørrelsene, som har en positiv effekt på den samlede kvaliteten på armert betongkonstruksjon.

Under fremstillingsprosessen legges trådsegmentene eller armeringsstengene ut med en bestemt tonehøyde og festes deretter ved skjæringspunktene ved elektrisk punktsveising.

Forsterkningsnett er mye brukt i byggebransjen, både for utvendig og fundamentarbeid, samt for interiørarbeid. Laget i flere horisontale lag i fundamentet og forbundet med vertikale linteler - armeringsnettet blir et utmerket styrkeramme for armering av armert betong. Forsterkende nett som legges i et enkelt lag på takflaten kan være grunnlaget for gulvbelegg eller for å fikse systemet med varme gulv med varmeoverføringsvæske. I tillegg kan man med bruk av forsterkende nett dannes og komplekse faste armerte betongkonstruksjoner, for eksempel inngangssteg.

Forsterkningsnett - foto

Typer av forsterkende mesh

For å klassifisere forsterkende mesh kan det gjøres i henhold til flere parametere. Først og fremst kan det forsterkende nettverket deles inn i typer basert på tykkelsen av det anvendte kildematerialet:

 • Hvis forsterkningsnettet er laget av relativt tynn metalltråd, blir den betinget kalt "tynn"
 • I så fall, hvis det forsterkende nettverket er laget av en tykk metallstang, så kan den kalles "tykk".

I tillegg kan forsterkningsnettverket fremstilles med varierende grad av nøyaktighet.

Vanlig sveising presisjon, ganske egnet for ekstern byggearbeid, og forsterkende nett med økt nøyaktighet kan skiller seg ut. Nøyaktigheten av sveiseelementene i det forsterkende nettverket er indikert med tall etter bokstaven "P" i merkingen.

Reinforcement Mesh Sample

Separat bør det sies om skjemaet hvor armeringsnettet leveres fra industrielle bedrifter. Avhengig av tykkelsen på elementene som brukes, kan anlegget leveres i form av flate plater eller i form av ruller.

I tillegg, avhengig av destinasjonen, kan det forsterkende nettverket fremstilles med forskjellige konfigurasjoner av celler. De kan være rektangulære eller firkantede.

Forsterkning Mesh Sheets

Funksjoner ved bruk av forsterkende nett

Forsterkningsnett kan redusere tiden for å utføre byggearbeid ved hjelp av betonggjennomføringer.

I den klassiske metoden for å danne kraftrammen, er den laget av individuelle metallstenger. Samtidig er etableringen av et romlig rammeverk en ganske komplisert oppgave. Hvert skjæringspunkt for armeringsstenger må festes.

Feste krysset av forsterkende stenger kan gjøres ved hjelp av løkkene av strikkertråd. Den folder i halve, vikler rundt krysset og vrider med en spiss krog eller spesielle automatiske enheter.

Naturligvis kan en slik fiksering ta mye tid og krefter. Derfor, i enkelte tilfeller, når det utføres grunnlag og generelle byggverk, er det tilrådelig å bruke et ferdig forsterkningsnett.

Vektberegning av forsterkningsnett

 • Beregning av vekten på armeringsnettet kan være nyttig for deg for å bestemme totalvekten til byggestrukturen og for beregning av logistikk - det vil si metoder for levering av bygningsmaterialer til byggeplassen.
 • For å beregne vekten av det forsterkende nettverket, er det først nødvendig å kjenne diameteren av den brukte metallstangen eller ledningen, banen mellom ledningen eller stengene og konfigurasjonen av cellene.
 • Så steget mellom en ledning eller stolper kan gå fra 5 til 25 centimeter. Når du oppretter et forsterkende nett, kan du bruke den som en ledning med en diameter på 3 millimeter, og forsterkende metallstenger med en diameter på opptil 12 millimeter.
 • Ved merking av masken brukes standard notasjon til å beregne vekten av det forsterkende nettverket.
 • Så, hvis det forsterkende nettverket er merket med merket "150x150x5", betyr dette at dette produktet har en celle med en firkantet konfigurasjon 15 ved 15 centimeter og er laget av en wire 5 millimeter tykk.
 • For å beregne vekten av forsterkningsnett, kan du bruke tabellen som er gitt i vår artikkel.

Tabell for beregning av vekten av det forsterkende nettverket

Vær oppmerksom på at forskjellige produsenter kan bruke ikke-standardiserte forsterkende nettverksdimensjoner. I dette tilfellet er det nødvendig å beregne vekten individuelt ved hjelp av spesielle formler. En god løsning ville være å bruke matematiske regneark for denne beregningen.

I tillegg kan forsterkende mesh bli produsert med forskjellige belegg. Således produserer en rekke bedrifter galvanisert forsterkende nett. Et slikt rutenett har en ukomplisert lengre levetid og kan brukes til utvendig dekorering. For eksempel, for å lage gjerder eller gjerder.

Tabeller for beregning av massen av forsterkende nett

Stålforsterkningsnett er oftest brukt til å styrke ulike strukturer. Den er laget av en metalltråd med forskjellig diameter, kan ha ekstra beskyttelse mot korrosjon. En liten del av det forsterkende nettverket forenkler installasjon og transport.

Kvaliteten på dette produktet

Egenskapene til sveisede masker avhenger av deres formål:

 • mur og vei;
 • styrking av termisk isolasjon og glass.

Bruk lavkarbonstråd. Stenger av forskjellige lengder er sveiset av motstandssveising. Beskyttelse mot korrosjon utføres ved å belegge polymeren eller galvaniseringen, som utføres på flere måter:

 • galvaniserende stenger før sveising;
 • elektrolytisk metode;
 • varmt belegg.

Ventiler uten sinklag kalles lys.

På et sveiset glassrør legger termisk isolasjon en korrugering fra 1 eller 2 lag.

Egenskaper for sveisede metallprodukter, i henhold til spesifikasjonene 14-4-1284-84

Massen beregnes avhengig av cellens størrelse, avstanden mellom ledningens akser, tilstedeværelsen av galvanisering:

Rutenett til massekonverteringstabeller

Forsterkende metallprodukter brukes til slike formål:

 • forsterkning av armert betongprodukter;
 • styrke kysten
 • forsterkning av veibanen;
 • i husstanden (å lage gjerde for fugler);
 • gjerde av territorier.

Massen på 1 kvadratmeter maskinvare avhenger av lengden, bredden på cellene, stavets tverrsnittsareal, materialets spesifikke vekt. Størrelsen på stangens Ø varierer fra 0,5 til 8 mm.

Produktform av sveisede beslag:

 • ruller;
 • kort;
 • panel.

Dimensjonene til det forsterkende nettverket avhenger av frigjøringsformen. Produkter på kortene er 6 meter lange. Maksimal bredde er 2 m, minimum er 35 cm. De to meters panelene har en bredde på 2,5 m. Ruller produseres i en bredde på 0,2-2 m og en lengde på 15-118 m.

Vinduets størrelser er avhengig av destinasjonen, det er 6 * 6-20 * 20 cm. Det er rektangulært, med forskjellige generelle verdier.

Standard TU 14-4-1284-88

Produkter i henhold til disse spesifikasjonene er laget med firkantede og rektangulære vinduer.

Fra lys, med stor cellestørrelse, bygge bur for vedlikehold av fugler og pelsbærende dyr. Det brukes til å styrke armert betong strukturer, noe som gjør dem sterkere. Men for dette metallnettverket skal det være av høy kvalitet. Du bør ikke bruke et produkt som har sveisepunkter, ikke ved hvert stikkontakt, men gjennom en. Denne teknologien reduserer kvaliteten betydelig. Dette kan påvirke sikkerheten.

Sveiset beslag, i henhold til spesifikasjonene 14-4-184-93

Massen på 1 kvadratmeter metallvare med samme tykkelse av stangen blir jo større, jo mindre er veggens størrelse på cellen:

Hva trenger du å vite om beregningen av forsterkende nett?

For å øke styrken og holdbarheten til bygningskonstruksjonene, gjør det mulig spesielt sveiset forsterkende nett med kvadratiske eller rektangulære celler. Og slik at armeringsarbeidet lykkes, er det svært viktig å nøyaktig beregne vekten av dette forsterkende nettverket. Så du kan forhåndsberegne de nødvendige dimensjonene til rammene, bestemme riktig byggeplassen og lage et omtrentlig estimat for konstruksjonen.

Hvordan beregne vekten av forsterkningsnett?

Algoritmen er ganske enkel - det er nødvendig å oppsummere lengden på stengene som brukes, og deretter multiplisere den resulterende figuren av vekten av en meter. Hvor får du den andre indikatoren? Det vil direkte avhenge av stangens diameter, du kan finne indikatorene i et spesielt bord:

Seksjonareal, cm²

Felles og høystyrketråd

Felles og høystyrketråd

Felles og høystyrketråd

A-III, vanlig og høy styrke tråd

A-III, vanlig og høy styrke tråd

A-III, vanlig og høy styrke tråd

A-II, A-III, A-IV, At-IV, AV, AT-V, AT-VI

A-II, A-III, A-IV, At-IV, AV, AT-V, AT-VI

A-II, A-III, A-IV, At-IV, AV, AT-V, AT-VI

A-II, A-III, A-IV, At-IV, AV, AT-V, AT-VI

A-II, A-III, A-IV, At-IV, AV, AT-V, AT-VI

A-II, A-III, A-IV, At-IV, AV, AT-V, AT-VI

A-II, A-III, A-IV, At-IV, AV, AT-V, AT-VI

A-II, A-III, A-IV, At-IV, AV, AT-V, AT-VI

Hvis det ikke er tilgang til bordet, kan vekten av en løpemåler beregnes matematisk. Dermed vil volumet på 1 meter forsterkning være 1 m x (0.785 x L x D), hvor området i en sirkel med diameter D er plassert i parentes. For å beregne vekten, multipliser forsterkningsvolumet og dens spesifikke vekt (7850 kg / m³). For eksempel må vi beregne vekten på 1 m forsterkning med en diameter på 12 mm:


 1. Finn volumet: 1 m x (0,785 x 0,012 m x 0,012 m) = 0,00011304 m³
 2. Vi finner vekten: 0.00011304 m3 x 7850 kg / m³ = 0.887 kg
 3. Sammenlign med bordet - det samme!

I tillegg kan du bruke en spesiell kalkulator hvis du ikke stoler på bordene (sistnevnte skal noteres, er ikke alltid universelle - forskjellige produsenter tilbyr sine egne cellestørrelser og stangtykkelse). Det er nok å legge inn typen av produkt, materiale og diameter av stengene, størrelsen på cellene, og selve systemet vil beregne masse eller område av forsterkningen.

Rebar Mesh og Rebar Designation Systems

For tiden er klassifiseringen av forsterkningsbetegnelser gyldig:

 1. AI (varmtvalset, romersk tall jeg angir styrkenivået)
 2. AII, AIII, AIV. AV, AVII (varmvalset ribbe)
 3. AT III, AT IV, AT V, AT VI (varmvalset termisk herdet)
 4. B-1 (kaldvalset med runddel)
 5. BP-1 (kaldvalset med periodisk profilering)

Klassifiser forsterkning og avhengig av stangens diameter. Så ekspertene identifiserer tunge (12-40 mm) og lette (3-10 mm) forsterkende mesh. Når betegnelsen også angir størrelsen på cellene. For eksempel betyr en slik forsterkningsnettbetegnelse som "100x100x5" et produkt med en cellestørrelse på 100 per 100 mm, laget av 5 mm korrugert ledning BP-1. Hvilken type produkter som skal brukes, avhenger av egenskapene til byggobjektet. For eksempel for å bygge et fundament på svak jord, må du velge forsterkning med en diameter på minst 14 mm på faste jordar du kan gjøre med en figur på 10 mm.

Hvordan er produksjonen av forsterkende nett?

For fremstilling av forsterkende mesh brukes sveising (bue eller kontakt), som gjør det mulig å oppnå maksimal styrke av den ferdige strukturen. Den mest brukte forsterkningen med en diameter på 6-12 mm, avstanden mellom stengene kan være 100-500 mm mellom lengdeakser og 100-400 mm mellom de tverrgående. De mest populære cellestørrelsene er 50x50, 100x100, 200x200 mm (mindre rektangulære celler er laget - for eksempel 500x100 mm). For ytterligere beskyttelse kan ferdige forsterkningsmasker belegges med et anti-korrosjon (f.eks. Sink) lag ved elektrolyse eller varm påføring.

Hvordan beregnes grunnlagsforsterkning?

Å være engasjert i bygging av bygninger av monolitisk armert betong, må du betale maksimalt arbeidet med å bygge høykvalitets armeringsbur.

Uten et indre forsterkningsnett forblir betongkonstruksjonen skjøre og virker ikke i bøyning. Forsterket betonglager er preget av et mye høyere nivå av stabilitet, kvalitet på lastoverføring, etc.

Rutenett for forsterkning av grunnlaget for forsterkning

I denne artikkelen vil vi snakke om hvordan og hvorfor forsterkende bur er samlet, hva som gir oss forsterkning, hvilken rolle forsterkningsberegningen spiller i den, og også hvordan man utfører denne svært beregningen av forsterkning.

1 Funksjoner og Formål

Beregningen av antall armering for fundamentet eller annen understøttende struktur skal utføres i streng rekkefølge. Å nekte denne operasjonen er uakseptabel.

Se også: Hva er forankring av forsterkning?

Samtidig er det nødvendig å forstå klart hvorfor forsterkning er generelt nødvendig, hvilke fordeler det gir, etc.

Forsterkningsburet til gulvbelegget, grunnlaget (belte, bunn, bunkegrill), kolonner, vegger eller gulv, virker som en slags skjelett.

Forsterkning av betong, øker stivheten og grensen for operasjonelle evner. Hvis det er minst en stang per 10 kvadratmeter betong, øker stabiliteten flere ganger.

Videre øker både standard- og sideindikatorene. Hvis du bruker riktig forsterkningsordning, kan monolittisk betong brukes i byggingen av noe hus, alt fra små lavhus, til høyhus, hvor huset ordningen gir gigantiske strukturer med en høyde på flere titalls, om ikke hundrevis av meter.

Samtidig, hvis du regner ut alle utgiftene, kan du forstå en enkel ting - selv om en kompleks ordning som består av mange elementer er involvert for å styrke støttestrukturen til et hus, vil kostnaden for strukturen fortsatt være akseptabel i slutten.
til menyen ↑

1.1 Design og layout

For forsterkning av hver struktur er det brukt noen spesifikke ordninger. Forsterkningsordningen er prinsippet og reglene der elementene i rammen og rutenettet blir samlet.

Forsterkning base ramme

Ulike design er det annerledes. Følgelig, for ulike design av et hus, må du tenke gjennom ulike måter å beregne hvor mye materiale og vekt du trenger for å lage en eller annen ramme.

Se også: om regler for armering trapper.

Forsterkningsnettmønsteret påvirker:

 1. Beregn antall ventiler.
 2. Beregn vekten av forsterkningen.
 3. Parametre og prinsipp for montering av rutenettet.
 4. Måter å koble rutenettet til en enkelt struktur.
 5. Bæreevne og orientering av rutenettet.
 6. Diameteren og vekten av selve ventilen.

For å kunne beregne alle parametrene riktig, er det først og fremst nødvendig å bli kjent med det faktum at det er standardkonstruktivt skjema for armeringsgitteret til huset.

Gittermønsteret av en hvilken som helst base består av tverrgående og langsgående forsterkning lagt i en bestemt sekvens med et gitt trinn.

Stengene på den tverrgående og langsgående forsterkningen er bundet sammen ved hjelp av ledning eller kopling.

Ledningen skal brukes når det er nødvendig å koble knutepunktene til den tverrgående og langsgående armeringen med en overlapping, og koplingene er ment å strekke stengene.

Forskjæring med forsterkning av strimmelfotografering

Enhver ramme består av korrekt lagt langsgående forsterkning, bundet med en ytterligere tverrgående. En slik ligering lar deg lage en av kantene på rammen. Videre er disse ansikter tillatt å bruke som hovedkomponenter.

Les også: hva og hvordan er murstein og belagt betong murverk forsterket?

Hvis vi for eksempel vurderer rammen til et husets gulv, så her må du bare knytte to gridnivåer: lavere og øvre.

For konstruksjon av vegger i et hus eller stripe fundament, brukes to eller tre nivå nett, festet til tverrkanten i form av en ramme av puter av en tape base.

For kolonner av bunkefundamentet eller understøttende strukturer av huset danner de rektangulære avlange rammer, der rollen av tverrforsterkning reduseres til ligering og stabilisering av den samlede struktur.
til menyen ↑

1.2 Brukt beslag

Beregningen av forsterkning for fundamentet utføres for å kunne beregne fremtidige kostnader, samt å bestemme nøyaktig hvilke produkter vi trenger.

Som vi nevnte ovenfor, gir forskjellige ordninger forskjellige rammer. Rammen av stripfundamentet ser ikke ut som en bunkeramme, og det ser i sin tur ikke ut som en takramme.

Derfor bør ankeret i seg selv brukes forskjellig. Hva er spesielt avhengig av egenskapene til huset. Vi kan imidlertid fremheve noen få grunnleggende tips.

Ved valg av ventilen tas det hensyn til det:

 • diameter;
 • klasse;
 • plassere i fremtiden design ordningen;
 • lastgrense;
 • masse og lengde parameter;
 • pris.

Diameteren påvirker hvor mye last en stang kan bære uten deformasjoner. Jo større diameteren er, jo sterkere design. Jo større diameteren er, desto større er prisen på stangen og indikatorene på massen.

Forsterkning er som regel brukt i rammer, hvor tverrsnittsdiameteren starter fra 8 mm og når 25-30 mm.

Forsterkende stenger 18 mm tykk

Diameteren 8-12 mm er egnet for lett lastede områder av rammen. For eksempel, for anordningen av tverrforsterkning i forsterkningen av stolpene i bunkebunnen, innretningen av gulvets øvre grid, stiftfundament, etc.

Diameteren på stangen på mer enn 15 mm sørger for at den monteres i de arbeidslastede delene av rammen, som f.eks. Takets nedre grense, strimlens bunn eller grilling av haugfundamentene etc.

Byggerne prøver å kombinere arbeidsdiametrene til stengene, slik at de aldri bøyer seg over staven. Derfor utføres beregningen av forsterkning for stiftelsen. Det gir deg mulighet til å optimalisere byggeprosessen og redusere unødvendige kostnader betydelig.
til menyen ↑

2 Beregning

Beregningen selv er delt inn i 2 trinn: scenen for beregning av belastninger og mengder.

Den første fasen lar deg forstå hvor mye belastningen strukturen påtar seg, hvor mye vekt den vil støtte, hva forsterkningsburet skal være, hvilke stenger i det skal brukes og hvor mye de skal være.

Den andre fasen er beregningen av en bestemt mengde forsterkning i henhold til et tidligere oppnådd skjema.

Den første fasen blir som regel delegert til spesialister. For nybegynnere eller personer uten erfaring med å foreta beregninger av belastninger anbefales ikke. Unntak gjelder bare for små bærende konstruksjoner.

For eksempel, hvis du er interessert i forsterkningen av kolonnegrunnlaget for en forlengelse, en hytte, et bærbart kjøkken, etc. Forsterkning av kolonnfundamentet, som bærer lasten fra så små strukturer - ukritisk.

En annen ting er armeringsburet for grunnlaget for en kapitalstruktur, eller en annen struktur av den. Det krever et trent øye, en klar forståelse av målene, arten av handlinger av bærende laster, etc.

Du kan også bruke lastkalkulatoren. Denne kalkulatoren finnes på Internett på de fleste byggeplasser. Kalkulatoren gir imidlertid bare en generell ide. Beregninger som kalkulatoren gir deg, i nøyaktighet og kvalitet, kan ikke sammenlignes med beregningene fra en erfaren tidsbestemt spesialist. Og ingen kalkulator vil gi deg en garanti, hvis du har angitt feil parametere i feltene, vil resultatet bli lik.

Hva du kan bruke kalkulatoren til, er beregningen av mengden og kostnaden for forsterkning. Det vil si når du arbeider med andre etappe.
til menyen ↑

2.1 Eksempel på beregning av forsterkning kjelleren (video)

2.2 Beregning av mengde

Etter at du har beregnet belastningene, vet du allerede fra hvilken forsterkning det er nødvendig å lage ett eller annet rammeelement, med hvilket trinn å montere gridene, etc. Det du ikke vet er den eksakte mengden armering. Denne kunnskapen er imidlertid nødvendig.

Tross alt må du komme til butikken og gi en bestemt figur til selgeren, og ikke bare vise selgerens dokumenter med uforståelige formler.

Å kjenne alle fremtidige parametere i rammen, dets bærende og omtrentlige nivå, vil det ikke være vanskelig selv for en nybegynner å bestemme den nøyaktige mengden materiale for forsterkning av strimler eller stifter.

For å gjøre dette trenger du en vanlig kalkulator og flere ark papir.
til menyen ↑

2.3 Eksempel på beregning avhengig av type konstruksjon

For å begynne, vurder prinsippet om å bestemme antall forsterkning av bunkefundamentet.

Konstruksjonen av stabelfundamentet består av kolonner og grill. Armatur for kolonnene anses ganske enkelt. Det er nok å vite antall langsgående tykke stenger per kolonne.

Deretter beregner vi den tverrgående forsterkningen. Tverrgående forsterkning løser lengderetningen. Det er nok å vite avstanden mellom den tykke lengdeforsterkningen og dens lengde. Ligeringen av tverrstengene av kolonnene utføres i intervaller på henholdsvis 20-30 cm, for å bestemme de spesifikke verdiene er ikke vanskelig.

Utformingen av stripefoten er noe mer komplisert. For tapebasen er preget av tilstedeværelsen av flere fly. Vi vurderer imidlertid sin grunnleggende versjon, i form av et tape uten ensål.

Båndet i dette tilfellet er strikket av to parallelle installerte rammer, strammet av tverrforsterkning. Antall stenger per ramme avhenger av størrelsen, så vel som den valgte tonehøyde.

Hvis for eksempel veggen på båndet har en lengde på 10 meter, og armeringshøyden er 30 cm, så ved å dele 10 med 0,3 får vi 34-35 stenger. Det er så mye materiale som trengs for å danne en av delene av rutenettet.

Nedre forsterkningsnett i takbekledning

Som vi ser, er det nok for slike beregninger å bruke den enkleste kalkulatoren.

Overlappsberegningen utføres på samme måte, bare den har allerede 2 gridnivåer. Det lavere nivået er laget av tykkere forsterkning med stor tonehøyde, og den øvre en av en tynnere, med en mindre tonehøyde og ikke dekker hele overlappingsområdet.

Prinsippet om å bestemme tallet her er lik. Vi deler lengden på platen med armeringshøyden, og utfør tilsvarende handlinger med bredden. Som et resultat, legger vi til to siffer og får den totale mengden forsterkning på nedre grid. Så, i henhold til samme ordning, betrakter vi den øverste, og gjerningen er utført.

Relaterte artikler:

Portal om forsterkning »Forsterkning» Hvordan utføres beregningen av styrking av fundamentet?