Hvor mye koster det å bringe kommunikasjon til huset

Vi er vant til å trøste, så få av oss er fornøyd med mangel på gass, kloakk og elektrisitet i vårt eget hjem. Spesielt hvis det skal leve i det permanent. Det er derfor kommunikasjonsforsyningen er et viktig stadium, livskvaliteten er avhengig av hvilken effektivitet som er. Men du må være forberedt på det faktum at dette er en kostbar sak både når det gjelder penger og i tid.

Løse problemer gjennom HOA

Du er veldig heldig hvis du bygde et hus på en tomt som ligger i landsbyen med nåværende huseiereforening. Hvis det løste problemet med kommunikasjon, ville du ikke måtte handle individuelt - det ville være nok å betale et bidrag på 250-350 tusen rubler. og alle spørsmålene vil bli avgjort. Men det skjer ofte at problemene må løses av deg selv, fordi Byggeplasser er ikke alltid kjøpt med tanke på behovet for den etterfølgende oppsummeringen av kommunikasjon. Og i slike tilfeller må du være klar for situasjoner når du ikke kan koble strøm og gass til noen penger - utgangen vil bare være i en autonom strømforsyning.

Vannforsyning og kloakk

Hvis det er et sentralt vannforsyningssystem, kan vannforsyningen gjøres på en ganske kort tid på rundt 50-70 tusen rubler. Men dette betyr at du i løpet av den varme sesongen risikerer å bli igjen uten vann, eller trykket vil være ekstremt lavt på grunn av aktiv bruk for vanning. Derfor er det forsiktig å satse på enhetens autonome brønner. Avhengig av brønnens strømningshastighet, dens dybde og en rekke andre parametere, kan vannforsyningen koste fra 70 til 150 tusen rubler. I gjennomsnitt, når det bores brønner, er beregningen ca. 2000 rubler. per meter. Her må du legge til behovet for å installere en caisson eller en adapter, tilførselsrør til huset, installer spesialutstyr. Autonome avløpsutstyr og installasjonsarbeid vil koste omtrent 50-150 tusen rubler.

elektrisitet

I nærheten av nettstedet ditt er en elektrisk stang? Hvis du tror at løsningen med strøm er å strekke ledningen direkte fra den, så vil du bli svært overrasket over svaret. Faktum er at på grunn av deg, kan dine naboer lide, som under visse omstendigheter vil oppleve spenningsfall. Alt hviler på effekten av strøm på hver av objektene, så vær ikke overrasket hvis du får tilbud om å trekke ledningen fra transformatorstasjonene med alle kostnader. Bestillingen av våre handlinger:

 • finne ut hvem som gir strøm i ditt område;
 • å lage på objektet TU med beregning av effekt;
 • innløs kapasitet, tatt hensyn til tariffen per kW (i området 15-25 tusen rubler - for hus opptil 20 kW);
 • lage et prosjekt;
 • Betal for installasjon og tilkoblingstjenester (prisene settes individuelt)

Vurder muligheten for å koble gass er bare mulig ved forgasning av den nærliggende landsbyen. I denne situasjonen vil den totale kostnaden for arbeidet være rundt 100 tusen rubler. Hva er nødvendig for dette:

 • få TU og spec. Tillatelse i lokale nettverk;
 • enig TU;
 • installer gassutstyr i huset;
 • lage et prosjekt;
 • Monter gassforsyningssystemet

Kostnad for

Den totale kostnaden for å oppsummere kommunikasjon bestemmes av følgende faktorer:

 • Plasseringen av området og dens avstand fra bosetninger (NP);
 • status for eksisterende nettverk i NP;
 • dybden av jordfiskene og antallet bedrifter som tilbyr tjenester for boring av brønner;
 • type avløpsanlegg eller lokalt avløpsrensingsanlegg

Av denne grunn kan de eksakte kostnadene for arbeid bare bli funnet når man vurderer en bestemt situasjon.

Hvordan lage
komfort i huset
gjør det selv

nyttig
anbefalinger og
tips for alle

Legge og enhetsteknikkkommunikasjon i et hus under bygging

Hei, kjære venner.

Vårt tema i dagens artikkel er ingeniørkommunikasjon i huset.

Du bygger et hus. Etter å ha besøkt arkitekten og valgt et prosjekt, samt å snakke med geologer, kan du begynne å bygge et hus. Og det er på tide at du tar vare på et så viktig stadium, som enhetsteknikkkommunikasjonen du skal utføre i et nytt hjem. Disse er strømforsyning, ventilasjon, oppvarming, gassforsyning, vannforsyning, kloakk, etc.

Selv på scenen av prosjektvalg, er det verdt å engasjere seg i et omfattende prosjekt av ingeniørkommunikasjon. Et slikt prosjekt bør utføres av organisasjoner som har riktig tilgang til denne typen virksomhet. Prosjektet må avtales med alle interesserte organisasjoner og ikke bryte normer og krav til lokal lovgivning.

Hvis du ikke gjør denne typen arbeid, må du hele tiden gjenoppbygge og gjenta noe i ferd med å bygge et hus for å bringe all engineering kommunikasjon i huset til samsvar. Og dette er fulle av økonomiske tap og tap av tid.

Det er nødvendig å begynne med dem, fordi kommunikasjon er viktig for ditt fremtidige hjem.

Uten dem vil du ikke kunne skape et komfortabelt arbeidsmiljø på byggeplassen.

Og det som er viktig, ble rørledningssystemet av nesten all ingeniørkommunikasjon i utgangspunktet lagt for fremtidig grunnlag, selv før byggingen begynte.

Så, enheten av systemet med underjordisk ingeniørkommunikasjon er neste fase av byggearbeid under byggingen av huset.

Før du starter arbeidet med null syklusen - legger grunnlaget, utgravning og utgravningsarbeid, er det nødvendig å forutse ulike organisatoriske ordninger for forberedelse og legging av ingeniørkommunikasjon. Dette må gjøres hvis du ikke vil demontere et eksisterende fundament.

Det bør bemerkes at legging og installasjon av ingeniørkommunikasjon er en av de dyreste arbeider på byggeplassen din. Den nåværende situasjonen i konstruksjonen er slik at ledningen av elektrisitet, vann og gass til stedet er innredet med en stor byråkratisk byråkrati og byråkrati, med alle de følgende konsekvensene.

Så vær forberedt på det faktum at du vil trenge en lang tur i forskjellige tilfeller. Og det krever mye tid, mye tålmodighet og betydelige materielle utgifter. Men her kommer du ikke til hvor som helst. Tross alt er dette et vanskelig, men nødvendig trinn.

Strømforsyning.

Den viktige kommunikasjonen, uten hvilken det er umulig å forestille seg et moderne hus, inkluderer strøm, kloakk, vannforsyning og varmeforsyning.

Først av alt er det nødvendig å ta seg av å levere strøm til et hus under bygging.

Før du begynner på fundamentet, er det nødvendig å løse alle forbindelsesproblemer med den lokale strømforsyningsorganisasjonen. Dette er ulike typer dokumenter, for eksempel godkjenninger, kapasitetsfordeling, betaling. Dette er alle kostbare og forholdsvis langsiktige tiltak som kan og bør løses lenge før byggingen av huset (i et år eller to om mulig). Og først etter det kan du gå videre til byggingen.

Hvis det allerede er en strømlinje i nærheten av nettstedet ditt, forenkles det litt. Du må kontakte den regionale strømforsyningsorganisasjonen - RES for å få tillatelse til å koble til strøm. Der bestemmer du strømgrensen, og du får de tekniske vilkårene for tilkobling til strømnettet. Å gjennomføre strøm til et nytt nettsted er en ganske lang og kostbar prosedyre.

Elektrisitetsmangel er vanlig. I denne forbindelse distribuerer eller foreslår RES konstruksjonen av transformatorstasjonene og leggingen av forsyningskabelen til kunder. For en privat handelsmann er dette en ganske dyr begivenhet, og han alene, som regel, kan ikke gjøre det. I dette tilfellet er det beste alternativet å forene med naboer som har de samme oppgavene. Og så er alt dette arbeidet på ledningen av elektrisitet ikke så mye truffet i lommen. Dermed vil du lede det elektriske nettverket i flere seksjoner samtidig.

For å være i tide for byggestart, er det bedre å starte alt dette arbeidet med strømforsyning umiddelbart etter kjøp av et tomt.

Vannforsyning.

Og så, etter å ha brakt elektrisitet, kan du fortsette til andre typer arbeid. Men for arbeid trenger du minst vann. Ikke bare for konstruksjon, men også for senere liv.

Vann kan oppnås på tre måter.

Den første, enkleste og billigeste er å koble til eksisterende vannforsyningskommunikasjon. Men som regel, hvis denne avstanden er flere hundre meter, så er dette også en dyr glede og ikke alltid mulig.

Den andre måten er en brønn. Brønnen rummer, ringene settes, pumpen faller og vann fra underjordiske kilder pumpes. Men det er ikke alltid mulig å bruke det, fordi vannhorisontene der det er drikkevann, er dype og det er ganske vanskelig å nå dem.

Så er den tredje veien brønnen. Det utføres etter geodetiske undersøkelser, ved hjelp av en borerigg. Grop blir, røret er senket til et nivå som er egnet for drikking og vannførende sjikt ved hjelp av den elektriske vannet leveres til toppen. Men dette er også et kostbart mål, da måleren på en dyp brønn koster mye, og dens dybde kan variere fra 20 til 150 meter.

Og derfor samarbeider naboland byggeplasser som regel en dyb brønn inn i et basseng. Dette er den mest lønnsomme og hensiktsmessige måten å skaffe et hjem eller et kompleks av hus med godt drikkevann.

En pumpe stasjon er installert på hvert hus, vannfilter er installert, i samsvar med og avhengig av vannets sammensetning og saltene og mineralene som er tilstede i den. For å gjøre dette må du gi vannet til laboratoriet for å bestemme dets kjemiske sammensetning. Og på grunnlag av dette vil spesialiserte organisasjoner som er direkte involvert i vannrensing, gi råd om egnede rengjøringsfiltre og pumpestasjoner. Om dette i mer detalj kan du lese her.

1. Når det er et nettverk av sentralisert vannforsyning, er det nødvendig å kontakte vannforsyningsorganisasjonen på bostedsstedet med en søknad om utstedelse av tekniske spesifikasjoner for tilkobling til vannforsyningsnettet. Som sagt, det enkleste alternativet.

2. Hvis det ikke finnes et slikt vannnett, må du finne andre vannforsyningskilder.

Du kan bygge en brønn, forutsatt at grunnvannsnivået er over 20 meter. Samtidig må vannkvaliteten oppfylle sanitære krav til drikkevann. Som du forstår, er dette den rimeligste og billigste måten å få drikkevann på. Men det er noen ulemper. Det viktigste er at det er svært sjelden å finne vann av passende kvalitet på en slik dybde. Og dette er et faktum.

Og hvis grunnvannet ligger på en god dybde, må du ringe geologisk utforskning til stedet for å bore en dyp brønn og få vann. Dette systemet er dyrere enn en brønn, men vannkvaliteten er konsekvent høyere.

Hvis du vil bruke det produserte vannet for mat, må du nødvendigvis analysere det og få godkjenning i de aktuelle tilfellene.

Kloakkanlegg.

Så er huset ditt allerede utstyrt med strøm og vann. Det er enda et problem - vannet må fjernes og kastes et sted.

Det finnes tre typer kloakk:

Cesspit.

Dette er den enkleste, rimeligste og mest kjente metoden. For å konstruere en slik grop, er det nødvendig å grave det, lage en murstein eller betongbase og tette veggene.

Periodisk må sumpene rengjøres, noe som skaper visse vanskeligheter. Det vil også være en ubehagelig lukt, noe som er ubehagelig med forstadskonstruksjon.

Den neste typen er septiktanker.

De har nylig blitt veldig populære og brukes til avløpsvannbehandling. Septiktanker er en serie forseglede fartøy som er begravet i bakken, hvor avløpskaskade fra en tank til en annen. I hver tank blir partikler av forskjellig tetthet og størrelse avsatt.

Som et resultat strømmer vann ut av den siste tanken til de såkalte dreneringsfeltene, som allerede er praktisk talt fri for skadelige urenheter. Disse dreneringsfeltene er laget av murstein og sand. Der blir alt restvann filtrert, den såkalte "naturlige filtreringen" oppstår, dvs. det passerer gjennom sanden og dreneringslaget og kommer nesten ren ut.

Disse filterdreneringsfeltene med en viss frekvens - en gang hvert 3-5 år må settes. En annen egenskap ved dette systemet er at beholderne som burver i bakken, også må rengjøres periodisk - 1-2 ganger i året.

Det tredje systemet som er mest effektivt, er den biologiske behandlingsstasjonen.

Dette er den såkalte aerob-avløpsvannbehandling. Alle anlegg for rensing av avløpsvann er basert på dette prinsippet, da det er mest effektivt. Bare disse stasjonene er mye mindre når det gjelder deres egenskaper og dimensjoner som passer for et enkelt hus eller et hyttesystem. De har bare en annen hensikt og kapasitet.

Hva er denne stasjonen? Dette er en lufttett beholder med dimensjoner på 1 m ved 1 m og en dybde på 1 til 3 meter, som er begravet i bakken. Det er flere kompressorer innsatt, noe som tvinger luft inn i beholderen og lar bakterier utvikle seg. I løpet av deres livsviktige aktivitet, spiser disse mikrober matrester og fettavsetninger.

Alt som går inn i avløpet, resirkulerer de og som et resultat oppnås en liten mengde slam, som senere kan brukes som gjødsel. Ved denne rengjøringen anses det at vann er renset med 98%. Dette vannet er ikke ønskelig å drikke, men du kan irrigere uten problemer.

Alle disse systemene har SES-sertifikater. Det antas at de er de mest lønnsomme, miljømessige tilgjengelige for å leve, rene og ikke forårsake skade på det naturlige miljøet.

Å sammenligne de tre systemene direkte, kan man si at alle har sine fordeler og ulemper. For de to sistnevnte krever det biologiske rengjøringssystemet, i motsetning til septikksystemet, at strømmen skal kobles til den for tilkobling av kompressorer og en pumpe.

Og hvis strømforsyningen til stasjonen stoppes i mer enn to dager, så vil alle bakteriene i den dø. Men jeg tror at det i vår tid ikke er et stort problem, og det er mulig å oppnå uavbrutt strømforsyning til renseanlegget.

La oss oppsummere.

Hvis det ikke er noe sentralt avløpsanlegg ved siden av din tomt, må du bygge et lokalt avløpsanlegg.

1. Den enkleste er sump. Billig i konstruksjon, men ikke hygienisk og krever konstant rengjøring som den er fylt.

2. Den andre typen av kloakk er en septiktank. Det er økonomisk, effektivt og hygienisk, men krever igjen regelmessig rengjøring 1-2 ganger i året.

3. Det tredje systemet er lokale behandlingsanlegg. Dette er en biologisk aerob behandling av kloakk. Dette er den mest avanserte teknologien til dags dato, så vel som miljøvennlig, men også ganske dyr.

Pipeline.

Rørledning under fundamentet

For å fylle grunnlaget må du først legge strøm, vann og kloakk. Disse all kommunikasjon må skrives inn og legges. Og så kan du bygge et fundament.

Det første alternativet. Rørledningen for vannforsyning, kloakkrør må legges lavere enn jordfrysningsdybden i området. På en dybde på 1,5 meter, er en grøft laget og et kloakkrør legges under en skråning.

Det andre alternativet. En kommunikasjonsenhet er nå mulig til en dybde på ikke 1,5 meter, men 0,8-1 meter. Men da er det nødvendig å legge spesielle elektriske kabler som varmeledninger og hindre vann fra å fryse ved lave temperaturer. Dette gjelder spesielt for rør til vannforsyning.

Vannforsyningsrør og avløpsanlegg må legges før fundamentet er installert. Alt dette bør legges under nivået av frysing av bakken eller isoleres tilsvarende.

Hvis du ikke utfører disse arbeidene før du installerer fundamentet, må du for å legge rørene delvis demonteres. Og dette er fulle av konsekvenser: grunnvann av grunnlaget, som vil føre til den etterfølgende deformasjonen av veggene og ulike forvrengninger.

Varmeforsyning.

Og å fullføre emnet for kommunikasjon, er det nødvendig å si om oppvarming. I vår sone, uten det, er det umulig å forestille seg noe hus eller hytte. I små landshus satt ovnen oppvarming. Dette er den mest lønnsomme, billige og enkle typen oppvarming. Men det er ikke alltid praktisk å varme et stort hus med slik oppvarming eller bare et hus. Det er det 21. århundre på gata og folk ønsker å leve i komfort, ikke plager om oppvarming av deres hjem. Ingen vil smelte ovnen to ganger om dagen, og bare gjøre det for å varme huset.

Naturligvis er det moderne varmesystemer - vann, elektrisk, kombinert, som kan fungere i automatisk modus uten minimal menneskelig deltakelse. Det er nok å stille de nødvendige parametrene for temperaturregimet og gjennomføre overvåking.

Huset kan varmes opp med strøm, gass, flytende eller fast brensel. Elektrisitet til å varme huset er det enkleste, etter min mening, men det er veldig dyrt. Men å kombinere det med andre typer drivstoff er mulig og til og med nødvendig hvis du har en nattlig redusert hastighet for strømforbruk.

Vann oppvarming. Det krever en kjele for å varme kjølevæsken (vanligvis vann). Kjeler er av tre typer: gass, væske eller fast brensel og elektrisk.

Gass kjeler er den mest økonomiske og mest akseptable for øyeblikket på grunn av deres effektivitet, fraværet av den menneskelige faktor, dvs. - kjelen opererer automatisk. De oppsummerte gassen, startet kjelen, justerte temperaturen, og så går automasjonen allerede uten deltagelse. Gass kjeler har vanligvis to kretser: oppvarming og varmt vann krets.

En stor og alvorlig ulempe ved dette systemet er tilgjengeligheten av et nødvendigvis avtalt prosjekt og tilkobling. Og, selvfølgelig, er det en gassrørledning i ditt område? Hvis ja, bør du jobbe hardt og koble gassen til å varme huset. For øyeblikket er det den mest effektive og billigste form for oppvarming.

Hvis det ikke er gass, må du bruke andre typer drivstoff - flytende eller solid.

Flytende kjele har også sine fordeler. Det viktigste er at denne typen oppvarming er autonom. Forbereder drivstoff i begynnelsen av sesongen og fyller den i en tank, kan du ikke være redd for at du vil bli igjen uten varme for hele oppvarmingsperioden. Å ha en full kapasitet av flytende brensel kan ikke være redd for eksterne menneskeskapte og naturkatastrofer. Dette er en av de store fordelene. Men det er også ulemper. Dette er høye kostnader for slikt drivstoff. Det er ingen steder å gå.

Faste kjeler er også svært vanlige i mange boliger. De kan bruke brensel, kull og såkalte pellets. Pellets er granulater som er produsert fra avfallet av skogsindustrien: chips, freset bark av trær, knuter. De har svært høy effektivitet, de brenner godt og gir høy temperatur. Ulempen ved dette systemet er bunkerens enhet og dens konstante fylling med pellets. Det er uønsket å holde dem i store mengder, da dette materialet er hygroskopisk, får det mye fuktighet og derved reduserer effektiviteten. Det er også den rimeligste typen drivstoff i dag. Men utstyret til pelletskjelen er dyrere enn en væske- eller gasskjele.

Hvis du skal utføre arbeid på varmeforsyningen hjemme, bør du vite at det finnes slike typer oppvarming:

- ovn.

Dette er en tradisjonell velprøvd type oppvarming. Det er rimelig og relativt billig. Men i sitt arbeid krever en person umiddelbar og permanent tilstedeværelse;

- elektrisk oppvarming - det enkleste å installere, men ganske dyrt å betjene på grunn av høye kostnader for elektrisitet;

- Oppvarming med gassdrevne varmegeneratorer. Dette er den billigste form for oppvarming. Dessverre blir ikke gass overført.

Vanligvis kombinerer i hus flere typer oppvarming.

Så ble vi kjent med de nødvendige ordninger for organisering av ingeniørkommunikasjon. Derfor kalles de engineering, fordi de trenger teknisk tanke og kunnskap. Legg ingeniorkommunikasjon i huset bør folk som forstår dette.

Når du planlegger og ordner kommunikasjon, vær oppmerksom på at dette er en ansvarlig og veldig alvorlig sak. Mange tror at de kan gjøre alt selv og uten å ty til spesialister.

Vær forsiktig og betro denne virksomheten til fagfolk.

Enhetsteknikkkommunikasjonen i huset, prosessen er lang, kostbar og krever deltakelse av profesjonelle fagfolk i ulike ingeniørtjenester.

Kommunikasjon inkluderer:

1. Strømforsyning med tilkobling av allerede eksisterende eller legging av nye elektriske nettverk;

2. Vannforsyning med binde inn i det sentrale nettverket eller ved å grave en brønn eller bore en brønn i vannet;

3. Kloakkledninger innebærer tilkobling til sentraliserte nettverk eller bygging av autonome septiktanker, et lokalt rensingsanlegg eller cesspools;

4. Oppvarming av fremtidens hus kan være ovn, elektrisk, gass, fast eller flytende brensel.

All teknisk kommunikasjon hjemme krever godkjenning av relevante tilsynsmyndigheter. Etter organisering av teknisk støtte, kan du begynne å legge grunnlaget. En fremtidig artikkel vil bli viet til dette.

Vær oppmerksom på: Jeg ønsker å presentere et gratis videokurs om installasjon av ingeniørkommunikasjon med dine egne hender:

"Hvordan unngå feil i installasjon av varme, vannforsyning og kloakkanlegg i ditt hjem?"

Forfatter Dmitry Shumakov, er profesjonell på sitt felt. Les og jeg er sikker på at du vil like kurset. Her er lenken.

Som alltid venter jeg på dine kommentarer om dette emnet. Hvis du har noe å si, så er du velkommen.

Lag kommunikasjon til huset

Kommunikasjonslinjer er koblet til huset fra et sentralisert system, etter godkjenning av de relevante myndighetene. Det er ikke noe spesielt problem med elektrisitet. Tilkoblingen er laget fra overledning til koblingsboks, hvorfra høyspenningstråd føres inn i huset. Og hvordan legger man hovedlinjer i kloakk og vannforsyning?

Rørene er lagt under jorden, og det første du må gjøre er å passe på å ikke fryse dem i frysende temperaturer. Det er to måter ut av denne situasjonen.

Alternativ One - Installasjon av rør under jordens fryse

Ved tilrettelegging av vannforsyningen fra brønnen, er det montert en kaisson i jordboksen under jordfrysningsnivået. Et tilførselsrør legges fra det, helt opp til undergrunnen av bygningen, og derfra løftes det oppover og det indre utformingen er laget rundt huset. Under konstruksjonen fryse jorden ikke, og ved oppstigning av en gren høyere blir røret i tillegg pakket med isolasjon som ikke tillater det å fryse.

Alternativ to - oppvarming

Hvis det ikke er mulig å legge vannforsyningen under frysepunktet, brukes en spesiell oppvarming for beskyttelse. Dette er en termisk kabel som ligger langs hele lengden av systemet. Sensorer som senker temperaturen, utløses når kritisk nivå er nådd og oppvarming er slått på. Veldig praktisk, men det medfører ekstra kostnader for strøm.

Drenering av kloakk gjennom

I motsetning til VVS-rør er det ingen konstant tilstedeværelse av væske, så kloakkrørene trenger bare å være riktig drevet fra innsiden til utsiden. Stabling over bakken frysepunktet er tillatt. Innløpet er plassert på en dybde på 60 cm, avstanden fra septiktanken til grunnlaget for huset er fra 5 til 15 meter. Den anbefalte hellingen er ca. 2-4 cm per meter rør. For å sikre en normal skråning, når rensing av kloakk fra huset til septiktanken i en avstand på 10 meter, skal røret bli begravet i en dybde på 40 til 60 cm ved inngangen til rensekanalen, med en konsistent stigning av skråningen mot huset.

Posting kommunikasjon gjennom pillar fundamentet

Dette er den enkleste måten å legge på. Trench kan graves på ethvert stadium i å bygge et hus. Det viktigste er at det ikke går for nær polen, det vil svekke jorda rundt det og redusere bæreevne. Det anbefales å strekke inn fra 2 til 2,5 meter. Men hvis avstanden fra en søyle til en annen ikke tillater å møte disse begrensningene, graver de en grøft i samme avstand fra hver støtte.

Den største ulempen ved pile foundation (kolonne), når det gjelder ledningskommunikasjon, er den kalde undergrunnen. Gulvet kan bli godt oppvarmet, men plassen mellom bakken og taket vil bli kaldt. Oppvarming vil tillate å rømme fra vinden, men beskytter ikke mot frysing. Derfor, som det eneste alternativet til frelse i dette tilfellet - legger varmekabelen.

Tape base - hvordan i dette tilfellet ikke å fryse vannet?

Arbeidet med å utføre kommunikasjon i denne typen grunnlag er utarbeidet på forhånd. Hvis basen er grunne, så før du graver grøften, er det grøft under vannrøret under frysepunktet. Kommunikasjonsdelen, som ligger under fundamentet, er beskyttet av en metallhylse.

Med en dyp legging utføres motorveien gjennom betongens tykkelse. For å lage et hull, på leggetrinnet, er en metallhylse montert i forsterkningsburet. Etter å ha høstet strimmelfundamentet, blir det rengjort og vannrør legges i henhold til instruksjonene.

Det er mulig og etter å legge basen for å ta med røret. Bare i dette tilfellet er arbeidet komplisert ved å syke basen. Hullet må gjøres ikke bare i den monolitiske platen, men også for å kutte av forsterkningen som har falt i veien.

Legge gjennom stablets fundament

Dette alternativet tilgir ikke manglene, slik at du bare kan legge kloakk eller vannforsyning på byggeplanen. For det første er en grøft forberedt på tekniske systemer. Rør legges i ermer. Deres installasjon er obligatorisk for å beskytte mot trykket i fundamentet som oppstår av vekten. Også det vil tillate i tilfelle et gjennombrudd for å erstatte det skadede området. Etter det er trenchen fylt opp og fundamentet er forberedt for fundamentet av platene, i henhold til teknologiske standarder.

Med studiet av inngangen til ingeniør systemer kan ikke være treg. Det er bedre å gjøre alt arbeidet på forhånd og ikke bekymre seg om påliteligheten av operasjonen.

Hvordan gjennomføre kommunikasjon i huset med egne hender

Ved utforming av et mursteinshus for fast bosted er det svært viktig å være kompetent og klok tilnærming til å utstyre det med tekniske systemer, siden selv det beste huset er uegnet til bolig uten strøm, vannforsyning og kloakk.

Systemet med strømforsyning hjemme er uten overdrivelse det viktigste ingeniørsystemet hjemme. VVS og kloakk kan i verste fall bli erstattet av en brønn og en karakteristisk trestruktur på gårdsplassen, men det er absolutt umulig å bo i et hus uten strøm. Det bør umiddelbart sies at det er best å overlate utførelsen av elektrisk arbeid til en spesialisert organisasjon som har tillatelse og lisens for disse typer aktiviteter, da det i dette tilfellet ikke er noen problemer med aksept av strømforsyningssystemet til huset for bruk av reguleringsmyndighetene. Det bør tas i betraktning at resultatene av elektrisk installasjonsarbeid er nøye overvåket av autoriserte strukturer.

Men hvis ønsket om å selvstendig beherske den vanskelige vitenskapen om elektrisk installasjon ikke går tapt, bør du begynne å studere EMP (Elektriske installasjonsretningslinjer). Dette er en ganske omfattende samling av dokumenter, hvor alle stadier og egenskaper ved produksjon av elektrisk arbeid er beskrevet i detalj. Deretter bør du kontakte de lokale myndighetene for strømforsyning og få tekniske vilkår (TU) for å koble det nye huset til distriktets kraftsystem. Alle videre handlinger avhenger av innholdet i dette dokumentet. Selvfølgelig har hvert enkelt tilfelle sine egne egenskaper, men oftest omfatter elektrisk arbeid flere obligatoriske komponenter.

For det første leveres strøm fra strømledningen til huset. For dette formål er det tillatt å bruke kun selvbærende isolert ledning (CIP). Eyelineren bæres av en luftlinje. En kabelbane (dvs. underjordisk) krever tillatelse fra lokaladministrasjonen til å utføre utgravningsarbeid og et sertifikat som bekrefter at det ikke foreligger annen kommunikasjon på kabelområdet. Hvis disse dokumentene er tilgjengelige, blir en grøft med en dybde på 70 cm utgravet, og en sandpute helles i den på hvilken kabelen legges. Overfra er det dekket med et lag med murstein, flate skifer eller spesialbehandlet brett. Deretter blir advarselstikket "Forsiktig kabel!" Lagt og et annet lag av sand helles. Og først etter det er kabellinjen fylt med et lag jord.

Den andre blokk med elektrisk arbeid er installasjonen av en inngangsmaskin og en elmåler ved inngangen til huset, som deretter forsegles av de lokale myndighetene for overvåkning av energiforbruket.

Den tredje blokken er installasjonen av automatisk beskyttelse. Ved installasjon av beskyttelsesbrytere er det nødvendig å dele forbrukerne så mye som mulig, det vil si installere flere brytere for ulike grupper av elektriske apparater (for eksempel en bryter for stikkontakter, en for belysning osv.). Alle rom med økt fare for elektrisk støt skal være utstyrt med beskyttelsesbryterenheter (RCD). På bad er det nødvendig med en reststrømsenhet med en lekkasjestrøm på 10 mA, for et kjøkken, et kjelerom, etc. - 30 mA.

Den fjerde arbeidsblokken inkluderer installasjon av elektriske ledninger, brytere, stikkontakter og lamper. Elektrisk ledning i et murstein er tillatt å gjøre og åpne (i bokser), og skjult. Åpen ledning er enklere å installere, det er lett å legge til nye linjer, for eksempel med en økning i antall elektriske apparater i et rom, men fra et estetisk synspunkt mister det litt. Skjulte ledninger er plassert i veggsporene og dekket med et lag av gips. På overflaten av veggen forblir derfor bare bryter og stikkontakter. Ledningsledninger legges med dobbeltisolert kobberledning, for utløpsledninger - med en del på 2,5 kvadratmeter. mm, for belysning - 1,5 kvadrat mm (for eksempel VVGNG 3H2.5 kvm mm eller NYM 2,5 kvm mm). Stikkontakter er installert med en jordforbindelse. I rom med høy luftfuktighet er lamper installert med en fuktighetsgrad som ikke er lavere enn IP54.

Til slutt er emnet elektrisk arbeid å si at alt ovenfor ikke er en sekvens av installasjonsarbeid, men bare en liste over dem. Sekvensen kan variere avhengig av situasjonen.

Elektrisitet - dette er ikke det eneste du trenger å mestre i design og installasjon av ingeniørsystemer i et privat hus med egne hender. Gjør huset veldig behagelig og praktisk for året rundt, det er bare mulig å leve med renseanlegg og vannforsyning. Installasjon av eksterne nettverk er et eget omfattende emne, så vi vil bare fokusere på den interne ledningen av kloakk og vannrør. Forskriftsdokumentet, som du bør lese nøye før du starter arbeidet, er SNiP 2.04.01-85.

Den interne utformingen av kloakkrør er ikke avhengig av om du planlegger å bruke et sentralisert eller autonomt avløpssystem. Dens installasjon skal gjennomføres i henhold til prosjektet, som er bedre å bestille fra en spesialist eller i det minste vise en profesjonell rørlegger før du starter arbeidet. Rør for kloakk nylig brukte polypropylen. De er veldig enkle å installere, holdbare og holdbare. De er sammenkoblet ved hjelp av standard seler. Rør med en diameter på 50 mm med en minimal gradient på 0,025 (normal helling 0,035) brukes til fjerning av husholdningsavløp med en diameter på 110 mm med en minste helling på 0,012 (normal helling 0,02) som brukes til fjerning av fecalavfall.

Kranene fra VVS-armaturer legges over gulvet, i gulvet eller langs veggen i underdelen, avhengig av hvilken type VVS-armatur. Vendinger av avledningslinjene skal utføres jevnt - i en vinkel på mer enn 90 grader. Rørledninger er rettet mot strømmen.

For stigerør brukes rør med den største diameter, det vil si en minste diameter på 110 mm. Utløpsrør er festet til stigerøret ved å bruke tees eller kryss i vinkler på 45, 60 og 90 grader. Teknologiske mangler (såkalte "revisjoner") for rengjøring er arrangert på stigerørene og de separate delene av grenrørledninger.

For bygging av interne vannforsyningsrørledninger, brukes hovedsakelig rør av metallplast, PVC, brodert polyetylen eller polypropylen. Rørene er forbundet henholdsvis ved hjelp av beslag, spesielle sveising eller glidemuffer. Det bør bemerkes at plastrør legges skjult for å minimere muligheten for mekanisk skade.

Bygningens eget VVS-system består av en inngang og rørledning. Avhengig av vannforsyningskilden brukes enten trykkøkende installasjoner (ved autonom vannforsyning), eller de gjør det uten dem (med sentral vannforsyning). Det er to ordninger for tilkobling av rørleggerarbeid til rør: en mer tradisjonell tee eller samler. Når teesystemet, som du kanskje gjetter fra navnet, gir vannforsyningsnettverket gradvis gafler, så jo større antall kraner åpnes, desto mindre vanntrykk i dem. Men med et normalt arbeidstrykk i systemet er denne ulempen nesten umerkelig. I kollektorsystemet er forbrukerne koblet parallelt og trykkfallet ikke forekommer. I tillegg, med skjult rørlegging, er det mer praktisk å opprettholde kollektorsystemet, siden alle kranene er plassert på ett sted. I landhus brukte de ofte en blandet ordning, som kombinerer tees og manifolds. Vann er fordelt på gulvene i henhold til teesystemet, og til forbrukere på gulvene - til kollektoren.

Til slutt må det sies at alt arbeidet ovenfor, med sin uavhengige gjennomføring, i det minste skal diskuteres med eksperter, og enda bedre - utføres under deres kontroll. Det er bedre å konsultere i tide og unngå feil enn å korrigere dem ved å tilbringe mye tid og penger.

Gjennomføring av kommunikasjon i et privat hus - hva du trenger å vite og være sikker på å vurdere?

Hvordan gjennomføre kommunikasjon i et hus?

Huset er bygget, alle standarder er oppfylt. Det er på tide å ta opp teknisk kommunikasjon og installere nødvendige instrumenter og utstyr. For å forstå triksene for plasseringen av de viktige arteriene i bygningen, går vi til fem dokumenter: SNiP 2.04.03-85, SNiP 2.04.05-91, ПУЭ, СНиП 2.04.08-87 og СНиП 31-02-2001. Figuren viser noen deler av ekstern ingeniørkommunikasjon. Undersøk dem nøye:

Ved brudd på installasjonen av kloakknett, er utvikleren truet med regelmessig tilstopping av rør med avløp. Han er dømt til å rense dem hele tiden. I henhold til standardene er daglig avløpsvann per person omtrent 200 liter. Den minste diameteren av det eksterne avløpsrøret må være 150 mm og ha en skråning til totalsamleren på minst 8%. Den minste dybden av forekomsten i bakken skal være 0,3 m. I mangel av sentralisert gateavløp er det mulig å bygge filterbrønner og grøfter med obligatoriske septiktanker (industriell rengjøringsutstyr). Basen av kunstige filtre skal være 1 m over grunnvannsnivået. Internt VVS er tillatt å gjøre kun med kloakk.

Oppvarming og ventilasjon i henhold til SNiP 2.04.05-91.

For å beregne riktig antall varmeovner for tilfredsstillende oppvarming av husets lokaler, må utvikleren kontakte ekspertene. Vanligvis indikerer de tekniske egenskapene til slike enheter kraften i watt eller kilowatt. Det antas at varmestrømmen som kommer fra enhetene, skal være minst 10 W per 1 m2 av gulvet i rommet.

I en privat boligbygging benyttes vann som primær kjølevæske. Bruken av elektrisitet er bare tillatt i fravær av billigere energikilder, og i dette tilfellet tariffer er forskjellige. Hvis en bolig bruker 50 kW eller mer, bør det tas hensyn til å regulere varmestrømmen automatisk. Som regel er radiatorer, konvektorer plassert under vindusåpninger. Det er ikke tillatt å plassere dem i vestibler som har utvendige dører: dette er fulle av opptining av systemet.

Du bør være oppmerksom på ikke tillatt bruk av ventilasjonskanaler for fjerning av forbrenningsprodukter fra kjelen eller vannvarmekolonnen. Rommet der oppvarmingskjelen er plassert må ha et vindu på minst 0,003 m2 per 1 m3 internt rom. Ved bruk av et fastbrennstoff kjele er tillatt å ordne i første, kjeller eller kjeller etasje pantry for å lagre drivstoff. På bad og toalettrom i et individuelt hus som ikke har eksterne vinduer, er det nødvendig å installere kanalventilasjon.

På grunnlag av SNiP 2.04.03-85 i det konstruerte huset bør betraktes som isolasjon, det vil si dagslys eller solbelysning. Det vil ikke være mester i det brede dagslyset for å brenne lyset og kvele fra mangel på ventilasjon. Derfor er det nødvendig at i rommet er andelen av det totale arealet av vinduene til gulvflaten ikke mindre enn 1: 8, men ikke mer enn 1: 5,5. Ved bruk av takvinduer er et forhold på 1:10 tillatt.

Gassforsyning på grunnlag av SNiP 2.04.08-87.

Hvis en erfaren utvikler besluttet å installere ingeniørnettverk alene, er dette ikke forbudt. Unntaket er gasskommunikasjon: de har meget strenge krav. Bare en spesialisert organisasjon har rett til å legge slike rør og koble til de aktuelle enhetene. Med gass vitser er dårlige!

Disse kommunikasjonene kan innføres i huset bare fra ovnen eller på kjøkkenet. Hvis det er en oppvarming ovn i bygningen av en gammel bygning, vil vi tillate rørene å komme inn i stuen, forutsatt at frakoblingsenheten er plassert utenfor. Men under ingen omstendigheter skal rørledningen legges gjennom eller under fundamentet. Hvis røret er lagt på husets ytre vegg, må dets nominelle diameter ikke overstige 50 mm. Det er ikke tillatt å avgjøre avtagbare tilkoblinger av rørledningen under vindusåpninger og balkonger. Generelt bør alle skjøtene sveises, gjenget - bare på steder hvor ventiler og enheter er installert. Hvis gassrøret i henhold til prosjektet passerer over gågatene, skal det monteres i en høyde på minst 2,2 m fra bakken.

Det er umulig å installere mer enn to varmeovner i samme rom. Det er strengt forbudt å installere en gassvarmer på badet, ellers kan utvikleren ha et utmerket gasskammer. Rommet til gasskjelen og vannvarmeren skal være minst 2 m høy. En enhet kan installeres i et rom på minst 7,5 m3, og to enheter i et rom på minst 13,5 m3.

Strømforsyning i samsvar med EMP (elektriske installasjonsregler).

I lavboende bosetninger brukes hovedsakelig overhead kraftledninger. Hvis en lineær elektrisk stang er installert i nærheten av stedet, bør den ikke blokkere inngangen og inngangen til gårdsplassen.

Ledninger fra gatesøylen til inngangspunktet i en boligbygging bør strekkes i en høyde på ikke mindre enn 2,75 m fra bakken, og hvis hanen er tatt fra gaten som motorvognen beveger seg, vil høyden være 6 m. bør ikke overstige 25 m. Ellers er det nødvendig med ekstra støtte. Avgreningsledninger må ha værbestandig isolasjon, avstanden mellom fasene og nøytrale ledninger må være minst 0,2 m. Alle steder hvor ledningene kommer i kontakt med byggflaten og passerer dem gjennom veggene er brannfast og pålitelig isolert, og den ytre enden av isolasjonsrøret er på plass. Ingangen så ned (for å unngå nedbør). Det er strengt forbudt å sende elektriske ledninger over husets tak. Det må være utilgjengelig fra balkongene og fra vinduene i bygningen.

Studien av alle ovennevnte reguleringsdokumenter vil tillate deg å unngå mange feil i byggingen av private hus. Lykke til for deg, kjære utvikler!

Kommunikasjons- og prosjektkostnader. Kostnaden ved tilkobling når man bygger et hus.

Beregningene i dette eksemplet vil være fokusert på gjennomsnittlig hus uten noe snev av luksus og eksklusiv.
La oss starte med det "bare" landet. Hvor mye må investere for å koble til nødvendig kommunikasjon.

Øyeblikket er tvetydig, ofte er kjøperen helt fornøyd med informasjonen som kommunikasjonen ligger langs grensen til nettstedet, spesielt hvis det er elektriske poler i synsfeltet. Senere er det en uventet overraskelse i form av en rund sum for forbindelsen.


Elektrisitet. Det viktigste - hvilken makt er nødvendig? Eksperter foreslår:

- for hytte 5 kW,
- mer komfortable boliger - 12-15 kW. For eksempel i Moskva-regionen vil en tilkobling på 1 kW være 30-60 tusen rubler, i Kaluga-regionen - 15-25 tusen rubler, og det kan vise seg at det i prinsippet ikke er mulig å koble til elektrisitet. Dette er tilfellet hvis du ikke allerede er den første eieren, men den tidligere har nektet kommunikasjon og alle kapasitetene er allerede demontert. Da kan du få din andel av gjeldende ved å trekke ut en ny linje, arrangere stasjonsstasjonen,... og disse er beløp som er klart uforenlige med kostnaden for selve nettstedet.
Hva er avstanden til å trekke ledningene? En elektrisk stolpe koster forskjellig, 80-200 tusen rubler, og de koster 50 meter. Naturligvis vil samarbeid med naboer hjelpe deg med å redusere de store utgiftene for dem.

Blygass. Det er viktig om det er en gassrørledning. Og enda viktigere er at gass i gassledninger har større press enn i hverdagen. For å oppnå samsvar, er det nødvendig med en gassdistribusjonstasjon, det er ingen stasjon - det er ingen gass i det kjøpte området. Og summen for uavhengig gassforsyning vil være ca 450 tusen rubler.

Vann. Den mest populære måten er å bore en brønn. For å få en tillatelse og utføre alt arbeid til en dybde på 60 m. Det vil ta ca 270 tusen rubler. Igjen kan du "utvikle", men den kollektive brønnen må være dypere, derfor dyrere. Men fortsatt er det en mulighet til å spare, og andelen av hver seksjon vil være lik 100-150 tusen rubler.

Kloakkanlegg. På grunn av det nesten fullstendige fraværet av et sentralt avløpsanlegg i landsbyene i nærheten av Moskva, bygger grunneiere sine renseanlegg, noe som koster dem ca 100 tusen rubler.
I tilfelle når kommunikasjon leveres i utviklerens hender, kan kostnadene være 100-150 000 rubler, og kostnadene for uavhengige handlinger kan utgjøre 1,5 millioner rubler. Alt i alt, ifølge eksperter, er det å gjøre egenhånds kommunikasjon en svært problematisk og kostbar forretning.

Hvor får man prosjektet til det fremtidige huset?
Igjen, å finne deg selv i et magasin eller på Internett er helt gratis og derfor glad, men et slikt prosjekt, som de sier, folk i kjennskapet, vil ikke være et prosjekt av et veldig godt og komfortabelt hjem. Bare sanne gode prosjekter "ruller ikke på veien."
Videre, hvis det frie prosjektet ikke vil oppfylle spesielle statlige standarder og tekniske forhold, og dette er mulig, vil eieren ikke kunne registrere eierretten til det.
Hvis prosjektet ikke passer til de spesifikke egenskapene til terrenget eller topografien, og grunnlaget eller til og med utformingen av huset ikke blir omgjort, er det for eksempel stor risiko for å bygge et hus som snart vil sprekke, eller det vil være uoverkommelig å bruke energi.
Så hvor får du det? Du kan bestille i arkitektonisk byrå, for huset til økonomiklassen prisen er 15-25 tusen rubler. Få fra Internett, men gi til eksperter for revisjon, med tanke på den individuelle forespørselen. Og du kan kjøpe den som passer for deg i nettbutikken til standardprosjekter, prisen starter fra 30 tusen rubler.
Så vi var overbevist om at vi ikke trenger å forstå bokstavelig talt de gamle ordene som en ekte mann i livet skal bygge et hus... Alvorlige saker må være klarert av spesialister, eller i det minste rådføre seg med dem. Videre er besparelsene som spares samtidig, mye mer nyttige å bruke på landskapsdesign og på sønnen, som til slutt vil stige i ditt vakre høyre hus.

Utforming av kommunikasjon i et privat hus

Vurder prioriteringene som er knyttet til utformingen av ingeniørsystemer i et landsted.

Komforten i å bo i et privat hus avhenger direkte av hvordan alle tekniske systemer og kommunikasjon fungerer - strøm og vannforsyning, varmesystem og kloakk. Videre er effektiviteten, holdbarheten og problemfri drift av "ingeniøren" avhengig av sin kompetente design og høy kvalitet.

I denne artikkelen vil vi svare på følgende spørsmål:

 • Ingeniørarbeid i et privat hus: hvor planleggingen begynner.
 • Hva nyanser av inntak av kloakk, et vannforsyningssystem og elektrikere må først og fremst være oppmerksom.
 • Hvordan konstruktivt hus påvirker funksjonene til leggingen av ingeniørarbeid.

Teknisk kommunikasjon planlegging

Byggepraksis viser at ingeniørsystemer er en av de dyreste komponentene i et landsted. Avhengig av kostnaden for det valgte utstyret, metoden for installasjonen, samt mulighetene for legging av kommunikasjon, kan prisen på "ingeniøren" være 25-40% av det totale anslaget for byggingen av huset. Derfor vil enhver feil som gjøres ved utvelgelse eller installasjon av tekniske systemer i fremtiden føre til behovet for endringer og kostbare reparasjoner utført av erfarne spesialister.

Overholdelse av dette prinsippet vil tillate å unngå feil. Hvis det er valgt en monolittisk flate som grunnlag, eller det er planlagt å bygge gulv langs bakken på grunnlag av stripfundament, må stedet der kommunikasjon inngår i huset (vann, avløpsvann) være utformet på forhånd. Ellers, etter oppføring av esken hjemme, må du bryte med hvor og hvordan du går inn i ingeniørnettene, opp til forandring / boring av fundamentet eller hulling av tekniske hull i kopleren med en perforator.

I mangel av tilstrekkelige midler kan du gradvis montere prosjektsystemene, og strekke prosessen i lang tid. Men boliglån for rørleggerarbeid og avløpsrør, elektriske (hvis underjordisk inngang er planlagt), kanaler, åpninger i fundamentet, tak og vegger er gitt på forhånd. Dette vil unngå betydelige økonomiske og lønnsomme kostnader i det fremtidige arbeidet med installasjon av "ingeniør".

Vi bestemte oss for at vårt prosjektdokument er grunnlaget for bygging av ingeniørkommunikasjon. La oss nå se hvordan du planlegger alt riktig. For å gjøre dette, bør du dele dine handlinger i en rekke påfølgende trinn, flytte fra det generelle til det aktuelle. For ikke å glemme noe, tar vi et stykke papir og skriver ned hva vi trenger å gjøre, nemlig:

 • Bestem hvor huset skal bygges på stedet, gårdsbygninger, en garasje, samt en brønn / brønn og en septiktank for å bestemme lengden på forsyningslinjer i forhold til eksisterende eller planlagt ingeniørvirksomhet i bygningen;
 • Å måle avstanden fra stillingen som strøm leveres til hytta. Hvis avstanden overskrider 25 m, må du installere en annen mellomliggende pol, eller alternativt, du kan lage en underjordisk inngang av den elektriske kabelen inn i huset;
 • Avhengig av husets område, varmetap, metoden for oppvarming, vannpunkter, antall innbyggere og deres preferanser, anslår vi volumet av vann og energiforbruk;
 • Vi beregner forventet belastning fra alle elektriske forbrukere, siden Valget av elektriske ledninger og beskyttelsesutstyr avhenger av disse dataene.
 • Vi bestemmer stedet i huset hvor installasjonen av utstyret skal utføres;
 • Vi regner med hvordan man legger motorveier (ved åpen eller lukket metode i lundene), hvordan de kommer til lokalene. Hvordan implementere penetrasjon gjennom vegger og gulv;
 • Hvis installasjonen er ferdig på egen hånd, velg materialer og utstyr for installasjon av ingeniørsystemer. Eller, etter å ha bestemt oss for våre preferanser, bestiller vi prosjektet i en spesialisert organisasjon.

Disse er bare generelle, grunnleggende data, på grunnlag av hvilke en pre-design skiss av engineering nettverk kan gjøres. Hver liten ting betyr noe. Hvis du ser bort fra noe, har du bestemt deg for å bygge videre, lage et landskapsdesign eller bygge en økonomisk bygning, det viser seg at det er installert en elektrisk kabel, vannforsyningssystem eller en septiktank med filtreringsfelt på dette stedet.

Trenger en integrert tilnærming. dvs. Utformingen av huset, inkludert arkitektonisk og strukturell komponent, må være uløselig knyttet til ingeniørnettene. Jeg vil ikke ha en vakker fastvegg laget av en landskapsdesigner for å bli "bortskjemt" av rørene til varmeledningen eller med en underjordisk kabel for strømforsyningen til badekaret.

Basert på dette, når vi påbegynner planlegging og videreutvikling av tekniske nettverk, tenker vi umiddelbart hva og hvor det er planlagt å gjøre. dvs. "Engineer" er et kompromiss mellom funksjonalitet, pålitelighet av arbeidet, estetikk av den lagde kommunikasjonen og rimelig tilstrekkelighet uten overdreven komplikasjon av systemet.

Nyanser av ingeniørkommunikasjon

Utgangspunktet for engineering nettverksdesign er prioritering. Bare å ha forstått en oppgave, fortsetter vi til den neste, uten å forsøke å dekke alt på en gang.

Det første som det vanlige driften av et landhus bygger på er elektrisitet og vann. dvs. en pålitelig kilde til vann og strøm er nødvendig, og for deres innspill og fortynning for forbrukerne - ingeniørkommunikasjon. Videre vil elektrisitet og vann være nødvendig på scenen av byggingen av hytta.

Selv om det er mulig å bygge et landhus ved hjelp av en gassgenerator og importert vann, men dette kompliserer i stor grad alt byggearbeid.

Denne artikkelen beskriver hvordan du kobler strøm til huset.

Vann kan ekstraheres fra en brønn eller fra en brønn. Videre kan brønnen, avhengig av dybden av akviferer og jordkonstruksjon, bores "på sanden", eller en fullverdig, men også den dyreste artesiske brønnen avgjøres, eller det grunne budsjettet abyssinka hamres rett i huset / boksen.

Derfor estimerer vi umiddelbart, ved den første planleggingsfasen av konstruksjonen, hvor du skal få vannet, hvordan det skal settes inn i huset der pumpingsutstyret skal plasseres. Inne i huset, i et teknisk rom eller kjele rom. Eller rett over brønnen er det anordnet en caisson med vanninntak, og vannforsyningssystemet går allerede fra huset inn i huset.

Basert på denne informasjonen, samt å bestemme hvor man skal lokalisere huset på tomten, kan vi beregne avstanden fra ruten fra vanninntakspunktet til inngangspunktet til rørledningshuset. Avhengig av boligområdet og dybden av jordfrysning (i Moskva og regionen er ca 1,5 m), la vi til å installere røret i hvilken dybde, slik at den ikke fryser om vinteren.

Det er viktig å bestemme innsettingspunktet på forhånd. Hvis rørledningen passerer under skivefundamentet og kommer frem gjennom sitt horisontale plan, er det nødvendig å gi (så tidlig som på grunnfasen av konstruksjonen) et innløpsrør. På samme måte opererer vi med en kjeller eller en innfelt stripfundament, med den eneste forskjellen at rørledningen passerer horisontalt gjennom fundamentveggen.

Ved grunnfasen av stiftelsen legges all grunnleggende kommunikasjon. Vi husker om boliglån som vi måtte trenge i fremtiden ved bygging av andre bygninger.

Det er bedre å legge vannforsyningssystemet under frysepunktet, med 1,7 m. Høydenes hellingsvinkel er ubetydelig siden vann pumper pumpen.

Tradisjonelt er flaskehalsen for å komme inn i vannforsyningen til hjemmet gjennomtrengende gjennom fundamentet. Dette stedet må være forseglet, og det må gjøres på en slik måte at rørledningen ikke knuses med mulig bevegelse / oppgjør av fundamentet.

Et metallrør kan brukes som en gjennomgående hylse, hvis indre diameter er 2 ganger den ytre diameteren av vannforsyningen eller avløpsrøret. Hylsen med røret installert på begge sider er forseglet med et fuktresistent, ikke-rottende materiale som kompenserer for mulig bevegelse av strukturen. Kabolkoy - harpiks tau av lin, jute eller hamp.

Knuten av slik penetrasjon viser tydelig følgende figur.

Når du legger avløpsslangen, tar du hensyn til flere faktorer. Dette er dybden av jordfrysing, typen septiktank eller lokalt avløpsrensingsanlegg, skråningen på stedet, avstanden fra septiktanken til huset.

Jeg er interessert i følgende oppfatning om kloakkrørfrysingen:

Hvis det alltid er vann i vannrøret som kan fryse, så i kloakken, er vann bare tilstede under spyling, og det vil ikke fryse fordi går til septiktanken, som er prosessen med å behandle avfall med varme.

Brukere av vår portal anbefaler ikke å kombinere inngangen til den elektriske kabelen inn i huset (hvis elektrisitet er planlagt å bli introdusert under jorden) med vann og kloakkrør. For å komme inn i elkabelen installerer vi et eget innebygd rør som går inn i rommet der det elektriske panelet er montert.

Ved utforming av elektrisk kommunikasjon kan du bruke en algoritme fra et medlem av portalen med kallenavnet IvanVA. Vi tar grunnplanen og merker på hvor og hvor mange stikkontakter, brytere, lamper, etc. skal antas. Vi markerer poeng med virtuelt arrangement av møbler. Ellers kan det senere vise seg at det monterte stikkontakten lukker sofaen eller garderoben.

Vi teller også antall andre elektriske forbrukere. Disse er kjeler, pumper, gatebelysning av bad eller badstue, alle lyspærer, etc. Deretter tegner du et blokkdiagram over elektrikere og beregner det totale strømforbruket til alt utstyr. Basert på denne beregningen vil det være mulig å velge typer og kabler av kabler og beregne det komplette settet av sentralbord. Deretter velger vi steder for plassering av elektriske bryterbrett, klemmer og kabelruter. Merk dem på planen. Deretter velger du utstyret og beregner lengden på kablene. Etter det får vi alt du trenger og gjør installasjonen.

Fra denne artikkelen kan du lære hvordan du trykker riktig inn strømmen inn i huset og beregner det nødvendige tverrsnittet av inngangskabelen.

Oppsummering

Ideelt, når du designer designsystemer, må du se på dem både gjennom øynene til designeren og installatørens øyne, med tanke på materialet som huset bygges av - tre, luftbetong, murstein, rammeverk etc. Siden egenskapene til materialet og det konstruktive huset direkte påvirker metodene og kompleksiteten til leggingen av verktøy.

Rørbetong er lett grovd med et enkelt håndverktøy, og for å legge en rørledning eller et elektrisk nettverk i murstein eller varm keramikk må du bruke kraftverktøy.